Zpět na stavby

Návrh penzionu v pasivním standardu pro hosty jihomoravského vinařství

21. ledna 2010
Ing. arch. Pavel Hon

Penzion v pasivním standardu plánuje postavit majitel soukromého vinařství v lokalitě vinných sklepů Nechory u obce Prušánky, spadající pod okresní město Hodonín


Území, na němž by měl stát penzion, je v teplé oblasti České republiky. Charakterizuje jej velmi dlouhé léto a průměrná roční teplota činí +9,3 °C. Stavba bude v nadmořské výšce okolo 200 m n.m. Lokalita není členitá, celá se zvolna uklání k jihu (sklon 1-2°).

Účel stavby
Penzion bude využíván především pro ubytování návštěvníků cestujících za místním vínem, s možností pořádání konferencí, pro něž bude mít budova vlastní sál. V suterénní části se penzion napojuje na stávající vinné sklepy, určené ke skladování vína a k posezení s malým pohoštěním.
Maximální kapacita penzionu je 59 osob, konferenční sál je navržen pro 60 osob a lze jej rozdělit na dva menší s poloviční kapacitou. Ubytovací jednotky jsou převážně dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, se samostatným hygienickým zařízením. Předsazené lodžie, přístupné francouzskými okny, rozšiřují obytný prostor a poskytují návštěvníkům pohled do okolních vinic.

Jihovýchodní fasáda penzionu s předsazenými lodžiemi (vizualizace)
¤ Jihovychodni fasada penzionu s předsazenymi lodžiemi (vizualizace)

Urbanistické a architektonické řešení
Dvoupodlažní budova penzionu se nachází v záhumenní části sídla majitele vinařství, na stávajících vinicích. Vzhledem k okolní výstavbě se jedná o solitérní objekt. Jednoduchá forma, rozčleněná do dvou vzájemně se prostupujících hmot, přirozeně upravuje měřítko stavby. Bílá fasáda domu v kombinaci s dřevěnými prvky lodžií, jež by měl v budoucnu pokrýt porost vinné révy, přibližují novostavbu charakteru jihomoravského venkova.
Návrh stavby je, kromě okolní krajiny, podřízen rovněž základnímu principu energeticky pasivní stavby. Dispoziční trojtrakt budovy je svou podélnou osou orientován ve směru SZ-JV, což znamená, že pokoje hostů jsou orientovány ve směru SZ a JV. Odklon od základní severojižní osy je 24°.
Obě pohledové strany jsou chráněny proti slunci předsazenými průběžnými lodžiemi. Pultový tvar střech nad dvoupodlažní stavbou, rozčleněný do dvou stejných částí, umožňuje minimalizovat celkovou výšku stavby a zároveň připravuje rezervní plochy pro plánované umístění fotovoltaických panelů.

Půdorys 1. NP: 1 - konferenční sál; 2 - recepce; 3 - pokoje; 4 - kancelář
¤ Půdorys 1. NP: 1 - konferenčni sal; 2 - recepce; 3 - pokoje; 4 - kancelař

Stavební a technické řešení
Konstrukční systém tvoří příčné nosné zdi z keramických AKU tvárnic tloušťky 250 mm, oddělující jednotlivé pokoje. Obvodové zdivo využívá systém MEDMAX, sestávající z tvárnic z expandovaného pěnového polystyrenu EPS vyvinutého pro výstavbu energeticky úsporných a pasivních domů. Tvárnice mají speciální zámkový systém a rozebíratelné příčky, které zasunutím a spojením jednotlivých izolačních desek vytvoří ztracené bednění s oboustrannou tepelnou izolací. Následným vyplněním betonovou směsí vzniká monolitické betonové jádro bez přerušení a bez vzniku tepelných mostů v konstrukci. Izolant v interiéru usnadňuje rychlé zvýšení teploty při vytápění, venkovní zabraňuje prostupu chladu v zimě a přehřátí v létě.
Stropy nad sklepní částí penzionu a nad 1. NP budou filigránové, strop nad 2. NP pak dřevěný, trámový. Okna a venkovní dveře jsou navržena dřevěná s trojitým zasklením, poměrná část oken bude neotvíravá.
Hygienické zázemí ubytovacích jednotek je řešeno použitím modulových koupelen, průmyslově vyráběných z lehčeného betonu firmou HBS CZ. Tyto koupelny budou na stavbu dodány s kompletním vybavením podle přání stavebníka a zkompletovány na základě předem určeného připojení na rozvod vody, kanalizace a EI.
Pro doplňkové konstrukce byly zvoleny přírodní a bezúdržbové materiály, jako je titanzinkový plech, žárově zinkované ocelové konstrukce, dřevo ve své základní podobě bez povrchových (chemických) úprav.

