Zpět na stavby

Modernizace lyžařského areálu Rokytnice nad Jizerou-Horní domky

21. února 2007
Zdeněk Dřevěný

V loňském roce rozhodl investor TJ Spartak Rokytnice o dalším razantním kroku v modernizaci lyžařského střediska Rokytnice nad Jizerou-Horní domky vybudováním lanové dráhy A1 s novými stavbami vstupní budovy (s lanovou dráhou na střeše) a budovy technického zázemí s mostem pro lyžaře. Touto lanovou dráhou, realizovanou na místě bývalého stařičkého ?přibližováku?, byl vyřešen problém nástupu do celého areálu, který se z hlediska poskytovaných zákaznických služeb dostává na úroveň alpských lyžařských středisek.


Stavba byla zahájena v létě roku 2006 s tím, že musí být do začátku lyžařské sezony 2006-2007 dokončena v maximálním možném rozsahu. Realizaci předcházel poměrně náročný legislativní proces územního rozhodnutí a stavebního povolení. Vybraný generální dodavatel poskytl garance dokončení díla v rozsahu potřebném pro provoz lanové dráhy už v letošní zimě s tím, že stavba bude kompletně dokončena ve stavební sezoně následující.


Čtyřsedačková lanová dráha A1 na místě starého ?přibližováku?

Lanová dráha

Lanová dráha A1 je čtyřsedačková, s pevným uchycením vozu a urychlujícím nástupním pásem, s přepravní kapacitou 2000 osob/hod. v zimním provozu a 500 osob/hod. v létě. Délka lanové dráhy je 1210 m, s převýšením 252,3 m. Z hlediska nástupu lyžařů na střeše-terase vstupní budovy se jedná na našich horách o ojedinělé řešení.


Vstupní budova dolní stanice lanové dráhy A1, pohled shora, vizualizace


Vstupní budova dolní stanice lanové dráhy A1, vizualizace

Vstupní budova dolní stanice lanové dráhy

Návrh budovy a její uspořádání řeší v náročných terénních a stísněných prostorových podmínkách nástupní bod do zimního areálu co nejblíže stávajícímu záchytnému parkovišti. Návštěvník při příchodu do střediska projde či projede eskalátory budovou, má možnost využít zde poskytované služby, a nasedne na lanovou dráhu. Při vlastním lyžování se pak pohybuje po střeše této budovy.
Stavba je dvoupodlažní, zapuštěná v terénu, s nástupní plochou na lanovou dráhu (LD) na střeše. Z této úrovně vyčnívají pouze drobné objemy velínu LD a přístupové schodiště s dozorem turniketů. Integrovaná budova zahrnuje zázemí vlastní technologie LD s pohonem v podzemní části, zázemí obsluhy LD, vestavěné trafostanice, hlavní pokladny areálu a základní vybavení pro návštěvníky - kapacitní sociální zařízení, nápojové občerstvení, půjčovnu, lyžařskou školu a úschovnu lyží, případně zavazadel. Spodní úroveň budovy spojuje s přístupem k LD bohatě dimenzované schodiště procházející patrovou halou, doplněné eskalátory. V kontinuitě na řešení stavby jsou navrženy zpevněné a polozpevněné venkovní plochy pro pěší i lyžaře, navazující na stávající trasy.
Z hlediska nosné konstrukce je budova navržená jako železobetonový monolitický skelet odolávající zemním tlakům a zásypům na střeše a užitným zatížením v patře.
Zdi v kontaktu s terénem tvoří současně opěrné stěny. Stavba je rozdělena na dva dilatační celky - trafostanici s pokladnami a vlastní dvoupodlažní část se vstupní halou a službami. Jedná se o tvarově komplikovanou konstrukci s množstvím na betonáž náročných elementů, do níž je integrována nosná část pilíře lanové dráhy. Tento prvek je náročnou konstrukcí z hlediska statického namáhání a tvarové přesnosti. Je zde osazena řada kotevních součástí a trubek pro technologii. Konstrukce jsou ve veřejných prostorech provedeny z pohledového betonu bez povrchové úpravy.
Převážná část viditelného vnějšího pláště budovy je navržena s kamenným obkladem odpovídajícím architektonickému požadavku na přírodní výraz typu rovnaniny. V dominantní poloze směrem k parkovišti bude na budově umístěna světelná informační tabule.

