Zpět na stavby

Modernizace železničního úseku Velim – Poříčany

Společnost SWIETELSKY Rail CZ zkrátila stavební práce na vytíženém dvoukolejném koridorovém úseku Velim – Poříčany o rekordních 200 výlukových dní.


Rozsáhlá modernizace začala v červnu 2020 a potrvá stavebně do konce roku 2022, některé dokončovací práce ale budou pokračovat až do konce února 2023. V rámci této stavby vznikly již vloni nové dvoukolejné odbočky Tatce a Cerhenice v celkové délce 8,6 km, modernizací prošly obě stejnojmenné zastávky, stejně jako celý úsek Velim – odbočka Cerhenice. Opravou prošlo 8,6 km železničního svršku a spodku, na trase je nové trakční vedení, zprovozněno bylo nové zabezpečovací zařízení v úseku Velim – Pečky a Pečky – Poříčany.

Dne 19. května t.r. došlo ke kompletní modernizaci 1. traťové koleje v rámci celého úseku Velim-Poříčany, 5. srpna pak skončily výluky. Na stavbě se podařilo díky nasazení techniky, velkého množství lidí a plánování po sobě jdoucích operací ušetřit rekordních 200 výlukových dní, 100 v loňských výlukách a 100 v letošních. Od 1. března do 5. srpna 2022 se uvedlo do provozu při celkové rekonstrukci železničního svršku, spodku, trolejového vedení a zabezpečovacího zařízení celkem 13,6 km trati, což je za pět měsíců trvání mimořádný výkon i na evropské poměry. Zakázku za 3,83 miliardy korun bez DPH získala společnost SWIETELSKY Rail CZ ve sdružení s firmou Subterra. V průběhu modernizace byly na stavbě využívány zejména strojní technologie vyvinuté a dodané mateřským rakouským koncernem, konkrétně jde o strojní linky SUZ-350, PM 1000-URM a SMD 80.

Jednotlivé fáze stavebních prací u nasazených strojů

Chceme čtenáři přiblížit jednotlivé fáze stavebních prací, jak na sebe navazují, a popsat vybrané nasazené unikátní strojní technologie koncernu SWIETELSKY.

Vytržení starých kolejnic a pražců – odtěžení starého štěrkového lože v místě zhotovení štěrkových pilířů – zpětná pokládka starého štěrkového lože – pokládka nových kolejnic – pokládka nových pražců včetně zaklápění nových kolejnic – sanace železničního spodku, recyklace a proplach starého štěrkového lože – doplnění nového štěrku do štěrkového lože – podbití kolejnic včetně stabilizace štěrkového lože – profilování štěrkového lože – svařování kolejnic včetně zřízení bezstykové koleje – broušení kolejnic kolejovou bruskou.

Popis jednotlivých strojů

1. Strojní linka PM 1000-URM

PM 1000 URM nastavuje nová měřítka pro sanaci železničního spodku technologií bez snášení kolejového roštu. Největší výhodou stroje je významně optimalizované opětovné použití stávajícího materiálu. Tři řetězy dokáží odtěžit štěrkové lože, podkladní vrstvy a podloží. Materiál odtěžený řetězy 1 a 2 je recyklován způsobem odpovídajícím zvolenému pracovnímu postupu. Kromě klasické sanace podloží s recyklací a bez recyklace štěrku, samotného čištění štěrkového lože a sanace podloží dle systému AHM lze navíc položit i mezivrstvu. Díky pokládce až pěti vrstev pomocí PM 1000 URM a vysokému podílu recyklovaného materiálu lze dosáhnout zkrácení logistických prostojů, maximální úspory nového materiálu a denního výkonu až 1 000 m.

Výhody stroje ve srovnání s konvenčními stavebními postupy

 • až 100% znovuvyužití stávajícího mate­riálu štěrkového lože;
 • vytvoření nových podkladních vrstev ze stávajícího materiálu;
 • nižší náklady na likvidaci;
 • až o 50 % méně logistických přestávek než u konvenčních strojů na sanaci železničního spodku;
 • vyšší disponibilita kolejí díky kratším výlukám;
 • sanační výkon až 1 000 m denně;
 • tři těžicí řetězy;
 • možnost současného zabudování dvou geosyntetik;
 • vložení nosné a ochranné vrstvy v jednom pracovním postupu;
 • recyklace štěrku vysokotlakým mytím;
 • ostrohranění štěrkových zrn;
 • krátké doby přípravy;
 • stejné zatížení náprav v pracovní i přepravní poloze, nevznikají proto další omezení na mostech.
Základní údaje

