Zpět na stavby

Obnova přečerpávací stanice Vršovické vodárny v Braníku

26. srpna 2011
Eva Dvořáková

Článek představuje zajímavý projekt kvalitní obnovy historické stavby přečerpávací stanice Vršovické vodárny a její nové funkce zaměřené na aktivní prožití volného času rodičů s dětmi.


Voda jako životodárný zdroj se stala nutnou podmínkou pro zakládání a fungování kteréhokoli typu osídlení. Zásobování vodou stálo na počátku vzniku i rozvoje měst, obcí a samot. Prvotními zdroji pitné vody byly studny a prameny. K přivedení vody do větších vzdáleností sloužily gravitační vodovody - ať již otevřené, nebo kryté. Nejinak tomu bylo i v Praze.

Základní údaje o stavbě
Investor:
Magistrát hlavního města Prahy
Dodavatel: Sdružení firem INGBAU CZ, s.r.o., BAU plus, a.s., Energie - stavební a báňská a.s. (pobočka Kladno)
Obnova historických prvků: HT - BAU, s.r.o., zástupce Martin Hynek
Památkový dohled: NPÚ ÚOP hl. města Prahy, PhDr. Ladislav Špaček, Mgr. Kryštof Havlice
Projektant: PLÁN PLUS, s.r.o., Ing. Martin Ehrenthal, akad. arch. Marek Houska, spolupráce: akad. sochař Vojtěch Pařík - restaurátor
Realizace: 2009-2011
Náklady: cca 150 mil. Kč
Provozovatel: Dětská agentura Kroužky, s.r.o.

Do prostoru bývalé strojovny bylo kvůli zvětšení kapacity nového provozu vloženo patro.
¤ Do prostoru bývalé strojovny bylo kvůli zvětšení kapacity nového provozu vloženo patro. Nosnou soustavu původního dřevěného krovu nahradily ocelové vazníky. Jeřábová dráha, která se zde dochovala, byla konzervována.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2011)