Zpět na osobnosti, rozhovory

Nestačí mít nový materiál, je také nutné ukázat, jak a co z něj stavět

10. března 2010
Jan Táborský

Výroba materiálů z recyklátů má své kouzlo. 'Těžbu' surovin zajistí sami konzumenti a navíc jde o konkrétní naplnění často špatně uchopitelných pojmů zelené stavění a zelená architektura. Z marketingového hlediska je to každopádně tah správným směrem.


Že je skutečnost poněkud složitější, potvrzují slova Ing. Olgy Girstlové, generální ředitelky firmy Flexibuild s.r.o., jež se zabývá výrobou stejnojmenného materiálu i jeho využitím především v rámci bytové výstavby. Materiál Flexibuild jsou desky na bázi celulózy a sendviče, obsahující extrudovaný polystyrén opláštěný deskami. Vyrábí se pomocí speciální technologie, která recykluje odpady z vrstvených potravinářských obalů s polyethylenem. Pod touto surovinou si lze laicky představit například tetrapakové krabice od mléka.
„Právě myšlenka využití draze likvidovaného odpadu byla jednou z hlavních motivací pro odstartování projektu Flexibuild,“ říká Olga Girstlová.

Byl to jediný důvod, proč jste navázala na úspěšnou podnikatelskou kariéru v úplně jiné oblasti?
Téměř dvě desetiletí jsme spolu s manželem podnikali v oblasti IT. Když jsme na začátku devadesátých let založili firmu, vstupovali jsme do oboru, který byl u nás nový, neprobádaný a perspektivní. Stali jsme se inovátory na českém trhu, kdy jsme přišli se strukturovanou kabeláží. Od té doby uplynulo hodně let, obor IT se výrazně proměnil a globalizoval. I my jsme se změnili a nezastírám, že se dostavila i určitá únava. Před pár lety jsem se na stáži ve Spojených státech poprvé seznámila s pojmem Green Economy. Pochopila jsem, že nejde jen o populární, trendová slova, ale o velmi zajímavý a životaschopný nový obor podnikání. Postupně jsem začala mít úplně stejný pocit jako před dvaceti lety a v novém oboru jsem začala vidět podnikatelskou příležitost. Velice mne oslovila myšlenka, že neužitečný odpad, na jehož likvidaci musíme vydávat značné finanční prostředky, se může stát novou vstupní surovinou. Ta může být opět užitečná a sloužit lidem ve formě nového výrobku, který má výborné vlastnosti. Tato myšlenka se stala mou osobní výzvou jak z hlediska pohledu na ekologii, tak z hlediska podnikatelského, neboť skutečné ekologické podnikání může přinést cenově dostupné výrobky, nové technologie i zaměstnanost. Proto jsem se začínala zajímat o jiný obor podnikání a proto vznikla naše společnost Flexibuild, stejnojmenný materiál i nový stavební systém.

V jakém stadiu byl vývoj materiálu a stavebního systému (později nazvaného Flexibuild) ve chvíli vašeho odkoupení společnosti VÚVL?
VÚVL neboli Výzkumný ústav valivých ložisek byl v minulosti naší dceřinou společností, která se mimo jiné zabývala vývojem materiálu z recyklovaných odpadů. Cítili jsme obrovský potenciál ve využití tohoto materiálu, hlavně ve stavebnictví. Od společnosti VÚVL jsme proto koupili know-how související především s výrobou materiálu. Naším strategickým cílem, již pod hlavičkou Flexibuild, bylo pokračovat ve vývoji a v praktickém využití materiálu, tedy vytvořit vlastní stavební systém a současně provést velké množství zkoušek materiálu, které povedou k jeho certifikaci. Tento proces byl dokončen v květnu 2008.

Byla certifikace materiálu složitá?
Žádné komplikace při vlastní certifikaci nenastaly. Jelikož se jedná o nový druh materiálu na trhu, bylo nutné nejprve definovat standard (stavebně technické osvědčení) pro tento materiál. A dokonce některé hodnoty tohoto standardu mohly být určeny až na základě provedených zkoušek. Vše se podařilo a jak desky, tak sendviče jsou certifikovány pro použití ve stavebnictví a odpovídají českým i evropským normám.

