Zpět na materiály, výrobky, technologie

Okenní profil REHAU 116 s efektem pasivního větrání


Ideálních pozemků pro bytovou zástavbu v městských aglomeracích rapidně ubývá, což vede k výstavbě i na místech, která byla dříve opomíjená. Jsou to především lokality v těsné blízkosti rušných ulic s nadměrným hlukovým zatížením.

Zásadním prvkem, ovlivňujícím úroveň hluku v nových bytech, je velikost a způsob zasklení okenních profilů. Profily vyráběné z kompozitních materiálů RAU-FIPRO X umí akustický útlum až do hodnoty 47 dB (s trojitým zasklením), což je obvykle i v těchto lokalitách postačující. Jenže v každém bytě potřebuje jeho majitel větrat a tím se dostává do kolize s hlukovým útlumem. Existuje samozřejmě sofistikované řešení v podobě řízeného rovnotlakého větrání spojeného s rekuperací, ale jedná se o nákladnou záležitost, kterou ne každý developer či majitel bytu akceptuje.

Proč profil 116 mm?

Je tu ovšem chytré řešení – profilový okenní systém REHAU SYNEGO 116. Původně byl tento okenní profil se stavební hloubkou 116 mm navržen pro některé sanace panelových domů, u kterých se vyskytly problémy v podobě kotvení okenního rámu do sendvičového panelu. V současnosti jej však firma DAFE-PLAST (výrobce oken z profilů REHAU) používá právě u realizací bytových jednotek v souvislosti s velmi efektivním způsobem podtlakového větrání. Okenní systém se skládá z klasického okenního křídla, ale odlišného rámu. Tento rám má zvětšenou konstrukční hloubku celého profilu (na 116 mm) a tím pádem je větší i vnější předkomora, do které lze vložit tepelněizolační klín. V rámu je na rozdíl od standardní velikosti (80 mm) větší počet odvodňovacích kanálků, jejichž celkový průřez je roven průřezu vnější komory. Tím jsou vytvořeny vstupní otvory, kterými do komory na spodní hraně vstupuje čerstvý chladnější vzduch, který přirozeně stoupá podél celého obvodu okna směrem nahoru do místa, kde je umístěn speciální climabox s výměnnou filtrační vložkou (prachový a pylový filtr). Prostřednictvím climaboxu následně proudí do místnosti čerstvý vzduch. Systém funguje na přirozeném rozdílu tlaku a sání větru, ale zejména ho pohání centrální víceotáčkový ventilátor s řízeným režimem pro každý byt (kontrolovaný prostor). Systém umí i při malém rozdílu tlaku přivádět do místnosti relativně velké množství vzduchu (při rozdílu tlaku 50 Pa až 20 m3 za hodinu). Vtip je v tom, že celý proces probíhá, aniž by byl negativně ovlivněn hlukový útlum. Zkušební měření prokázalo ztrátu hlukové izolace 0 dB až do hodnoty akustické izolace pláště Rw´= 40 dB.

Bez tepelných ztrát

Při průtoku vzduchu dochází k jeho postupnému ohřívání, aniž by docházelo k tepelným ztrátám či k nadměrnému snižování povrchových teplot v oblasti vstupu infiltrovaného vzduchu. Měřením bylo ověřeno, že i při venkovní teplotě –2 °C vstupoval do místnosti vzduch o teplotě +12 °C, tedy nad rosným bodem, čímž nedocházelo ke kondenzaci na vnitřní straně okna.

Systém s úspěchem používaný v praxi

Hlavní předností tohoto systému patentovaného pro celou EU je dosáhnout v citovaných lokalitách příslušného uživatelského komfortu, přičemž jeho jednoduchost nevyžaduje žádné extrémní a nákladné technologické opatření. Cenové navýšení ve srovnání s běžnou konstrukcí činí okolo 10 %. Úspora oproti řízenému rovnotlakému větrání s rekuperací je ale obrovská – u bytových domů dosahuje několikamilionových hodnot. Je pochopitelné, že návrh řešení vždy vychází z konkrétní situace, kterou ovlivňuje mimo jiné velikost okenního systému a hluková zátěž lokality. Počet realizací tohoto systému však neustále roste. Firma DAFE-PLAST jej v poslední době například instalovala ve velkém rozsahu u projektu komplexu bytových domů Na Vackově – Etapa 10 (zóna AI), ale i na řadě dalších projektů.

www.rehau.cz a www.dafe.cz