Zpět na stavby

Podlahy v polyfunkčním domě L Ocelot

Polyfunkční dům L’Ocelot se nachází v blízkosti říčky Rokytky v nově navrženém parku, který je součástí území Zelený ostrov, nově vznikajícího v okolí O2 areny.


Budova zaujme pozorovatele již na první pohled svojí netradiční architekturou a především výraznou barevnou fasádou na jižní straně. Další překvapení nabízejí zbylé tři strany, jejichž opláštění tvoří pláty ze speciální oceli, které se zcela záměrně nechaly zkorodovat, čímž se vytvořily zajímavé fasádní obrazce. Vnitřek budovy tvoří téměř šedesát nadstandardních bytových jednotek různých velikostí a dispozičních řešení, včetně bytů mezonetových a střešních ateliérů. Součástí domu je malá kavárna-restaurace a podzemní garážové stání. Byly-li v případě fasády použity netradiční materiály, pak v interiéru se naopak ve velké míře využil tradiční přírodní materiál - dřevo, které dominovalo při pokládce dřevěných podlah.

Dřevěné podlahy v polyfunkčním domě L’Ocelot
Dřevěné podlahy a terasy (decking) jsou použity v budově L’Ocelot na celkové ploše téměř 4000 m². Podle pokynů a výběru projektanta, Ing. arch. Petra Suskeho, byl výběr jednotlivých dřevin a rozměrů podlahových prvků následující:

 • průmyslová mozaika, DUB 15x280x280 mm;
 • průmyslová mozaika, IPÉ 15x280x280 mm;
 • průmyslová mozaika, MASSARANDUBA 15x280x280 mm;
 • průmyslová mozaika JATOBA 15x280x280 mm;
 • palubky DUB 22x56x300-1400 mm, kvalita RUSTIKAL, tzn. barevně netříděné dřevo s přirozenou kresbou, s rostlými suky a s bělí;
 • terasová prkna MASSARANDUBA 21x145 mm a nosné hranoly 42x70 mm ANGELIM PEDRA.

Polyfunkční dům L'Ocelot se zajímavou skladbou fasád
¤ Polyfunkčni dům L'Ocelot se zajimavou skladbou fasad

Technologický postup montáže dřevěných podlah

 • Příprava podkladu - anhydritu přebroušením (odstranění nečistot a mastné vrstvy na povrchu, která brání nasákavosti penetrace a přilnavosti lepidla) brusným papírem zrnitosti 16 (tato zrnitost je velmi důležitá a doporučena jako jediná správná) a následné penetrování tohoto podkladu penetrací Uzin PE 317 (pod jednosložkové lepidlo) nebo Uzin PE 420 (pod dvousložkové lepidlo).
 • Celoplošné lepení dřevěných palubek nebo platíček průmyslové mozaiky jednosložkovým lepidlem Uzin MK 73 (použito pro dub) nebo dvousložkovým lepidlem Uzin MK 92 S Dunkel (použito pro exotické dřeviny) nepravidelně na tzv. volný řemen. Velmi důležité bylo zachovat u stěn a navazujících konstrukcí dilatační spáru min. 15 mm. U podlahových topných konvektorů byly podlahy čistě dořezávány s přiznanou spárou cca 5 mm. Tato spára byla vyplněna dilatačním korkem.
 • Broušení podlah a celoplošné tmelení podlah směsí tmelu Pallmann UNI-KITT s brusným prachem. Pro finální broušení byly použity tříkotoučové brusky Lägler TRIO.
 • Povrch se upravil jednosložkovým olejem Pallmann SOYABASE PLUS. Olej byl nanesen jednokotoučovou bruskou a rozleštěn tzv. padováním. Díky oleji, na rozdíl od laku, mají zejména dubové po- dlahy teplý ?medový? odstín, který časem ještě dozraje. Olej navíc poskytuje dřevěné podlaze prodyšný povrch.
 • Poslední fází byla montáž a kompletace soklových lišt, přechodových lišt a podle potřeby a požadavků tmelení akrylovými tmely v barvě dřeva (např. u soklových lišt ve styku s podlahou apod.).

Technologický postup montáže dřevěných teras
Pro terasy byla vybrána na základě doporučení a zkušeností dodavatele brazilská dřevina Massaranduba, která je pro tento účel léty ověřena a je příznivá jak cenově, tak i svými vlastnostmi. Montáž dřevěných venkovních teras tzv. deckingu (resp. jejich kotvení) je možné provést několika způsoby, z nichž nejspolehlivější je kotvení terasových prken přiznanými nerezovými vruty rozměru např. 5x50 mm do podkladního nosného roštu. Nehrozí tak nebezpečí odtržení prken od hranolů (ketré je reálné např. při použití nejrůznějších skrytých plastových prvků). Ideálním postupem je také kotvení nosných hranolů napevno do podkladu (betonových patek, ocelové pozinkované konstrukce apod. Zabrání se tak nežádoucím tvarovým změnám terasy při pracování a kroucení dřeva vlivem klimatických změn) v kombinaci s pryžovými podložkami, které mohou být vkládány mezi podklad a nosný hranol. Dalším možným způsobem je tzv. volné ložení dřevěné terasy do kačírku. Právě tento postup byl zvolen v budově L’Ocelot.

Vlastní postup montáže dřevěných teras

 • Vyrovnání podkladu (kačírkového lože) na vyhovující rovinnost, tzn. s max. odchylkou 2 mm/2 bm.
 • Formátování a uložení nosných hranolů s rozestupem cca 500 mm (tato vzdálenost jednotlivých hranolů závisí na rozměru, resp. průřezu terasových prken. Obecně platí čím tenčí a užší terasové prkno, tím menší rozestup hranolů).
 • Formátování a kotvení terasových prken do hranolů přiznanými nerezovými vruty skrz z pohledové strany. Mezi jednotlivými prkny byly ponechány mezery cca 8 mm.
 • Dřevěné terasy nebyly záměrně napuštěny žádnou nátěrovou hmotou, aby tak bylo docíleno vlivem povětrnosti typické našedlé patiny. Je samozřejmě možné dřevo napustit např. teakovým olejem, tento proces šednutí se tak zpomalí.

Základní údaje o stavbě
Název: Polyfunkční dům L’Ocelot
Místo: Ocelářská ulice, Praha 9
Investor: L’Ocelot, a.s.
Projektant: SEA Architekt s.r.o.
Generální dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Dodavatel dřevěných podlah a teras: Dřevovýroba Podzimek s.r.o.
Dodavatel chemie pro pokládku dřevěných podlah: UZIN s.r.o.
Termín výstavby: 11/2006-05/2008

Interiér: palubky DUB
¤ Interier: palubky DUB

Interiér: průmyslová mozaika IPÉ (celek)
¤ Interiér: průmyslová mozaika IPÉ (celek)

Interiér: průmyslová mozaika IPÉ (detail)
¤ Interier: průmyslova mozaika IPE (detail)

Exteriér: brazilská dřevina Massaranduba (detail)
¤ Exteriér: brazilská dřevina Massaranduba (detail)

Exteriér: brazilská dřevina Massaranduba (celek)
¤ xteriér: brazilská dřevina Massaranduba (celek)

Půdorys typického nadzemního podlaží
¤ ůdorys typického nadzemního podlaží

Příčný řez budovou L’Ocelot
¤ Příčný řez budovou L’Ocelot