Zpět na stavby

Konverze bývalé továrny na administrativní centrum

19. dubna 2011
Ing. arch. Ilja Coufal

Na břehu řeky Chrudimky, v klidové části Pardubic, vznikla na místě bývalé strojní továrny s vilou továrníka z třicátých let minulého století kvalitní architektura Administrativního centra,která byla oceněna titulem Stavba roku 2010.


Administrativní centrum je souborem administrativních budov, včetně zázemí tvořeného stravovacím a sportovně relaxačním zařízením. Původní rodinná vila v centru staveniště se proměnila na kancelářský objekt. Novou výstavbu tvoří čtyřpodlažní částečně podsklepená bariérová stavba s podélnou osou rovnoběžnou s železničním a silničním koridorem, šikmo orientovaným třípodlažním křídlem a novým dvoupodlažním křídlem na místě původní dřevěné výrobní haly.

Terasa restaurace
¤ Terasa restaurace

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Administrativní centrum Vinice
Investor: Administrativní centrum Vinice, a.s.
Projektant: Coufal - projektový atelier
Zhotovitel stavby: Domec spol. s r.o.
Zahájení a dokončení stavby: 09/2007-05/2009
Předání do užívání: 07/2009

Údaje o tvůrčím týmu
Architektonický návrh:
Ing. arch. Ilja Coufal
Generální projektant: Coufal - projektový atelier
Stavební řešení: Coufal - projektový atelier
Koordinace profesí: Ing. Ladislav Krnáč
Projektant statické části: Balance v.o.s., Ing. Vít Koryčanský
Projektant ZTI: Žabička TZB spol. s r.o., Ing. Zdeněk Žabička
Projektant vytápění: DOSZpro s.r.o., Ing. Eduard Sznapka
Projektant VZT: Ing. Michal Vrba
Projektant elektro, M+R: CESA, a.s., Pardubice
Projektant venkovní kanalizace a vodovodu: Ing. Petr Havlas
Požární specialista: Ing. Ladislav Krnáč
Projektant sadových úprav: Ing. Zdeněk Sendler
Chlazení: Ing. Eduard Havelka
Projektant komunikací: Ing. Milan Zezula
Interiér: Ing. arch. Ilja Coufal, Ing. Jan Opitz
Stavbyvedoucí: Ing. David Stříteský, Ing. Václav Pilný

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 04/2011).