Zpět na materiály, výrobky, technologie

NOARK uvádí nové elektroinstalační prvky pro FVE, domácnosti a provozy

18. října 2023
PR článek

Zájem zákazníků o fotovoltaické elektrárny (FVE) v České republice neustává. FVE řešení přitom nezahrnují jen solární panely nebo bateriová úložiště, ale také bezpečné a kvalitní části elektroinstalace. Mezi takové produkty nesporně patří rozvaděče, svodiče přepětí, pojistkové odpojovače, jističe a řada dalších. Společnost NOARK Electric tak souběžně s novou nástěnnou nabíjecí stanicí Ex9EVD3 uvádí na trh další řadu nových produktů z této oblasti.


Zatímco v roce 2021 bylo na území ČR téměř 51 000 fotovoltaických elektráren, na konci roku 2022 se počet instalací již vyšplhal na 84 000. Zájem o nové FVE přetrvává i letos. Jen za první čtvrtletí bylo instalováno více než 17 500 elektráren, přičemž nové projekty do budoucna počítají nejen s instalacemi na střechy rodinných domů, ale i na střechy domů bytových. V neposlední řadě pak zájem posilovat energetickou bezpečnost a snižovat výdaje za elektrickou energii vyústil ve významnou novelizaci zákona. Tato novela – známá jako LEX OZE II – umožní mimo jiné vznik energetických komunit v ČR a sdílení místně vyrobené elektřiny. 

„Většímu počtu plánovaných instalací odpovídá i zvýšený zájem o kvalitní komponenty fotovoltaických elektráren, které mají výrazný vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu,“ uvádí Michal Růžička, produktový manažer společnosti NOARK Electric, jež se specializuje na vývoj a výrobu elektroinstalačních komponent prodávaných téměř po celém světě. „Našim zákazníkům nabízíme produkty, které chrání před nadproudy, zkraty, přepětími, astabilními provozními stavy, nesymetrickým zatížením apod. Instalací těchto komponentů se předejde značným škodám, které v důsledku poruchy mohou nastat. Jisticí prvky tak chrání nejen fotovoltaickou elektrárnu, ale i celý objekt, v němž je nainstalována. Další novinky pak zvyšují ochranu osob a zařízení v objektech, jako jsou například prodejny, sklady, výrobní závody apod.“ 

 

Novinky pro fotovoltaické elektrárny

Otočný odpojovač Ex9IR50

Otočný odpojovač Ex9IR50 je elektrické bezpečnostní zařízení pro fotovoltaické systémy, které umožňuje rychlé odpojení solárních panelů pro účely údržby, instalace nebo oprav. Je zařazen v kategorii využití DC-PV2, a je tak vhodný pro připojování FV okruhů, v nichž mohou převládat výrazné nadproudy a kde proud může být obousměrný. Například při zapojení několika řetězců zapojených paralelně ke stejnému měniči nebo k více řetězců s baterií.  Jmenovitý proud je 50 A pro 1100 V DC a 26 A pro 1 500 V. V nabídce NOARK jsou k dispozici modifikace pro připojení 2, 4, 6 nebo 8 okruhů.

Skupinové spínače a přepínače Ex9BT3G

Skupinové spínače a přepínače Ex9BT3G jsou vhodné převážně pro spínání pomocných, ovládacích, měřicích a dalších obvodů. Soulad s normou ČSN EN 60947-3 garantuje funkčnost a spolehlivost pro nejrůznější aplikace. Kategorie použití AC-22A umožňuje spínání pod zatížením. Produkty jsou dostupné ve variantách s přepínacími kontakty (CO) od jednopólové do čtyřpólové verze. Kontaktní forma (I-O-II) umožňuje ruční přepínání zátěže z jednoho elektrického zdroje na druhý bez rizika zkratu.

 

Ostatní novinky pro ochranu domácností, různých provozoven a výroben 

Oblouková ochrana AFDDs Ex9NLA EL

Oblouková ochrana AFDDs Ex9NLA EL s vypínací schopností 6 kA je důležitým elektroinstalačním prvkem, který vyhodnocuje v reálném čase průběh proudu protékajícího obvodem. Díky tomu rozpozná specifický průběh poruchového elektrického oblouku a spolehlivě jej odhalí. Právě včasnou detekcí poruchového oblouku a odpojením obvodu ochrání osoby a zařízení v domácnosti, ve firmě i ve výrobním procesu. 

Vzduchové jističe Ex9A25HU do 1150 VAC

Nové vzduchové jističe řady Ex9A jsou navrženy a určeny pro použití v oblasti distribuce energie v místech s vysokou spotřebou. Mezi takové objekty řadíme například průmyslová nebo komerční zařízení. Verze Ex9A25HU byla vyvinuta tak, aby zároveň vyhovovala nejnovějším požadavkům fotovoltaických aplikací, u nichž se jmenovité napětí neustále zvyšuje. Tyto výrobky jsou dimenzovány na napětí od 800 V AC do 1 150 V AC. Model Ex9A25HU je nabízen s nejmodernější jednotkou SU4.0H, která je schopna detekovat zemní svody a reagovat na výpadky proudu, napětí, výkonu a selhání důsledkem působení harmonických vyšších řádů. Po zmíněné detekci dojde k odpojení jističe nebo upozornění systému prostřednictvím programovatelného DO nebo Modbusu. Nabízí tak řadu nejlepších řídicích a monitorovacích funkcí.  

Manuální motorové spouštěče Ex9S80A

Manuální motorové spouštěče Ex9S80A poskytují ochranu proti přetížení, zkratu a výpadku fáze u třífázových asynchronních motorů s provozem bez častého spouštění. Jsou vhodné pro ochranu rozvodné sítě nebo mohou být použity jednoduše jako izolační odpínače. Nastavení proudu do zátěže dovoluje optimalizovat ochranu motoru pomocí jističe. V případě třífázových instalací umožnuje správné nastavení Ir ochrany proti přetížení způsobenému ztrátou fáze. Funkce kompenzace okolní teploty snižuje vliv okolí, mechanismus testu uvolnění dává možnost kontrolovat funkci systému a zámek otočné páčky zabraňuje neoprávněné manipulaci. Spouštěč nabízí širokou škálu příslušenství včetně signálních kontaktů a ochrany proti podpětí. Veškeré příslušenství je možné různě kombinovat.