Zpět na stavby

Občanské stavby jsou základním kamenem společnosti

Pro společnost SWIETELSKY stavební se silným regionálním zastoupením po celé České republice jsou občanské stavby jedním ze základních pilířů podnikání. Právě proto, že je blízko samosprávám a veřejným či soukromým investorům, dokáže jim nabídnout široké spektrum kvalitních služeb. Ať již při výstavbě bytových domů, sportovišť, domů sociálních služeb nebo cyklostezek. Pár příkladů z poslední doby to ilustruje nejlépe. Základní princip je však vždy společný – veřejný zájem a komfortnější život spoluobčanů.


Atletický stadion v Táboře obdržel mezinárodní certifikaci World Athletics

Na 15,4 milionu korun vyšla rekonstrukce atletického Stadionu Míru v Táboře, která zahrnovala stavební úpravy atletického oválu s osmi dráhami a sektorů pro technické disciplíny. To byl i základní předpoklad k tomu, aby areál získat certifikaci Mezinárodní asociace atletických federací World Athletics.

Šlo o zásadní obnovu, bez níž by v tomto jihočeském městě nebylo možné pořádat mezinárodní mítinky,“ říká Robert Běhal, ředitel závodu Sportovní stavby společnosti SWIETELSKY stavební. Ta měla loni na jaře na veřejnou zakázku podle smlouvy 120 dnů. Spolu s povrchem atletického oválu se měnily sektory pro skok o tyči, do dálky, trojskok a do výšky, hod oštěpem a vrh koulí. Vše se uzpůsobilo tomu, aby parametry odpovídaly mezinárodním pravidlům.

Původní povrch oválu sloužil sedmnáct let, běhat se na zdejším prvním umělém povrchu začalo v roce 2005. Ovál zůstal původní a obnovila se jeho vrchní vrstva takzvaným retopingem. To je metoda, kdy je vrchní vrstva sportovního povrchu obroušena a nahrazena novou dvoukomponentní stěrkou, aby výsledný povrch splňoval náročné požadavky World Athletics. Zároveň se zrekonstruovaly také obě technické výseče atletického oválu včetně podkladních vrstev. Bylo tedy nutné odstranit původní sportovní povrch a vyfrézovat staré asfaltové vrstvy. Po úpravě podloží a vybudování nového drenážního systému následovaly vlastní konstrukční vrstvy včetně sportovního povrchu, nalajnovaného podle požadavků jednotlivých sportů či atletických disciplín.

Na všech pracích se podílel rovněž kvalifikovaný geodet, který na závěr provedl skutečné zaměření oválu včetně sektorů a vystavil protokol pro asociaci WA. Ta na základě tohoto měření, zkušebního protokolu atletického povrchu a vyhovující projektové dokumentace udělí certifikát.

Jen pro zajímavost. Jednou z mnoha měřených hodnot atletického, čtyřistametrového oválu, byla jeho délka v ideální stopě běžce. Při povolené odchylce + 40 mm na celé délce naše hodnota dosáhla + 16 mm. Tedy skvělý výsledek naší práce,“ dodal Robert Běhal, ředitel závodu Sportovní stavby SWIETELSKY stavební.

Na táborský stadion se společnost vrátila již počtvrté. První práce zde prováděla již v roce 2005, kdy byl původně škvárový ovál nahrazen umělým povrchem. Během let se na stadionu vybudovala rozcvičovací rovinka a povrch běžeckého koridoru. Dnes je Stadion Míru, o jehož provoz se starají Tělovýchovná zařízení města Tábora, místní chloubou.

Obr. 2, 3 Komunitní centrum Nové Chabry

Nové Chabry na severu Prahy obohatilo komunitní centrum

Od loňského jara mohou obyvatelé městské části Praha 8 Dolních Chabry využívat multifunkční prostor Komunitního centra, které se v hlavním městě stalo jedním z prvních, jehož vybudování financoval soukromý sektor. Stalo se tak v rámci budovaného bytového komplexu Nové Chabry. Ten pro izraelského developera Star Group od prosince 2013 staví společnost SWIETELSKY stavební. Dosud zde postavila 619 bytů, nákupní centrum, mateřskou školu pro 72 dětí, cyklo­stezku i dětské hřiště. V této části Prahy 8 má přibýt téměř tisíc bytů, navazujících na zástavbu poblíž přírodního parku Čimického a Drahanského údolí.

