Zpět na osobnosti, rozhovory

Nová dimenze

Na letošním Stavebním veletrhu v Brně byl slavnostně ohlášen kapitálový vstup stavební společnosti EIFFAGE do největšího českého exportéra stavebních prací firmy TCHAS. Třetí den v červenci byl oficiálně potvrzen podepsáním patřičných smluv.


Posledních šest měsíců bylo pro ostravskou společnost bezpochyby jedním z nejvýznamnějších období její činnosti. „Museli jsme akceptovat způsob komunikace majoritního vlastníka, upravit společenské smlouvy, začínáme pracovat na nových prvcích v naší strategii a podobně,“ popisuje Ing. Jaroslav Paclt, který je pověřený řízením společnosti TCHAS. ?Nicméně zástupci společnosti EIFFAGE nám dali najevo, že domácímu managementu plně důvěřují, a nehodlají do jeho činnosti ani organizační struktury dramaticky zasahovat.

Jaké změny proběhly ve společnosti TCHAS od letošního 3. července, kdy byla podepsána smlouva o kapitálovém vstupu společnosti EIFFAGE?
Už 30. března 2007 byla mezi majiteli společnosti TCHAS a potenciálním investorem EIFFAGE podepsána smlouva o smlouvě budoucí. Nicméně do 3. července společnost fungovala podle dřívějších pravidel. Změny se začaly projevovat až po zasedání valné hromady a prodeji vlastnických podílů, došlo také k úpravě společenské smlouvy, a dalších navazujících dokumentů. Spolu s panem Jacquesem Antoinem Tannerem ze společnosti EIFFAGE jsme byli zvoleni jednateli společnosti. V rámci rozdělení kompetencí jsem byl pověřen řízením společnosti, ovšem oba jednatelé mají ve firmě stejné pravomoci. Proces, který byl počátkem července odstartován, nepovažuji za sled převratných změn, spíše šlo o začleňování společnosti TCHAS do struktury velké stavební skupiny EIFFAGE. Ta ovládá mnoho firem po celé Evropě, a má nastaven propracovaný způsob reportingu do kterého jsme se zapojili.

Skupina EIFFAGE má jistě dlouhodobou strategii. Začala se podle ní již měnit ta vaše?
Během uplynulých tří měsíců nemohlo ani technicky k ničemu převratnému dojít. TCHAS je ovšem v nové situaci. Vzhledem k síle skupiny EIFFAGE jsme se dostali na jinou úroveň uvažování. Jednu změnu v obchodní strategii jsme již zaznamenali - skupina EIFFAGE se hodně zaměřuje na PPP projekty, při jejichž realizaci využívá propracované know-how a svou kapitálovou sílu. TCHAS může díky těmto výhodám aspirovat na účast v PPP projektech v České republice. Koneckonců i to byl jeden z důvodů, proč předchozí většinoví vlastníci Ing. Václav Daněk a Ing. Milan Lasák začali pro TCHAS hledat strategického partnera.

Proč hrají tyto projekty tak podstatnou roli ve strategii skupiny EIFFAGE?
Pro EIFFAGE je v rámci PPP projektů důležité stát se celkovým aktérem, zasahujícím do díla po celou dobu jeho života. Vkládá tak své know-how nejen do oblasti financování, koncepce a realizace, ale také do provozu a údržby. Například, mezi Francií a Španělskem, buduje jako vedoucí člen konzorcia francouzských a španělských firem železniční úsek včetně mostu a dvou tunelů v celkové hodnotě 1,1 miliardy EUR.

Které PPP projekty v České republice vás nejvíce zajímají?
V našem hledáčku jsou stavby různého druhu, od dopravních až po věznici. EIFFAGE má velké zkušenosti s dopravními stavbami, ale v jejích referencích najdete i tu věznici. V České republice se chceme angažovat v PPP projektu modernizace železniční trati Praha-Kladno s výstavbou připojení na Letiště Ruzyně. Dále nás zajímá plánovaná ubytovna hotelového typu ve Vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích, justiční areály v Karlových Varech a Ústí nad Labem, sportovně-kulturní centrum v Brně-Ponavě, modernizace krajské nemocnice v Pardubicích a vybudování věznice s ostrahou pro 500 odsouzených v zatím neupřesněné lokalitě. Na Slovensku, kde jsme velmi aktivní, vyhlásili dvě stavby v rámci projektu PPP. Jsou to úseky slovenských dálnic a také tam pochopitelně směřuje zájem EIFFAGE.