Oblast nasazení: Sanace pražcového podloží a recyklace štěrku
Výrobce: Plasser & Theurer Ges.m.b.H.
Typ: PM 1000-URM
Rok výroby: 2009

Základní údaje

Oblast nasazení: Sanace pražcového podloží a recyklace štěrku
Výrobce: Plasser & Theurer Ges.m.b.H.
Typ: PM 1000-URM
Rok výroby: 2009

Technické údaje

Celková hmotnost

888,7 t

Délka včetně nárazníků

270 m

Šířka

3,24 m

Výška

4,66 m

Počet náprav (poháněných)

52 (16) ks

Celkový výkon motorů

× 708 kW

Max. rychlost vlastním pohonem

19 km/h

Max. rychlost jízdy tažením

100 km/h

Pozn.: Celková délka strojní linky při nasazení na úseku Velim – Poříčany dosahovala až 1,3 km.

 

Pracovní výkon

Sanace podloží s recyklací štěrku

700 m/24 h

Recyklace štěrku, sanace podloží se zabudováním mezivrstvy

1 000 m/24 h

Sanace podloží Systém AHM

700 m/24 h

Sanace podloží s celkovou obnovou kolejového lože

500 m/24 h

Čištění kolejového lože

100 m/h

 

2. Strojní linka pro rekonstrukci kolejového roštu SMD 80

Základní údaje

Oblast nasazení: Obnova kolejového roštu, zřizování kolejí, odstraňování kolejí, výměna pražců
Výrobce: Plasser & Theurer Ges.m.b.H.
Typ: SMD 80
Rok výroby: 2002

Základní údaje

Oblast nasazení: Obnova kolejového roštu, zřizování kolejí, odstraňování kolejí, výměna pražců
Výrobce: Plasser & Theurer Ges.m.b.H.
Typ: SMD 80
Rok výroby: 2002

Technické údaje

Délka včetně nárazníků

59,22 m
(včetně PKTMW)

Vlastní hmotnost

232,6 t

Šířka

3,17 m

Výška

4,60 m

Počet náprav

15 ks

Celkový výkon motorů

533 kW

Max. rychlost jízdy vlastním pohonem

19 km/h

Max. rychlost jízdy tažením

100 km/h

Min. poloměr pro práci stroje

300 m

Min. průjezdný poloměr

120 m

Max. převýšení

150 mm

Max. směr. vychýlení koleje

± 150 mm

Traťová třída

C2

Druhy pražců

Dřevěné, betonové a ocelové

 

Pracovní výkon

Rekonstrukce kolejového roštu

250 m/h

Pokládka kolejí

275 m/h

Pokládka kolejí včetně posuvu kolejnic

200 m/h

Snášení kolejí

250 m/h

Výměna pražců

200 m/h

 

3. Strojní linka pro snášení a pokládku kolejového roštu SUZ-350

SUZ-350 byl první stroj na světě, který dokázal provádět kontinuální rekonstrukci kolejového roštu. Obnovovací vlak se skládá obecně z části provádějící pokládku (SWL = pokládací zařízení a ATWN = jednotka pro nové pražce) a z části provádějící snášení (SWA = sběr pražců a ATWA = jednotka pro staré pražce). Část provádějící pokládku se používá při zřizování kolejí a část provádějící snášení se používá při odstraňování kolejí.

Základní údaje

Oblast nasazení: Snášení/pokládka kolejí
Výrobce: Plasser & Theurer Ges.m.b.H.
Typ: SUZ-350
Rok výroby: 1975

Základní údaje

Oblast nasazení: Snášení/pokládka kolejí
Výrobce: Plasser & Theurer Ges.m.b.H.
Typ: SUZ-350
Rok výroby: 1975

Technické údaje
 

Délka včetně nárazníků

109,14 m

Vlastní hmotnost

274,05 t

Max. šířka

3,03 m

Max. výška

4,32 m

Počet náprav

16 ks

Celkový výkon motorů

635 kW

Max. rychlost jízdy vlastním pohonem

5 km/h

Max. rychlost jízdy tažením

60 km/h

Min. poloměr pro práci stroje

300 m

Min. průjezdný poloměr

150 m

Max. převýšení

70 mm

Traťová třída

D2

Druhy pražců

Dřevěné, betonové a ocelové

 

Pracovní výkon

Pokládka kolejí

200 m/h

Pokládka kolejí včetně posuvu kolejnic

175 m/h

Snášení kolejí

200 m/h

SWIETELSKY Rail CZ nabízí všechny dostupné technologie mateřského koncernu i ostatním partnerům na českém trhu. Zapůjčení je potřeba řešit v dostatečném předstihu (např. strojní linku PM 1000 URM je potřeba zarezervovat mnohdy 1–2 roky dopředu).