Zpět na informační servis

Mezinárodní vědecká konference Defekty budov 2010

12. října 2010
Text redakce

Katedra techniky a aplikovaných věd Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích spolu s Centrem technické normalizace DEK, Atelierem DEK a Expertní a znaleckou kanceláří Kutna připravuje druhý ročník vědecké konference Defekty budov. Hlavní téma konference je Střechy a Hydroizolace. Konkrétní zaměření:
příklady vad, poruch a havárií;
analýza příčin defektů;
zkušenosti z oprav;
poučení z chyb;
tvorba norem;
prevence;
tvorba norem.

Konference se koná 11.-12. listopadu 2010; místo konání: BAZILIKA (OC IGY), Pražská tř. 1274/24, 370 04, České Budějovice 3.

Kontakty:
Kamila Chaloupková
Tel.: 775 018 032
E-mail: chaloupkova@mail.vstecb.cz
www.vstecb.cz