Zpět na stavby

Ocelová střešní konstrukce tribun fotbalového stadionu v Plzni

11. února 2012
Jaroslav Sedláček

Na fotbalovém stadionu ve Štruncových sadech v Plzni, rekonstruovaném pro evropské poháry, byly vybudovány tři nové tribuny shodného konstrukčního řešení. Dvě z nich jsou situovány za brankami a jedna po délce hřiště, proti hlavní tribuně. Nosná konstrukce tribun byla navržena železobetonová, za jejich zadní stranou jsou vztyčeny železobetonové prefabrikáty pylonů pro kotvení ocelové střešní konstrukce.


Konstrukční řešení zastřešení tribun
Střešní konstrukci tribun tvoří rovinné příhradové vazníky lichoběžníkového tvaru s vyložením 16 m. Konstrukční výška vazníků je proměnná - činí 2050 mm v místě kotvení a 1000 mm na konci konzoly. Horní pasy mají sklon 1,75° ve směru od hrací plochy a je na nich přímo uložen trapézový plech střešního pláště. Projektová dokumentace pro stavební povolení počítala s tím, že konstrukce vazníků bude trubková, se závěsy z trubek o průměru 194 mm.
V rámci realizace střešní konstrukce tribun byly profily vazníků optimalizovány. Horní trubkové pasy byly nahrazeny profily HEA, jež umožňují uložení trapézového plechu střešního pláště bez dalších úprav detailů. Táhla systému Macalloy 460 nahradila závěsy z trubek s možností jejich předepnutí za použití hydraulického zařízení technotensioner.
Předepnutím došlo k redistribuci vnitřních sil. Závěsy byly předepnuty tak, aby při působení maximálního vztlaku větru na konstrukci bylo táhlo stále namáháno tahem. Celé zatížení při této kombinaci zatížení nese pouze vazník, jako by nebyl zavěšen. Při maximálním zatížení v kombinaci se zatížením sněhem a tlakem větru je nejvíce namáhán spodní pas a závěs. V porovnání s variantou, kdy závěs není předepnut, vznikají v závěsu o cca 50 % větší tahové síly. Tlakové síly však chybí, takže není třeba závěsy dimenzovat na vzpěr. Tlakové síly v horním pasu vazníku, který ve variantě bez předpětí nebyl využit, výrazně vzrostly - proti vzpěrnému vybočení je však tato část zajištěna trapézovým plechem střešního pláště. Ve spodním pasu, který není na vzpěr zabezpečen, jsou tlakové síly o cca 35 % menší a tahové síly vzrostly o 80 %. Pro porovnání variant byl použit shodný model vazníku, který se liší jen profilem závěsu a jeho předpětím.

Základní údaje o stavbě
Projekt:
Ocelová střešní konstrukce tribun fotbalového stadionu v Plzni
Investor: Město Plzeň
Projektant statické části: Excon, a.s., Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Jaroslav Sedláček
Výroba a montáž ocelové konstrukce: Excon, a.s.
Dodávka a předepnutí táhel: Tensions Systems, s.r.o.
Tenzometrická měření, předpínací postup: Excon, a.s.
Stavbyvedoucí části OK: Štěpán Trantina

Střešní konstrukce tribun. Horní trubkové pasy byly nahrazeny profily HEA, jež umožňují uložení trapézového plechu střešního pláště bez dalších úprav detailů. Táhla systému Macalloy 460 nahradila závěsy z trubek.
¤ Střešní konstrukce tribun. Horní trubkové pasy byly nahrazeny profily HEA, jež umožňují uložení trapézového plechu střešního pláště bez dalších úprav detailů. Táhla systému Macalloy 460 nahradila závěsy z trubek.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2012).