Zpět na stavby

Parkovací dům Telefónica O2 v Praze

13. června 2011
Vladimír Vančík

Konstrukce parkovacího domu pro 450 vozidel s kruhovou příjezdovou rampou byla v tendrové dokumentaci navržena jako monolitický skelet. V rámci nabídky zhotovitele bylo konstrukční řešení včetně založení přepracováno, při zachování původního dispozičního řešení.


Cílem optimalizace řešení byla minimalizace nákladů, využití technologií zhotovitele a snížení objemu konstrukcí. Kromě toho bylo z iniciativy zpracovatele RDS upraveno výškové řešení stavby. Původně navržené vodorovné stropní konstrukce byly změněny na konstrukce ve spádech, a to i za cenu zvýšení nákladů na straně zhotovitele i projektanta.

Řez skeletem
¤ Řez skeletem

Základní údaje o stavbě
Investor:
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Generální dodavatel: Unistav a.s.
Generální projektant: BDA architekti s.r.o.
Projektant RDS: VIN Consult s.r.o.
Výrobce prefabrikátů: ŽPSV a.s., závod Borohrádek
Zhotovitel betonové konstrukce: ŽPSV a.s., středisko monolity

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2011)