Zpět na informační servis

Pozvánka na 6. ročník vodohospodářské konference Vodní nádrže 2022

15. října 2022
Text redakce

Konference Vodní nádrže 2022 je odborná vodohospodářská konference, která má za cíl přednést a diskutovat témata jak z oblasti vodního hospodářství (transformace průtoků v nádržích, manipulace, technické problémy nádrží), tak i z oblasti limnologie a vodárenství (zdroje a transport živin v povodí nádrží, eutrofizace, ochrana vodních zdrojů aj.).

Hlavními okruhy témat jsou: správa vodních nádrží, klimatická změna a nové vodní zdroje, výstavba a rekonstrukce vodních nádrží, eroze, sedimenty a opatření v povodích vodních nádrží, eutrofizace nádrží, transport a zdroje živin, ochrana jakosti povrchových vodních zdrojů.

Cirkulář konference

Harmonogram konference

26. 10. 2022 - odborné přednášky a diskuze 9:00–18:00, od 19:00 společenský večer
27. 10. 2022 - odborné přednášky a diskuze 9:00–11:00

Záštity

Konference se koná pod záštitou:

Místo konání

OREA Congress Hotel Brno disponuje největšími víceúčelovými kongresovými prostory v Brně. Díky nedávné rekonstrukci mají nejmodernější technické vybavení a jsou plně klimatizované.