Zpět na stavby

Příběh jedné dřevostavby: Lesovna na Flekačkách - názor odborníka

24. května 2012
Ing. arch. Josef Smola

Stavba Lesovny na Flekačkách v Písku je jednou z největších veřejných budov, jež byla dosud ze dřeva v ČR postavena. Stal se z ní však spíše pilotní projekt, což je určitým poučením pro širokou odbornou veřejnost. Nikterak mě tento příběh netěší.


Z pohledu architekta a příznivce moderních dřevostaveb se jedná o promarněnou příležitost a nepochopení vědomostí, které o dřevu, jako výjimečném a z hlediska životního prostředí plně obnovitelném stavebním materiálu, máme. Zároveň jde, mimo jiné, o názornou encyklopedií porušení prakticky všech pravidel konstrukční ochrany dřeva i obecně technických požadavků a norem.
Město Písek se rozhodlo, že pro správcovskou firmu, Lesy města Písku s.r.o., postaví nové administrativní sídlo - fořtovnu, spojenou s informačním centrem pro veřejnost, jejíž součástí je byt správce. Jde tedy o stavbu investovanou z veřejných prostředků.
Zprvu veřejnou architektonickou soutěž připravovanou v roce 2005 na projektanta stavby (s doložkou regulérnosti České komory architektů) město nahradilo vyzvaným výběrovým řízením v roce 2006. Podmínkou bylo zejména splnění následujících kritérií:

  • materiálové řešení stavby - dřevo jako převažující konstrukční materiál, který stavbu exteriérově i interiérově definuje;
  • maximální zřetel na hospodárnost provozu objektu s důrazem na nalezení vhodného (alternativního)způsobu vytápění a ohřevu TV;
  • představa investora o celkových nákladech stavby je 10 mil. Kč.

Základy tvoří na severní straně betonové pasy a na jižní straně subtilní betonové patky. Spodní a vrchní dřevěnou stavbu odděluje provětrávaný (původně neprůlezný) prostor.
Vytápění a ohřev teplé vody zajišťují tepelná čerpadla, chlazení kanceláří ručně ovládané klapky (z prostoru zimní zahrady), s přepouštěním vzduchu z podzákladí. Střechy jsou ploché, jednoplášťové, převážně se zaatikovými žlaby a vnitřními svody. Hydroizolaci perforují styčníky otevřené konstrukce krovu pultové střechy.

Exteriér zimní zahrady, amatérská konstrukce obvodového pláště, převážně pevné zasklení, styčníky procházející pláštěm z exteriéru do interiéru
Exteriér zimní zahrady, amatérská konstrukce obvodového pláště, převážně pevné zasklení, styčníky procházející pláštěm z exteriéru do interiéru