Schéma vzduchotechniky v technické místnosti budovy
¤ Schema vzduchotechniky v technicke mistnosti budovy

Energetické a technické zařízení budovy
K ventilaci a vytápění budovy bude použito ventilační zařízení NILAN VPL 25 s rekuperačním výměníkem FU/HP25. Přiváděný vzduch se ohřívá pomocí tepelného čerpadla vzduch/vzduch, které je integrované ve ventilačním zařízení NILAN VPL 25 a spojené s rekuperačním výměníkem FU/HP25 prostřednictvím zpětného využití tepla. Vnější vzduch a odváděný vzduch se filtruje, aby nedošlo ke znečištění výměníku tepla. Přívod vnějšího vzduchu obstarává geotermální výměník, jenž v topném období předehřívá čerstvý vzduch.
Spotřeba tepla v budově bude kryta zahříváním přiváděného vzduchu maximálně na 45 °C a jeho rozvodem do obytných místností, recepce a konferenční místnosti. Jedna jednotka NILAN VPL 25 + FU/HP25 je určena pro konferenční místnost a recepci, druhá jednotka pro obytné pokoje.
Samotný rozvod vzduchu zajišťuje potrubí kruhového průřezu. Mezi jednotlivými pokoji bude do potrubí vložen tlumič hluku pro omezení šíření zvuku potrubím. Při přecházení z jednoho požárního úseku do druhého je potrubí utěsněno v požárně dělicí konstrukci. Před jednotlivými vzduchovými vyústkami jsou umístěny elektrické ohřívače PTC pro elektrický dohřev vzduchu, ovládané prostorovými termostaty v jednotlivých místnostech. Koupelny jsou pro rychlé vytopení místností doplněny elektrickými rohožemi. Provoz elektrických rohoží rovněž řídí prostorové termostaty. Topné rohože mohou vyrovnat eventuální deficit vyhřívacího zatížení.
Pro ohřev teplé vody bude použito tepelné čerpadlo vzduch/voda a dva zásobníky o objemu 2x1000 l.
Podmínkou správného fungování navrženého systému je především dodržení trvalé těsnosti pláště budovy, tj. při tlakové zkoušce max. 0,6 x/h při přetlaku 50 Pa a zároveň zamezení vzniku tepelných mostů, které nejsou zohledněny v kalkulaci charakteristických hodnot.
Jako vyhřívací zatížení budovy bylo použito paušálně 10 W/m2. Tato hodnota se stanovila jako základ pro dimenzování zařízení. Pro koupelny byla zohledněna zvýšená potřeba tepla 18 W/m2.

Základní údaje návrhu
Generální projektant:
ATELIER OPUS, s.r.o.
Architektonické a stavební řešení: Ing. arch. Michal Valéry, Ing. arch. Tomáš Petrášek, Jiří Janovský, Ing. arch. Pavel Hon
Statické řešení: Ing. František Sekyra
Požární ochrana: Josef Baštýř
Zdravotní instalace: Miroslav Brousek
Vytápění/VZT: Dipl. Ing. Bernhard Schmitz, Ing. Stanislav Anderle
Elektroinstalace: Ing. Jiří Průša