Zpět na stavby

Konstrukce a technické systémy nové poštovny na vrcholu Sněžky

8. října 2007
Martin Rajniš

Poštovna na Sněžce má tři hlavní části: horní část - s provozem poštovny a občerstvením, spodní část - servisní prostor pro zásoby a ubytování obsluhy, kruhové schodiště, propojující poštovnu s vyhlídkovou terasou.


Každá část má odlišnou konstrukci. Pro všechny tři stavby je společné užití dřeva jako hlavního konstrukčního materiálu jak na nosnou konstrukci, tak i na plášť a vnitřní dělení prostoru. Koncepce stavby musela vyhovět velmi náročným podmínkám vnějšího prostředí (vítr 250 km/h, sníh 380 kg/m2, námraza až 700 mm) i striktním nárokům Krkonošského národního parku (KRNAP) na stavbu v I. chráněném pásmu národního parku. To znamenalo vyloučení všech mokrých procesů, užití stavebnice, nepřekročení obrysu původní stavby, zákaz dopravy auty, atd. Velmi přísné byly limity plošné i objemové a řada dalších.
Konstrukční koncepci horní části ovlivnila i snaha ateliéru o vytvoření proměnlivého domu, který se mění od úplně otevřeného (za letního dne) po uzavřenou ?krabičku?, vzdorující zimním bouřím. Zatímco je spodní část víceméně klasická dřevěná stavba, užívající systém kazetových fošnových rámů, je horní stavba s věží technicky a konstrukčně zcela atypická. Tato část je předmětem dalšího popisu.

Horní část

Tvar stavby odpovídá velmi jednoduchým zásadám:

  • jde o pravoúhlý hranol;
  • šířka stavby odpovídá užití: stůl pro dva na obou stranách a ulička, kde se mohou dvě osoby minout;
  • je protáhlý, v poměru 1:5;
  • delší stranou je stavba orientována k jihu (s velkými zisky tepla pocházejícího ze slunečního záření);
  • kratší stranou je vystavena nejsilnějším západním větrům (pro snížení namáhání konstrukce);
  • má plochou střechu - tvar ploché střechy má nejmenší pravděpodobnost ukládání sněhu při silném větru, který panuje na Sněžce až 93 % zimních dní;
  • nad stavbou je samostatná vyhlídková plošina;
  • stavba stojí na dvanácti patkách;
  • podlaha stavby je cca 700 mm nad úrovní terénu, což umožní podfukování větrem a zároveň i zábranu proti tvoření závějí.

Detail konstrukčního řešení horní části poštovny
¤ Detail konstrukčního řešení horní části poštovny, pákami ovládaný systém lamel, sklopné zábradlí na pochozí střeše

Konstrukční systém SSBS
¤ Konstrukční systém SSBS

Konstrukce stavby

Jde o stavebnici, která má podobné vlastnosti jako lešení. Lze ji poměrně rychle složit, rozložit bez poškození dílů a zase smontovat. Jedná se o modifikaci systému SSBS (Super Scafolding Building System), který byl v roce 2004 ateliérem patentován. Podstatou systému jsou rámy tvořené dřevěnými profily 200x40 mm. Vodorovné i svislé rámy tvoří stojky a paždíky. V každém křížení je jednoduchý kovový styčník s dvojicí kovových trnů. Systém je ve všech směrech sepnut táhly, která zajišťují trvalý tah ve spojích. Rámy vytvářejí kazety (555x1110 mm). Trojice kazetových rámů tvoří konstrukční pole. Styk tvořící vazbu je zdvojený. Tímto zdvojením táhel procházejí ztužující ocelové plechy a doplňující díly konstrukční překližky. Toto řešení vytváří systém s tuhými prostorovými styčníky. Ocelové příložky propojují systém stavby s bodovými podporami vetknutými do země a vynášejí i nosný rám terasy. Systém je jak svisle, tak i vodorovně zavětrován. Zavětrována jsou i pole mezi stavbou a terasou.

Zavětrování táhly
¤ Zavětrování táhly

Plášť

S výjimkou předsíně je stavba opláštěna pevnými dvojskly v dřevěných rámech. Pole zasklení mají rozměry pouze 110x555 mm (osově). Obě skla jsou kalená. Tento systém je schopný odolávat značným deformačním vlivům bez poškození. Zasklívací rámy jsou připevněny k nosným rámům kyvnými kovovými pruhy, čímž by měl být eliminován přenos části deformací z nosných rámů do pláště. Celá fasáda je opatřena na vnější straně žaluziemi. Jednotlivé díly 300x1100 mm jsou velmi bytelné - středem prochází plochý ocelový prvek, podélné hrany jsou tvořeny ?L? profily a samotná plocha žaluzie je vyrobena ze spárovky, slepené z vysokohorského modřínu. Žaluzie jsou stavitelné v rozsahu 135º. Tři řady žaluzií tvoří pole, které koresponduje s nosným rámem. Ovládání žaluzií se provádí táhly propojenými na hydraulický systém. Každá strana fasády je samostatně ovladatelná.

Poštovna před dokončením
¤ Poštovna před dokončením

Doplňková tepelná izolace - Shadow Box

Na vnitřní straně pláště jsou navrženy výklopné izolační desky (tl. 60 mm). Tyto desky v otevřeném režimu zapadají a lícují s nosným rámem. V zimním období se desky uzavřou. Jsou pečlivě těsněny, aby nepronikaly vodní páry k skleněnému plášti, který je opatřen žlábky na odvod kondenzátu. Teplota v horní části poštovny je poměrně nízká (+12 ºC) a vzduchotechnická zařízení zde snižují vlhkost. To vše by mělo umožnit úspěšně provozovat toto zařízení.

Detail ukotvení poštovny - jedna z ocelových patek
¤ Detail ukotvení poštovny - jedna z ocelových patek

Plášť a jeho proměny

V březnu 2005 byl osazen zkušební díl pláště do fasády stávající (staré) poštovny. Tato konstrukce již absolvovala provoz ve dvou zimních obdobích a úspěšně přestála i orkán Kyril (s rychlostí větru v nárazech přesahující 250 km/h). V zimním období budou žaluzie trvale uzavřené a světlo bude do poštovny přivádět pouze pás pevného zasklení vložený mezi žaluzie.
Je zřejmé, že pokus o pohyb žaluzií zamrzlých ledem je vyloučený. Provozní manuál je takto formulován a vylučuje manipulaci při teplotách nižších než +3 ºC.
Je pravděpodobné, že při slunných dnech jara odmrzne jižní fasáda, která by potom mohla být otevřena. Poloha žaluzií umožní prostup slunečního záření do nitra budovy. V letním období může nastavení žaluzií a polohy Shadow Boxů nechat plné uplatnění proměnlivosti stavby.

Detail svislého řezu neprosklené horní části poštovny ležící na roznášecím rámu
¤ Detail svislého řezu neprosklené horní části poštovny ležící na roznášecím rámu

Hydraulika

Mechanická část hydrauliky je poměrně jednoduchá - v každém příčném rámu těsně pod stropem horní stavby jsou dvojčinné hydraulické pístnice, otáčející pomocí pák propojený systém, ovládající vždy jednu stranu fasády. Poměrně robustní trubky provazující celou soustavu zajišťují rovnoměrný chod po celé ploše.