Zpět na informační servis

Nový termín konference VODA 2020 je 21. června 2022

1. června 2022
Text redakce

S ohledem na dopad epidemie koronaviru na území České republiky se rozhodli organizátoři konference „Voda 2020 / Stavba a voda“ závěrečné jednání přesunout na 21. 6. 2022. V původním termínu 19. 10. 2020 proběhla vernisáž výstavy Stavba a voda a od 20. 10. 2020 se uskutečnila série webinářů, jejichž součástí byly přednášky k jednotlivým tématům konference.

Konference Voda 2020 se měla původně konat 19.-20. 10. 2020 v hotelu Olšanka v Praze 3. Jejím cílem je představit důležitá vodohospodářská díla i další stavby vznikající v úzkém kontaktu s vodou a připomenout si význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství. Vzhledem ke koronavirovým opatřením jednání konference proběhne v náhradním termínu 21. června 2022 na Fakultě stavební ČVUT od 9.30 hodin. Její program zůstává v zásadě nezměněn – prezentovány budou aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině.
 
Konferenci pořádá Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě u příležitosti 30. výročí obnovení své činnosti a 155. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království českém.

Tematické zaměření přednášek:
Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
Sekce D: Městské inženýrství
Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
Sekce F: Geotechnika
 
V aule Fakulty stavební ČVUT v Praze bude ke zhlédnutí doprovodná výstava ke konferenci VODA 2020.
 
Podrobnosti naleznete na www.voda2020.cz