Zpět na stavby

Městské koupaliště v zeleni

26. srpna 2011
Ing. arch. Jaroslav Ševčík

Hradec Králové zdobí nové městské koupaliště s jednoduchou a snadno zapamatovatelnou architekturou, která je primárně formována danou funkcí a získává tím moderně nadčasový ráz s tradičními prvky, dobře korespondující s novodobou architekturou města. Zajímavá stavba byla oceněna titulem Stavba roku 2010.


Charakter území
Koupaliště se nalézá jihovýchodně od centra města za řekou Orlicí, v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové a Hradec Králové. Přirozenou severozápadní hranicí plochy areálu je řeka Orlice se stromořadím a inundační hrází. Severozápadní hranici tvoří komunikace Malšovická a rozsáhlé parkoviště. Další dvě strany vymezují ve vzdálenosti horizontu opět komunikace - z jihozápadu Brněnská ulice a Gočárův (II. městský) okruh a zelené plochy. Celé území městského koupaliště Hradec Králové je obklopeno vzrostlou zelení a komunikačně propojeno s centrem města ze severní strany, kde bylo navrženo nové dopravní spojení z ulice Malšovická jak pro pěší (zastávka MHD), tak i pro automobily a autobusy. Celá lokalita je rovněž propojena systémem pěších a cyklistických cest. Díky této dobré dopravní dostupnosti může koupaliště plnit jak funkci lokálního zařízení, tak částečně i funkci

Základní údaje o stavbě
Investor:
Statutární město Hradec Králové
Autorský tým studie: Ing. arch. akad. arch. Lukáš Liesler, doc. Ing. arch. Eduard Schleger, Ing. arch. Viktor Sunek
Autorský tým následujících stupňů projektu: CENTROPROJEKT a.s., Ing. arch. Jaroslav Ševčík, ARCH Z Studio
Generální dodavatel stavby: Geosan Group a.s.
Stavbyvedoucí: Ing. Marek Martiška
Dodavatel nerezových bazénů: BERNDORF BÄDERBAU
Dodavatel bazénové technologie, wellness a nerezových tobogánů: CENTROPROJEKT a.s
Doba výstavby: 06/2009-05/2010

Tobogán a tzv. líná řeka
¤ Tobogán a tzv. líná řeka

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2011)