Zpět na stavby

Konverze budovy Předního mlýna na hotel Budweis v Českých Budějovicích

17. července 2012
Ing. Luděk Němec, Ph.D.

Hotel Budweis byl po náročné stavební úpravě stávajícího objektu Předního mlýna uveden do provozu v říjnu roku 2009. Staticky narušená budova byla zpevňována a původní dřevěné stropní konstrukce byly postupně nahrazovány vestavěnou železobetonovou nosnou konstrukcí. Příspěvek popisuje technologický postup zavěšení dřevěných stropů na konstrukci krovu, jejich postupné odbourávání a vestavování nové železobetonové konstrukce. Návrh rekonstrukce byl v březnu letošního roku oceněn Cenou Inženýrské komory ČKAIT 2011.


Historie stavby
Budova Předního mlýna byla postavena v roce 1872, přičemž první zmínky o mlýnu na tomto místě sahají až do 13. století. Provoz mlýna byl ukončen v roce 1961 a od té doby objekt využíval obchodní podnik Domácí potřeby České Budějovice. Budova bez jakékoliv údržby postupně chátrala a v roce 1983 radnice města vážně uvažovala o jejím zboření. Po několika námětech na rekonstrukci a využití objektu nastal výraznější pokrok v roce 2007, kdy byly pod vedením Ing. arch. Jiřího Brůhy (A+U design spol. s r.o. České Budějovice) zahájeny projektové práce na rekonstrukci objektu. Stavební práce byly dokončeny v roce 2009.


Pohled na čelní fasádu po rekonstrukci

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2012)