Zpět na stavby

Prefabrikované, monolitické nebo hybridní konstrukce?

11. února 2012
Ing. Pavel Čížek

Návrhy tří konstrukcí pro budovy zcela odlišného určení, které byly uvedeny do provozu v roce 2011, se výrazně liší. Vždy se nabízí více možných řešení. Výběr z množství konstrukčních systémů a jejich materiálové podstaty je rozsáhlý. V následujících ukázkách jsou představeny nosné konstrukce budov, které podle našeho názoru beze zbytku splnily požadavky jak uživatelů, tak i stavebních organizací.

Autor:


Absolvoval Fakultu inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, směr konstruktivně dopravní. Zabývá se navrhováním betonových konstrukcí. Je autorem konstrukčních soustav INTEGRO a PREMO. Je spolumajitelem a jednatelem projektové kanceláře STATIKA Čížek, s.r.o., v Pardubicích. Spoluzakladatel ČBS, ČSSI.

Víceúčelová sportovní hala v Pardubicích
Nová víceúčelová sportovní hala s hledištěm pro 300 diváků se nachází v areálu Sportovního gymnázia Pardubice a Gymnázia Pardubice na ulici Dašická. V první řadě bude hala sloužit pro obě tyto školy, ale také pro veřejnost, sportovní kluby, eventuálně jiné školy. Hrací plocha umožňuje variabilní využití pro různé míčové hry, trénink a výuku. Halu lze také používat pro kulturní nebo i jiné společenské akce. Do provozu byla uvedena koncem léta roku 2011.

Interiér stavby víceúčelové haly v Pardubicích s přiznanou střešní konstrukcí
¤ Interiér stavby víceúčelové haly v Pardubicích s přiznanou střešní konstrukcí

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2012).