Zpět na informační servis

Pozvánka na konferenci Kombinované stavby 2022

15. července 2022
Text redakce

Budoucnost stavebnictví 22. století jsou kombinované stavby! Pojďme společně otevřít toto téma na první konferenci tohoto typu a nastavit standardy budoucnosti. Hlavním cílem této jedinečné konference je odstranění legislativních limitů pro přípravu kombinovaných staveb a novelizace podmínek pro užití materiálu na bázi dřeva.

V době rychle se měnící společnosti pod tlakem globální ekonomiky se aktuální problémy planety musí řešit společně a v zájmu všeho živého na Zemi. Problematika udržitelného stavebnictví není výjimkou. Je to náš osobní přístup k řešení naší budoucnosti, co rozhodne.

Co pro to udělat?

Být aktivní a zapojit se do nutné proměny současného stavebnictví, která povede k efektivní ochraně našeho životního prostředí. Aktivně ovlivňovat budoucnost světa není výsadou bohatých zemí či volených politiků, je zde prostor pro všechny odpovědné lidi, pro ty, kterým není lhostejné, jak budeme žít a po nás další generace.

Kombinovane stavby - Cesta k trvale udržitelnému stavebnictví