Komunitní centrum Moringa Tree Club s kapacitou pro 64 osob vzniklo jako multifunkční prostor pro obyvatele nejbližšího okolí. Objekt byl navržen tak, aby umožnil širokou škálu využití v denních hodinách (dětská skupina, kavárna) i večer (workshopy, přednášky, kinosál). Budova, která je součástí lineárního parku, má velkoryse řešené vnitřní prostory a venkovní terasu s pergolou. Pro různé workshopy, degustace či sousedská posezení u kávy je vhodná místnost vybavená kuchyňskou linkou, knihovnou a velkým společným stolem. Druhá místnost je hernou a může se proměnit na vše, co si lze přát, když jde o hraní, promítání, kreslení nebo učení. Komunitní centrum primárně podporuje rozvoj dětí od raného věku, ale program nabízí pro celou rodinu, od nejmenších, přes školáky, jejich rodiče i prarodiče.

Vložit soukromé peníze do společenského objektu se běžně nevidí. Je to ale ukázka, jak může bytová výstavba řešit bydlení i v širším slova smyslu. Kromě střechy nad hlavou obyvatelům nabízí i přidanou hodnotu v podobě služeb a míst pro společné setkávání celých rodin,“ říká Miroslav Kliment, ředitel oblasti Střední Čechy závod Pozemní stavby Střed, společnosti SWIETELSKY stavební. A dodává, že desetiletá spolupráce se zahraničním investorem v roli generálního dodavatele, je mimořádná.

Cením si toho, že celou dobu držíme termíny a vysokou kvalitu. To v době, kdy z trhu mizí velmi dobří řemeslníci a odborníci, není jednoduché. Pro kvalitu díla je ale stejně důležitá i spolupráce s investorem, projektanty a spolupracujícími firmami, stejně jako využívání moderních technologií,“ uzavřel ředitel.

Obr. 4, 5 Cyklostezka vedoucí centrem horské obce Horní Bečva

Cyklisté jezdí centrem Horní Bečvy bezpečněji

Centrem horské obce Horní Bečva na Vsetínsku jezdí cyklisté bezpečněji díky novému úseku cyklostezky, dlouhému 495 metrů. Projekt finančně podpořený Státním fondem dopravní infrastruktury a Zlínským krajem realizovala společnost SWIETELSKY stavební a její závod Dopravní stavby Morava, oblast Zlín.

Pro obec, jejímž středem podle výsledků měření dopravní zátěže denně projíždí v průměru více než 3700 aut, z nichž je zhruba tisícovka nákladních, jde o významný projekt. Pro nás takový provoz zase znamenal ztížené pracovní podmínky,“ říká Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín, závodu Dopravní stavby Morava SWIETESLSKY stavební.

Trasa společné stezky pro cyklisty a chodce vznikla úpravou části silnice I/35, spojující Valašské Meziříčí se Žilinou, a jejím okolím. Cyklostezka vede po jedné straně komunikace, v prostoru původní zpevněné krajnice. Od silnice ji odděluje obrubník nebo zelený pás. Aby se zde doprava zklidnila a tím se zvýšila také bezpečnost přecházení, profil silnice I/35 se po obou stranách zúžil vysazenými zálivy na šířku 7 metrů mezi obrubami.

Zároveň se vybudoval jeden nový přechod a upravily tří původní. Z nich se jeden méně frekventovaný přeměnil na místo pro přecházení. Všechny jsou osvětlené, aby byly přecházející osoby lépe vidět. Součástí přechodu, který využívají především žáci z blízké základní školy, je pro jejich maximální bezpečnost instalováno ještě světelné signalizační zařízení.

Projekt rovněž zúžil původní široké sjezdy napojující se na silnici I/35 a umožnil vybudovat nový autobusový záliv. V místě zúžení původní zpevněné plochy pro parkování byla vyznačena místa pro podélné stání a vybudováno nové parkoviště s kolmým stáním.

Nový úsek cyklostezky je napojený na již existující cyklotrasy, včetně těch směřujících na Slovensko. Další etapy se již projektují. Cyklisté tak mohou z Valašského Meziříčí bezpečně dojet právě až do Horní Bečvy. 

Text a foto: Zdeněk Zuntych, SWIETELSKY stavební s.r.o.