Zpět na informační servis

Konference Vodní toky 2023

4. října 2023
Text redakce

Ve dnech 21.–22. listopadu se uskuteční již 19. ročník tradiční vodohospodářské konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2023. Letos tato akce proběhne nově v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Hlavní témata konference:

  • problematika správy vodních toků a správy povodí;
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů;
  • řešení extrémních hydrologických jevů;
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině;
  • právní předpisy a výzkum ve vodním hospodářství;
  • plánování v oblasti vod.

Hlavními organizátory je akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, za spoluúčasti státních podniků Povodí.

Více informací lze nalézt na stránkách www.konference.vrv.cz. Na těchto stránkách se lze zároveň přihlásit na konferenci či registrovat odborný příspěvek k přednesení či publikaci ve sborníku.

Zdroj: Vodohospodářský rozvoj a výstavba