Zpět na předpisy

Ovládání a zkoušky požárně bezpečnostních zařízení: 2011

12. prosince 2011
Ing. Slavomír Entler

V tomto roce vyšly dvě nové normy ČSN 73 0875 a ČSN 34 2710, týkající se elektrické požární signalizace (EPS). Protože EPS často tvoří jádro požárně bezpečnostních opatření, dotýkají se nové normy velkého množství staveb a ostatních požárně bezpečnostních zařízení.


Ovládání PBZ
Snad každý projektant elektrické požární signalizace (EPS) se dostal za dobu své praxe alespoň jednou do situace, že musel na kontrolním dnu stavby řešit otázku ovládání požárně bezpečnostních zařízení (PBZ). Investor, uživatel, HIP nebo i dodavatel měření a regulace (MaR) s pravidelnou jistotou prosazovali, aby se požárně bezpečnostní zařízení ovládaly systémem MaR. Jestliže nebylo o způsobu ovládání rozhodnuto dopředu v požárně bezpečnostním řešení stavby, mohl čekat projektanta EPS při prosazování ovládání PBZ přímo z EPS tvrdý boj.
Ovládání všech zařízení domovní technologie jedním centrálním systémem má svoji logiku, protože přináší správci objektu komfort jednoduché centrální kontroly a správy všech zařízení a jejich součinnosti. Vyjmout něco z tohoto centralizovaného systému bylo proto vždy chápáno téměř jako zločin a především jako technologická anarchie. Pokud investor prosadil svou a PBZ byla ovládána systémem MaR, realizace protipožárních opatření spočívala především v získání signálu z EPS a naprogramování software MaR. Systém MaR dostal informace o lokaci požárního poplachu od EPS, sám následně informaci distribuoval a zajistil aktivaci protipožárních zařízení. Argumentem pro využití MaR při řízení PBZ byla také možnost rychlého operativního zrušení protipožárních opatření přímo technikem MaR, když planý požární poplach blokoval životně důležitá zařízení, např. výtahy nebo výrobní technologie.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 11-12/2011).