Zastavěná plocha budovy: 755 m2
Hrubá podlažní plocha: 1. NP 381 m2 | 2. NP 592 m2 | 3. NP 93 m2
Celkem: 1066 m2
Obestavěný prostor: 4000 m3


Dolní stanice lanové dráhy A1


Vstupní budova dolní stanice lanové dráhy A1, interiér


Vstupní budova dolní stanice lanové dráhy A1

Horní stanice lanové dráhy

Horní stanice LD je umístěná těsně pod stávající cestu vedenou kolem chaty Lovčenka směrem k Ručičkám. Tvoří ji jednoduchá stavba velínu obsluhy, vybavená chemickým WC, a plocha pro výstup, eventuálně nástup na LD. Pro vytvoření odjezdové rampy pro lyžaře bylo nutno stavbu osadit poměrně vysoko nad stávající terén, a z toho důvodu vytvořit částečné násypové zemní těleso a částečně visutou ocelovobetonovou plošinu, doplněnou podle nových bezpečnostních předpisů pro lanové dráhy také rampou v úseku před vlastním výstupem.


Horní stanice lanové dráhy A1


Horní stanice lanové dráhy A1, axonometrie

Budova technického zázemí

Nevyhovující budovy technického zázemí a přilehlých garáží ve starém ?přibližováku? byly odstraněny. Nový návrh vychází ze stejného principu, ale je, hlavně v podzemní části, velkorysejší a zajišťuje prostorové nároky na provoz střediska s ohledem na jeho rozvoj. Současně řeší přemostění sjezdové odjezdové tratě ze střediska k nástupnímu bodu na lanovou dráhu nebo k parkovištím. Jízda lyžaře po mostě v takovéto šíři je v lyžařských střediskách našich hor unikátní.
Nová budova je navržena třípodlažní. V přízemním úseku, částečně zapuštěném do terénu, je přímo z veřejné komunikace přístupná halová garáž pro sněžná vozidla, využívaná v jedné části také jako dílna vybavená montážní jámou. Další garáže pro osobní vozy a sněžné skútry jsou přístupny z téže úrovně v opačné poloze navazující na přemostění.
V přízemí budovy jsou kromě nástupního bodu do kancelářského patra umístěny šatny a hygienické zázemí provozního personálu včetně vlekařů a další údržbářské dílny. V 2. NP jsou v klasické hmotě horské chalupy situovány kanceláře vedení střediska a v podkroví dvě jednotky pro krátkodobé ubytování hostů, revizních techniků, dozorů apod.
Střecha nad garážemi v suterénu je navržena jako pojízdná ?zelená? a v zimě bude částečně společně s přemostěním sloužit pro lyžařskou odjezdovou trasu.
Součástí budovy je skladování a výdejní místo PHM pro pásová sněžná vozidla, navržené podle nejvyšších ekologických standardů.
Z hlediska nosné konstrukce tvoří garáže dvojici železobetonových monolitických skeletů spojených vodorovnou konstrukcí přemostění odolávající zemním tlakům a zásypům na střeše a užitným zatížením od dopravy a pohybu lyžařů. Přemostění je navrženo z TT panelů na rozpětí přes 12 m při extrémním zatížení zeminou, sněhem a pásovými vozidly.
Vlastní administrativní objekt má monolitické základové pasy a patky, podzemní obvodové stěny a monolitické stropní desky s trámy a průvlaky.

Zastavěná plocha budovy: 1301 m2
Plocha mostu: 194 m2
Podlažní plocha celkem: 2021 m2
Obestavěný prostor: 9600 m3


Přemostění sjezdové odjezdové tratě ze střediska k nástupnímu bodu na lanovou dráhu nebo k parkovištím, vizualizace


Budova technického zázemí, vizualizace

Základní údaje o stavbě

Investor: Spartak Rokytnice a.s.
Projektant: SIAL architekti a inženýři s.r.o., Liberec
Dodavatel stavební části: Metrostav a.s. Divize 6, Praha
Dodavatel technologie: Doppelmayer lanové dráhy s.r.o., Brno
Celkové náklady stavby: 110 mil. Kč
Náklady technologie: 45 mil. Kč

Závěr

Lanová dráha byla na konci loňského roku spuštěna do provozu a vnitřní vybavení nástupní stanice bylo předáno investorovi. V příštím roce budou dokončeny fasády, budova technického zázemí a okolní úpravy, které nebylo možno za pět měsíců trvání výstavby v komplikovaném terénu a horských podmínkách dobudovat. Lanová dráha A1 znamená výrazné zkvalitnění nástupu do lyžařského střediska. Pomocí vstupního terminálu srovnatelného svým komfortem s alpskými středisky realizoval investor dílo, které je na našich horách dosud ojedinělé.