Jak dál pokračoval vývoj stavebního systému pod hlavičkou Flexibuild?
Zaměřili jsme se na výstavbu rodinných domů, které jsou pro české rodiny dostupné v duchu našeho motta Rodinný dům za cenu bytu. V roce 2008 a 2009 jsme se věnovali „doladění“ montážních postupů a dalších drobných konstrukčních úprav, na jejichž základě jsme kompletně dokončili stavební systém pro samostatně stojící rodinné domy. Loni jsme zahájili práce na modifikaci systému pro řadové a bytové domy, který bude dokončen v březnu 2010. Současně se připravuje výstavba pasivního domu z našeho systému.

Zkuste popsat zlomové body při vývoji materiálu flexibuild a jeho uplatnění na trhu.
Šlo nám o to navrhnout takový systém, který by v maximální míře používal recyklované výrobky (vícevrstvé papírové obaly například od mléka nebo džusů), minimalizoval náklady a čas na výstavbu domu a zároveň byl kvalitní. Vybavuji si dva klíčové momenty - když jsme potvrdili dostatečnou požární odolnost konstrukce domu složenou ze smíšených, vesměs hořlavých materiálů, a když byl materiál schválen pro program Zelená úsporám.

Jak přijaly nový materiál realizační firmy?
Zpočátku rezervovaně - podle očekávání. Není snadné prosadit se s úplně novým materiálem i systémem, stavební trh i koneční spotřebitelé jsou u nás poměrně konzervativní. Ale vidíme otevřenost k novým materiálům a řešením zejména u mladé generace. To, že máme na třicet realizovaných nebo rozestavěných domů, je především zásluhou toho, že jsme dokázali nabídnout celý stavební systém s jasně popsanými výhodami a byli jsme naprosto otevření ohledně vlastností materiálu i systému. Firmy, se kterými při realizaci spolupracujeme, dokázaly pochopit novost řešení, jeho flexibilitu a další výhody. Viděly výsledky zkoušek i měření, nebály se přijmout novou filozofii v oblasti bydlení. Dobře zafungovaly reference spokojených majitelů již postavených domů.

Někteří výrobci materiálů z recyklovaných zdrojů mají paradoxně potíže s přístupem k samotnému recyklátu.
Tohoto rizika jsme si byli od počátku vědomi, proto je oblast nakládání s odpady součástí naší strategie. Jsme rádi, že jsme našli dobrý model spolupráce s firmou EkoKom, která pomáhá řešit recyklaci vytříděných nápojových kartonů v České republice a pro nás je garancí potřebného množství suroviny. Dobře víme, že toto množství má své limity, stejně jako množství domů, které jsme ročně schopni z našeho materiálu Flexibuild postavit. Považujeme se za jednu z alternativ současného ekologického stavebnictví. V současné době jsme partnerem EkoKomu jak pro recyklaci, tak pro svoz nápojových kartonů.

Jaký je komerční potenciál materiálu a stavebního systému Flexibuild?
Jsem přesvědčena, že velký, a to jak u nás, tak za hranicemi České republiky. Sázíme na kombinaci cena - rychlost - kvalita a především na flexibilitu systému, kdy - jak jsem již uvedla - kromě rodinných domů máme i modifikaci systému pro bytové nízkoenergetické domy, případně pro průmyslové objekty. Z Flexibuildu už například stojí v Česku čistička odpadních vod nebo je udělána vestavba v průmyslové hale, takže můžeme být zajímaví nejen pro individuální investory, ale také pro obce a státní správu. Šikovní architekti mohou výrazně pomoci a díky variabilitě systému nabídnout řešení na míru. Osobně bych se v budoucnosti ráda zaměřila na oblast výstavby pro seniory a bydlení pro mladé rodiny.

Desky Flexibuild
Desky Flexibuild

Příklad rozestavěného rodinného domu ze systému Flexibuild
Přílad rozestavěného rodinného domu ze systému Flexibuild

Rodinný dům ze systému Flexibuild před dokončením
Rodinný dům ze systému Flexibuild před dokončením

Jeden z největších domů ze systému Flexibuild
Jeden z největších domů ze systému Flexibuild