Zpět na materiály, výrobky, technologie

Nový inovativní rozměr přípravy suché betonové směsi

Suché betonové směsi patří k základním kamenům převážné většiny stavebních realizací. Důraz je kladen na jejich vlastnosti pro určitý způsob využití i na uživatelské výhody v oblasti ekologie, efektivity a také zdraví.


Mluvíme-li o základní produktové řadě suchých betonových směsí firmy Baumit, máme na mysli především výrobek Baumit B 20 (nebo verzi B 30) pro malé i větší stavební celky. Příkladem jejich použití jsou především betonáže schodů, překladů či podkladů pod dlažbu. A právě u tohoto základního betonu nabízí výrobce novou alternativu s označením Baumit ALL IN Beton B 20, která poskytuje v nezměněné podobě všechny deklarované vlastnosti již zmíněného sesterského produktu Baumit B 20 s dalšími užitečnými benefity. Jedná se opět o beton třídy C 16/20, avšak jeho hlavní inovace, kterou Baumit jako první představuje na trhu, spočívá v použití nového samorozpustitelného obalu. Ten umožňuje bez nutnosti jeho otevírání následné ruční či strojní zpracování a přípravu betonové směsi. Pytel z tohoto inovativního přírodního materiálu, kterým je celulóza, se rovnou vkládá do stavebního vědra či míchačky. Dodáním potřebného množství čisté vody (cca 3–4 litry / balení) s důsledným promícháváním směsi po dobu 4 minut dostáváme finální podobu betonu pro jeho následnou aplikaci. Rozměry 30kg balení této novinky umožňuje použití současně až třech těchto pytlů do velikostně odpovídající stavební míchačky.

Bez prachu a odpadu

Velmi jednoduchým zpracováním celého obsahu pytle včetně jeho samorozpustitelného obalu dochází k obohacení betonové směsi o přírodní celulózová vlákna, která následně slouží k jejímu vyztužení. Realizační firmě, ale i domácímu kutilovi, tím odpadají problémy spojené s likvidací vyprázdněných pytlů. Přirozenou výhodu časově rychlejšího a snadnějšího zpracování této nové suché betonové směsi doplňuje také významný ekologický faktor. Při ručním i strojním zpracování totiž dochází ke 40% snížení prašnosti, což je z pohledu ochrany a bezpečnosti zdraví přímého zpracovatele betonu na stavbě velmi důležitý údaj.

Příslib do budoucnosti

Zcela prokazatelné přednosti celkového zpracování nové suché betonové směsi Baumit ALL IN Beton B 20 dávají předpoklad k dalšímu rozsáhlejšímu využití premiérově použitého inovativního obalového materiálu. „Jsme samozřejmě nesmírně rádi, že představení této nové suché betonové směsi pro jednoduché i složitější aplikace přináší uživatelům tolik výhod. Z našeho pohledu bylo přirozené, podívat se na problematiku betonování i z trochu jiného úhlu a nabídkou takové inovace přispět nejen k časovým a finančním úsporám na stavbách, ale pomoci výrazně redukovat i zatížení zdraví všech, kdo betonovou směs přímo zpracovává. Pilotním projektem pro nasazení této novinky v praxi bylo Německo a my odtud už v současnosti dostáváme velmi pozitivní ohlasy. Potvrzuje to správný směr v našem vývoji, a proto lze do budoucna očekávat rozšíření nového samorozpustitelného obalu i pro jiné produktové řady výrobků,“ připomněl vývojovou fázi a výhled do blízké budoucnosti v nasazení těchto typů obalových materiálů Ing. Martin Herclík, produktový manažer společnosti Baumit.

TEXT: Ing. Martin Herclík
GRAFICKÉ PODKLADY: Baumit, spol. s r.o.