Zpět na stavby

Porovnávání potřeby energie na provoz budovy v závislosti na použití různých výpočtových programů

23. března 2011
Ing. Roman Šubrt

V článku se autor zabývá hodnocením několika typů budov s různými parametry a závislostí tohoto hodnocení na základě použitého výpočetního postupu. Článek vychází ze studie zpracovávané pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT. Autor je znalcem v oboru energetika a stavebnictví, se zaměřením na hodnocení úspor energie.

Autor:


Tepelnými izolacemi a energetikou budov se zabývá od poloviny osmdesátých let. Momentálně působí jako předseda Asociace energetických specialistů, z.s., energetický specialista a soudní znalec v oblasti energetika budov.

K porovnání potřeb energie budovy v závislosti na použitém výpočtovém programu nás vedlo několik podnětů. Jedním z nich byla skutečnost, že jsme od různých zpracovatelů dostávali různé údaje o potřebě energie na vytápění naprosto identických domů; dalším důvodem pak bylo, že jsme považovali za důležité ověřit stabilitu vyhlášky 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, z hlediska využití různých výpočtových nástrojů.
Výpočet potřeby energie na vytápění a přípravu teplé vody byl v poslední době od mnoha majitelů obytných domů vyžadován v souvislosti s programem Zelená úsporám. Lze očekávat, že se do budoucna stanou tyto výpočty žádanými i v rámci prodeje, pronájmu či nákupu nemovitostí tak, jako je tomu nejen v západní části Evropy, ale třeba i na Slovensku. Ve všech případech je třeba se výpočtovou simulací co nejvíce přiblížit realitě.

Obr. 1a. Obvodová konstrukce panelového domu.
¤ Obr. 1a. Obvodová konstrukce panelového domu.

Obr. 1b. Termogram. Z termogramu je patrné, že tepelná izolace umístěná uvnitř panelu není plnoplošná (šipka 1) a není celistvá ani v místě napojení jednotlivých panelů (šipka 2).
¤ Obr. 1b. Termogram. Z termogramu je patrné, že tepelná izolace umístěná uvnitř panelu není plnoplošná (šipka 1) a není celistvá ani v místě napojení jednotlivých panelů (šipka 2).

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2011).