Zpět na stavby

QUARTIER MC NAIR, Berlín - bydlení ve městě

Bydlení bylo vždy jedním z hlavních stavebních úkolů, každá doba měla však jiné zájmy, preference a především představy o jeho naplnění a každá doba se s ním vypořádala jinak - po svém.

Autor:Dnes prožíváme stále intenzivnější zájem o bydlení ve městě. Ve městě, které ale bude odpovídat měnícímu se životnímu stylu, měnícímu se stylu práce, měnící se struktuře společnosti, měnícímu se užívání budov, měnícím se technologiím a měnícím se potřebám jeho obyvatel. Tyto změny samozřejmě následně vyvolávají potřeby nových či modifikovaných stavebních typů. Níže představený projekt lze po právu nazvat jedním z milníků v hledání nových forem.

Příklad kompaktního bydlení

MC NAIR QUARTIER je příkladem tzv. kompaktního bydlení - obytné struktury složené z řadových či jiné formy rodinných domů, nízkopodlažních bytových domů nebo jejich vzájemně se prolínající kombinace. Většinou se totiž spíše než o zástavbu jedná o prostorovou strukturu, kombinující prvky všech zmíněných typologií, která se snaží dát svým obyvatelům komfort bydlení v rodinném domě, společně s využitím všech předností bytového domu (cena, malá parcela, umístitelnost v městské zástavbě apod.). Zjednodušeně by se dalo říci, že takto navržené stavby se snaží zužitkovat přednosti obou stavebních typů a zároveň eliminovat jejich nevýhody.

SituaceSídliště je syntézou tvůrčích postupů bernského Atelieru 5 a odkazu bílého meziválečného racionalismu. Vznikla tak do současných podmínek transformovaná idea zahradního města - produkt trhu se smyslem pro aktuální sociální situaci, citlivá parcelace s důrazem na ekonomii území, důsledná hierarchizace prostorů, zeleň a množství různých veřejných prostorů jako integrální součást komplexu, auta na parkovištích před domy a dětská hřiště s mnohočetnými vizuálními kontakty na okolní domy, velká škála typů dobře vymyšlených bytů (od 68 do 147 m2), včetně variantnosti a variability v kombinacích několika základních modulů a promyšlených konstrukčních detailů.
Soubor se nachází na jihozápadním předměstí Berlína, na místě bývalé základny americké armády, která jej opustila na počátku devadesátých let. Skládá se z 337 rodinných domů a 180 bytů v pěti bytových domech (doposud byla zrealizována 1. a 2. etapa - 226 rodinných domů a 36 bytů v jednom domě). Rodinné domky jsou navrženy ve třinácti různých typech, z nichž každý má tři základní podtypy, které lze libovolně kombinovat, a ke každému z nich přiléhá privátní venkovní prostor 32-104 m2. Moduly jsou kombinací tří základních parametrů - šířky (4; 4,5; 5 a 6 m), hloubky (10,5; 11,5 a 12,5 m) a výšky (2 nebo 3 podlaží) - a jsou řazeny vždy po pěti až devíti jednotkách stejné šířky a hloubky vedle sebe. Řadové domy jsou pak ještě doplněny nezbytnou kůlničkou, opět dědictvím Atelieru 5, hned vedle vstupu.
Původně měl soubor sloužit převážně k ubytování vládních úředníků, kteří se sem měli přestěhovat v souvislosti s přesunem hlavního města. Ti však zůstali ve svých domovech v Porýní a do Berlína začali dojíždět pouze na pracovní část týdne. Nakonec se tak sídliště místo úřednickou ubytovnou stalo vítanou odpovědí na nejpalčivější otázky soudobého urbanismu. Odpovědí na otázky související s dnešními požadavky na moderní způsob bydlení ve městě při zachování všech jeho předností, vazeb a základních charakteristik, současně s udržením určité nezbytné míry soukromí v rámci sice malého, ale přesně vymezeného teritoria.

Letecký pohled na část sídliště
Materiály byly převzaty z projektu Jakuba Kynčla, jehož součástí byla kniha, vydaná Vydavatelstvím ERA 2005, ISBN 80-7366-039-3, a výstava původně zpracovaná pro Galerii architektury Brno.

Dvojdům
QUARTIER MC NAIR, BERLÍN

architekt
d-company - Anatole und Insook du Fresne, Danny Bucco; Baumschlager & Eberle - Dietmar Eberle (koncepční fáze)

zahradní architekt
Hager Landschaftsarchitektur AG - Guido Hager

klient
Prometheus Immobilien Verwaltung GmbH & Co., Objekt Berlin - Steglitz Mc Nair KG

projekt
1998-2001

realizace (1. a 2. etapa)
1999-2002

počet bytových jednotek
303 řadových domů
34 dvojdomků
180 v 5 bytových domech

průměrná velikost bytu
111 m2

celková podlažní plocha
57 387 m2

plocha pozemku
122 000 m2

konstrukce
železobetonová

cena
řadový dům - 990 eur/m2
dvojdomek - 1050 eur/m2
bytový dům - 1011 eur/m2