Zástupci EIFFAGE od počátku zdůrazňovali, že chtějí prostřednictvím firmy TCHAS proniknout nejen do České republiky, ale i na okolní trhy. Vy jste přitom byli už před jednáním s Francouzi největším českým stavebním exportérem.
Náš exportní úspěch je založen na velmi jednoduché myšlence. Hned v počátcích svého podnikání se TCHAS rozhodl, že nebude hledět na hranice států. Firma vznikla, a stále má hlavní sídlo v Ostravě, takže jsme vzali pomyslné kružítko s poloměrem nastaveným podle vzdálenosti, kam jsme schopni práci dodávat. V tomto kruhu se logicky ocitla velká část Polska a Slovenska. Ve všech třech zemích se snažíme udržet v rovnovážném stavu tři základní stavební komodity - železniční, vodohospodářské a pozemní stavby. EIFFAGE, která obvykle pracuje na národním principu, nyní stanovila, že TCHAS bude její zájmy zastupovat i na Slovensku. A přestože již několik let v Polsku podniká prostřednictvím tamní firmy, budeme tam nadále působit i my. Polský partner EIFFAGE se soustředí na pozemní stavby, TCHAS na oblast železničního a vodohospodářského stavitelství.

Nemůžete si s polským partnerem EIFFAGE konkurovat?
Myslím, že ne. Oborově jsme zaměřeni rozdílným směrem. Navíc jsou kvantitativní i finanční objemy chystaných železničních zakázek v Polsku na naše poměry astronomické - země se připravuje na fotbalové mistrovství Evropy, které bude v roce 2012 hostit spolu s Ukrajinou. V pořadatelských městech se připravuje nová výstavba dopravních komunikací. Polsko navíc musí čerpat z fondů EU peníze pro období 2007-2013, a jelikož má projektová fáze zmiňovaných staveb zpoždění, dojde zcela jistě ke kumulaci prací. Jejich realizace bude pro řadu připravených firem velkou příležitostí.

Jinými slovy budou ve výhodě firmy, za nimiž stojí silný kapitál.
Velké stavby vyžadují prováděcí garance, proto je partnerství se silným hráčem na trhu nespornou výhodou. Zejména, půjde-li o větší počet garancí. Důležité jsou rovněž počáteční investice do firemního zázemí, pokud jde o stavby v různých, od sebe vzdálených lokalitách.

Co je ještě podstatné pro úspěšný stavební export?
V Polsku i na Slovensku provádíme práce prostřednictvím tamních firem, do nichž jsme kapitálově vstoupili. A to se osvědčilo. Na cizím trhu se musíte představit jako místní firma, která využívá zaměstnance z dané země. A nejde pouze o dělníky - v polských i slovenských firmách ponecháváme původní management.

Co znamenal poslední půlrok pro vás osobně?
Vedením společnosti jsem pověřen teprve tři měsíce, ale už předtím jsem se jako ředitel stavebního úseku podílel na tom, co lze s nadsázkou nazvat úklidem. Museli jsme shromáždit potřebné dokumenty a umožnit potenciálním partnerům, aby si o firmě udělali představu. Dnes mohu konstatovat, že jsme udělali vše pro to, aby se TCHAS stal dobrým členem skupiny EIFFAGE. Důkazem, že noví majitelé naši pozici akceptují, je zachování stávajícího managementu. V rámci přirozeného vývoje časem samozřejmě dojde ke změnám, ale nyní jsou kompetence definovány, a cítíme velkou dávku důvěry. Noví vlastníci na oplátku očekávají loajalitu a dobré pracovní výsledky.

Dříve se zahraniční firmy snažily upravovat české společnosti ?k obrazu svému?. Domníváte se, že se investoři poučili?
Určitě. Ve firmách se zahraničním kapitálem nepřinesla rozsáhlá výměna managementu téměř nikdy pozitivní výsledky. Většinou je lepší ponechat na svých místech ty, kteří znají lépe konkrétní prostředí a mají i potřebné kontakty, jakési místní know-how.

Místo nedostatku zakázek trápí v současnosti české stavební firmy chybějící kvalifikovaní pracovníci. Myslíte, že můžete při práci s lidmi něco od svého strategického partnera odkoukat?
Většina evropských stavebních firem se s podobným problémem aktuálně potýká. Jsou vůči nám ve fázovém předstihu, proto je dobré poučit se z jejich zkušeností i v personální oblasti.