Zpět na informační servis

Pozvánka na konferenci VODA 2020 s bohatým programem

2. června 2020
Text redakce

Konferenci VODA 2020 s podtitulem STAVBA A VODA pořádá Český svaz stavebních inženýrů k 30. výročí obnovení své činnosti a ke 155. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království českém ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Konference VODA 2020 je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb, vodohospodáře a studenty stavebních a architektonických oborů.

Kdy: pondělí 19. a úterý 20. 10. 2020
Kde: Konferenční centrum Hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3
 

PROGRAM KONFERENCE:

Pondělí 19.10.2020
13:00 – 17:00 Moderované společné diskusní odpoledne:
Cesta vody v krajině a její setkání se stavebním dílem.

Úterý 20.10.2020
9:00 – 16:00 Jednání v odborných sekcích:
A Hospodaaření s vdou v krajině a nakládání s pitnou vodou
B Hospodaření s vodou v sídlech
C Urbanismus, architektura a voda
D Městské inženýrství, pozemní stavby a voda
E Vliv vody a vlhkosti na stavby
F Geotechnika a zakládání staveb

Podrobné informace o konferenci, včetně programu, naleznete na webu www.voda2020.cz

Hlavním mediálním partnerem konference je  logo Stavebnictvi 08