Zpět na informační servis

Pozvánka na konferenci BIM ve stavebnictví 2017

9. května 2017
Text redakce

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Odborná rada pro BIM si Vás dovolují opět po roce pozvat již na 3. ročník konference BIM ve stavebnictví.

Organizátoři si za hlavní téma letošní konference zvolili metodiku BIM jako nástroj průmyslové revoluce 4.0 v ČR. Na konferenci proto zazní žhavá témata, jakými jsou současný stav přípravy koncepce pro zavedení BIM v ČR vznikající pod taktovkou Ministerstva průmyslu a obchodu. Účastníky konference zcela jistě zaujme také nevyhnutelnost celkové digitalizace oboru stavebnictví a s tím stále více se prosazující termín Stavebnictví 4.0. Dnes snad již málokoho překvapí to, že BIM znamená především změnu procesů a profesí v přípravě a realizaci staveb nebo, že na změny ve stavebnictví je potřeba nahlížet v širším kontextu, s čímž bezesporu souvisí témata jako GIS či problematika Smart Cities zasazená do kontextu využití metodiky BIM.

Protože témata nastolená řečníky v plenární části nejsou jen snové vize a představy, ale také témata aplikovaná již s úspěchem v praxi, podělí se o ně řečníci i účastníci konference na workshopech.

Témata s budou zabývat:
  • Tvorbou výrobkových databází, jejich užitím a jejich standardizací
  • Stavebnictvím 4.0 versus možnosti digitalizace postupů procesu výstavby
  • BIM ve vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti studentů na vysokých školách
  • Vzděláváním středoškolské mládeže aneb od Minecraftu k BIM a dál
  • Dokumentací provedení stavby v BIM. Základ pro facility management?
  • Veřejná zakázka a BIM

Konferenci pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci se SIA ČR - Radou výstavby, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, asociací IFMA CZ a Odbornou radou pro BIM

Dvoudenní akce se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva dopravy ČR. Záštitu akci poskytl také předseda Svazu Měst a obcí České republiky Mgr. František Lukl, MPA.

Datum konání: 24. - 25. května 2017 od 9.00 hod.
Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství