Zpět na materiály, výrobky, technologie

Obstojí dřevostavby v nových výzvách?

S počátkem třetího tisíciletí dochází v České republice k systematické propagaci staveb na bázi dřeva. Stavby na této bázi si hledají své zákazníky a pomalu začíná stoupat meziročně počet realizací. Firmy přenášejí své zkušenosti z exportních trhů. Lze pozorovat aktivity zahraničních firem o uplatnění na českém trhu. Výraznější nárůst začíná s rozvojem hypoték a snižování úrokových sazeb.


Kolem roku 2005 dochází k průniku této technologie do segmentu bytových domů se třemi a následně se čtyřmi podlažími. Technologie získává na trhu povědomí svou kvalitou a technickými parametry. Nezanedbatelným faktorem je rychlost výstavby, kterou umožňuje zvyšující se úrovní prefabrikace. Firmy jsou vybavovány moderními technologiemi a snesou srovnání s vyspělou evropskou konkurencí. Technologie prefabrikace rámovýchkonstrukcí byla dobře připravena marketinkově i technicky na období recese bytové výstavby a na kolotoče s navyšováním DPH v mezidobí 2010 až 2014. Firmy nabídly zákazníkům cenově přijatelné domy s vysokými kvalitativními parametry, zejména v energetické oblasti. Domy s nízkými energetickými ztrátami doplněné vhodnými technologiemi s podporou nízkých úrokových sazeb se staly následně úspěšným prodejním artiklem. V posledních třech letech se meziroční nárůst realizovaných staveb na bázi lehké prefabrikace rámových konstrukcí ze dřeva prudce zvýšil. A nejen v rodinných domech, ale i ve vícepodlažních domech. Technologii si oblíbili středně velcí developeři. Vznikly tak bytové komplexy například na Kladně nebo v Brně. Česká republika staví již běžně čtyřpatrové domy. Kolem větších měst, zejména tam, kde je nedostatek pozemků, nacházejí své místo řadové domy. Z tohoto pohledu lze konstatovat úspěšnost prosazení technologie dřevostaveb na bytovém trhu České republiky a její další úspěšnou perspektivu.

Chybějí řemeslníci

Bohužel, rok 2018 se ukazuje jako zlomový z pohledu další perspektivy. Nedostatek nových bytů podpořený nízkými úrokovými sazbami hypoték vyvolal vysokou poptávku. Firmy narazily na své kapacitní limity z hlediska pracovní síly. Nedostatek kvalifikované pracovní síly v celém segmentu stavebnictví a ostatních odvětví národního hospodářství vyvolávají kritické stavy v plnění termínů nasmlouvaných kontraktů. Plně se projevil dlouholetý problém českého odborného školství, které nepřipravuje, lépe řečeno nemá koho připravovat v řemeslných oborech. Slabinou technologie lehké prefabrikace dřeva je nutnost řemeslné profesionality. I když automatické linky dokáží připravit panelovou sestavu jako stavebnici, je nutná řemeslná odpovědnost při jejím sestavení a při dokončení domu je nezbytná práce elektrikářů, instalatérů, sádrokartonářů, podlahářů a malířů. Znalí pracovního trhu se usmívají, protože poptávku po těchto profesích lze popsat slovem „hlad“. Lze tedy konstatovat, že další rozvoj technologie lehké prefabrikace dřeva nezávisí na nezájmu trhu a zákazníků, ale na výrobních a montážních kapacitách, které má český trh k dispozici.

Perspektiva trhu s byty

Perspektiva bytového trhu je závislá od nabídky hypoteč-ních úvěrů. Dvacetiprocentní spoluúčast na financování bytu nebo domu s očekávanými úrokovými sazbami kolem tří pro-cent limitují firmám prodejní ceny. Zvyšující se náklady realizací především z hlediska promítnutí růstu mezd a naplnění parametrů energetické agendy 2020 staví firmy před zásadní strategická rozhodnutí, jak stanovit tržně přijatelnou cenu. Technologie lehké prefabrikace rámových konstrukcí na bázi dřeva prokázaly v minulosti vysoký inovační potenciál. Rychle se adaptovaly na požadavky současného trhu a sendvičové systémy vytvářejí z hlediska tepelněizolačních vlastností konstrukce s nízkými ztrátami, plně konkurenceschopné na trhu.

Inovativní technologie

Současnou situaci je třeba vnímat jako výzvu. Výzvu k naplnění podstaty epochy „Průmyslu 4.0“. Rámové systémy umožňují zvýšit úroveň prefabrikace pomocí automatizace a snížit podíl kvalifikované pracovní síly. S pomocí digitalizace lze aplikovat nové marketinkové a prodejní postupy s přímou návazností na projektování a vytváření výrobně-montážních podkladů s cílem zjednodušení pracovních postupů. Samozřejmě za maximální podpory robotizace a automatizace těchto postupů. Rozhodně zůstane podíl kvalifikované ruční práce, ale ta musí být eliminována na nezbytně nutnou.

Evropská komise a česká vláda prostřednictvím inovačních programů podporují vývoj pokročilých technologií. Technologie využívající dřevo ve stavebních konstrukcích v nich mají své místo. Do této problematiky jsou zapojeny stavební fakulty v Praze a Ostravě svými centry UCEEB a Inovačním centrem národního dřevařského klastru v Ostravě. Programy, které jsou přímo propojeny s výrobní praxí, řeší celou škálu úkolů, ale společným jmenovatelem je již zmíněná vysoká úroveň prefabrikace v souladu s digita-lizací a robotizací. Jsou v praxi ověřovány první funkční modely virtuální nabídky s dopadem do celého výrobního a dodavatelského řetězce. Samozřejmě, že zůstanou malé specializované firmy, které budou uspokojovat náročnou klientelu. Ale pro běžného zákazníka, který potřebuje přijatelný poměr cena, kvalita a uspokojivé technické parametry, je uvedené nezbytnou podmínkou. A pro firmy nezbytnou nutností k přežití.

Autor:
Ing. Jiří Pohloudek
prezident Národního
dřevařského klastru a obchodní ředitel RD Rýmařov s.r.o.