Zpět na stavby

Realizace Pavilonu péče o rodinu v Pelhřimově

Na začátku ledna byl dokončen nový objekt Nemocnice Pelhřimov, kterým je Pavilon péče o rodinu. Přestěhují se do něj gynekologicko-porodnické oddělení včetně lůžkových stanic pro kojence i větší děti, oddělení šestinedělí, ale také urologické a neurologické ambulance. Výstavbu zajistily ve sdružení divize 6 Metrostavu, Metrostav DIZ a PKS. Vedoucím projektu byl Ing. Luboš Jonáš.


Pětipodlažní novostavbu s obestavěným prostorem 40 000 m3 a třemi propojovacími krčky k vedlejším objektům stavbaři kompletně dokončili za dva roky a dva měsíce.

 „Staveniště se nacházelo uprostřed provozovaného nemocničního areálu a prakticky celou jeho plochu tvořil půdorys pavilonu, takže jsme neměli kde skladovat materiál. Složité bylo i založení a zejména stabilizace stavební jámy pomocí až 10 m vysokých kotvených záporových stěn, které perfektně provedli kolegové ze Zakládání staveb. Náročné bylo i sladit technologické dodávky tak, abychom splnili požárně bezpečnostní požadavky stavby s potřebami nemocničního provozu,“ popisuje průběh stavby Ing. Luboš Jonáš.

Kvalitu provedení stavby potvrdil blower-door test, který ověřil neprůvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa. Na úrovni 2.–4. nadzemního podlaží je přitom obvodový plášť pavilonu navržen jako provětrávaný s rovinným obkladem z cementovláknitých desek s dvojí hrubostí povrchu podle návrhu architekta, inspirovaného skalnatým podložím stavby. Inspirace přírodou se promítla i do barevného řešení interiérů, kde ochranu stěn tvoří lomené abstraktní motivy z obkladu Acrovyn. Pavilon se zelenou střechou doplňuje u vstupu vodní kaskáda. „Při ohlédnutí za touto zakázkou mám dobrý pocit. Spolupráce ve sdružení byla velmi dobrá, o čemž svědčí dodržení smluvních termínů i dosažený hospodářský výsledek, u nějž bych chtěl vyzdvihnout výkon našeho ekonomického úseku. Podařilo se mu zhodnotit finanční prostředky na účtu sdružení a využít současné vysoké úrokové sazby. Poděkování ale náleží všem, kdo se stavby zúčastnili, i stavebnětechnickému úseku divize 6, jenž výrazně přispěl k vyřešení detailů týkajících se izolací,“ uzavřel Ing. Jonáš. Na video z hotové stavby se podívejte zde.