Zpět na stavby

Přístavy a přístaviště na hornovltavské vodní cestě

19. září 2011
Ing. Daniel Vaclík

V letošním roce byl zprovozněn první splavný úsek na horní Vltavě, tedy úsek České Budějovice - Hluboká nad Vltavou a v realizaci jsou navazující plavební úseky Hluboká nad Vltavou - VD Hněvkovice a VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou. Většina významných staveb, zajišťujících komunikační vodní linii, byla prezentována již v květnovém čísle časopisu. Obsahem článku je přiblížení zrealizovaných staveb přístavů a přístavišť, které na daném úseku zajišťují tzv. dopravu v klidu plavidel na vodní cestě.


Dokončením realizace všech úseků hornovltavské vodní cesty v roce 2013 bude vytvořen uceleně splavný úsek Vltavy od Českých Budějovic po hráz VD Orlík. Po několika desítkách let tak letos poprvé došlo a ještě dokončením zbylých dvou plavebních úseků dojde ke zvýšení rozsahu reálně splavných vodních cest v ČR. Obnovu plavby po hornovltavské historicky tradiční vodní cestě po téměř stech letech přestávky, zajišťuje investorsky s významným podílem prostředků EU Ředitelství vodních cest ČR.
Vodní cesta je v daných podmínkách a územních souvislostech vytvářena s určením pro rekreační plavbu s plavební hloubkou 1,6 m při marži 0,3 m. Všechny zde nově budované objekty mají parametry I. klasifikační třídy dle mezinárodní klasifikace vodních cest, nebo tyto parametry mohou získat nenásilnou stavební úpravou, resp. etapou. Tím je respektováno zákonné (zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě) zařazení hornovltavské vodní cesty mezi významné vodní cesty s parametry I. třídy. Vodní cesta - komunikační linie pro plavidla je vytvořena v zásadě úpravou koryta vodního toku přirozeného či umělého do vhodných šířkových, hloubkových a křivostních parametrů dle příslušné třídy vodní cesty. Spád hladin na objektech jezů podél této komunikační linie je překonáván v plavebních komorách.

Pohled na servisní molo
¤ Pohled na servisní molo

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Přístaviště osobní lodní dopravy České Vrbné
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Provozovatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Projektant: VH-TRES s.r.o., České Budějovice
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.
Návrh, dodávka a montáž plovoucího zařízení: ERIBOS s.r.o.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 09/2011)