Zpět na stavby

Největší dřevěný skelet ve Finsku

9. října 2007
Antti-Matti Siikala

Výstavba nové budovy Finského lesnického výzkumného institutu (METLA), která měla pojmout pracovníky rychle se rozšiřující pobočky ve městě Joensuu, začala v dubnu 2003 a byla ukončena v říjnu 2004.


Do konce roku 2005 počet zaměstnanců lesnického institutu neustále narůstal. Namísto původních sto deseti jich zde pracovalo až sto sedmdesát, z nichž stovka byla stálí zaměstnanci, včetně šedesáti výzkumníků. Nedostatečná kapacita stávajících zařízení si vynutila vybudování nových pracovních prostor.
Lesnický institut provádí aplikovaný výzkum v oblasti lesního hospodářství, který slouží jako základ pro místní podnikatelské aktivity, lesnický průmysl a podporuje společenský a ekologický rozvoj. Výzkum materiálů na bázi dřeva je jednou ze sedmi badatelských oblastí, na které se institut zaměřuje.

Vstupní nádvoří budovy METLA
¤ Vstupní nádvoří budovy METLA

Cíl projektu

Základním cílem stavebního projektu bylo využít finské dřevo novým a moderním způsobem. Proto je také dřevo základním materiálem, použitým v celé budově od montovaného skeletu až po vnější obklady. Budova zapadá do městské zástavby; zejména její velikost odpovídá přilehlým a sousedícím budovám. Díky její čisté formě a materiálové jednotě v konstrukcích se jedná o jedinečnou stavbu. Výzkumný institut v Joensuu je první moderní dřevěná administrativní budova ve Finsku. Tak rozsáhlý dřevěný montovaný skelet nebyl ještě nikdy předtím ve Finsku navržen a realizován.

Konferenční sál ve tvaru převráceného lodního trupu
¤ Konferenční sál ve tvaru převráceného lodního trupu

Vstup do budovy je lemovaný stěnami ze sto let starého dřeva
¤ Vstup do budovy je lemovaný stěnami ze sto let starého dřeva

Dřevo jako základní materiál exteriéru i interiéru a mobiliáře

Kancelářské a pracovní prostory obklopují centrální nádvoří a prosklenou vstupní halu. Vstup do budovy je lemovaný stěnami ze sto let starého dřeva. Nádvoří je ve vyšší úrovni než bezprostřední okolí stavby a společně s halou a restaurací tvoří prostor pro setkávání a shromažďování pracovníků výzkumného institutu.
Exteriér stavby je v podstatě dřevěným kvádrem a vzhled budovy charakterizuje strohost. Zvýrazněný je přední dvůr tvořící vstupní bránu do budovy, který je ohraničen stěnami z kulatiny z demolovaných domů. Kanceláře, laboratoře a zkušebny výzkumného institutu obklopují centrální nádvoří a vstupní halu. Nádvoří dominuje přednáškový sál, představující loď obrácenou dnem vzhůru a šikmé sloupy vstupní haly, inspirované plovoucím hrazením ze splavených kmenů.
Základním předpokladem návrhu bylo jedinečné použití dřeva ve stavbě. Návrh konstrukce představoval flexibilní montovaný systém sloupů a průvlaků v modulu 7,2 m. Podružné konstrukce, vnitřní příčky i TZB byly navrženy v modulu 1,2 m. Takové řešení umožňuje přemístit vnitřní příčky, nebo dokonce vyměnit fasádu.
Sloupy, průvlaky a krabicové panely montovaného skeletu jsou vyrobeny z lepeného dřeva jedlových lamel. Tloušťka mezistropu, tvořeného dřevěným panelem, je stejná jako u betonové konstrukce. Svisle uložené jedlové desky slouží jako vnější fasáda, zatímco zevnitř jsou obvodové stěny obloženy překližkou. Svislá žebra vnějšího nosného rámu jsou opět z lepeného jedlového dřeva.
Materiálem pro okna, příslušenství a pomocné konstrukce je většinou borové dřevo. Podepřené stropy sestávají z borovicových latí a povrchovou vrstvu dveří tvoří březová překližka. Podlaha konferenčního sálu je z jedlových desek, materiál použitý pro výrobu židlí zahrnuje všechny finské listnaté dřeviny. Vnější stěny z kulatiny ve vstupní části a osikové šindele pokrývající konferenční prostory jsou ošetřeny dehtem.

Vnitřní část dřevěného skeletu budovy
¤ Vnitřní část dřevěného skeletu budovy

Protipožární ochrana

Stavba byla provedena jako jediný požární úsek. Je vybavena hasicím zařízením, sprinklery a požárním hlásičem. Laboratoře a většina místností s mokrým provozem se nachází ve spodním podlaží, aby mohla být kontrolována vlhkost a byla umožněna jejich přestavba. Malá tloušťka nosné konstrukce napomáhá k osvětlení pracovních prostor a zajištění pohodlí a komfortu. Samozřejmostí je i sauna ve druhém podlaží.

Základní údaje o stavbě
Investor:
Senaatti-kiinteistöt
Místo stavby: Yliopistokatu 6, Joensuu, Finland
Projektant: Arkkitehtitoimisto Sarc Oy
Realizátor: Insinööritoimisto Magnus Malmberg
Zastavěná plocha: 7653 m²
Obestavěný prostor: 33 151 m³
Stavební konzultant: ISS Proko Oy (Engel Rakennuttamispalvelut Oy)
Realizace stavby: 04/2003-10/2004

Podélný řez budovou
¤ Podélný řez budovou

Příčný řez budovou
¤ Příčný řez budovou

Půdorys přízemí
¤ Půdorys přízemí. Vysvětlivky: a) nádvoří - vstupní část, b) nádvoří, c) hlavní vchod, d) vstupní hala, e) recepce, f) restaurace, g) konferenční sál, h) kuchyň, i) laboratoře, j) kanceláře, k) sklady, l) chodba u výtahů, m) hlavní schodiště