Zpět na informační servis

Konference STATIKA STAVEB 2020 Plzeň

27. července 2020
Text redakce

Konference STATIKA STAVEB 2020 Plzeň je zaměřena na tematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy budou betonové a zděné konstrukce a praktické příklady řešení konstrukcí z jednotlivých oborů statiky staveb. Konference je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají navrhováním a prováděním staveb a zejména nosných konstrukcí.

Cílem konference, kterou pořádají Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň, aktiv Statika ČKAIT a Informační centrum ČKAIT, s. r. o., je výměna poznatků zaměřených na betonové a zděné konstrukce a stavby, poukázání na dobré i špatné návrhové postupy konstrukcí a jejich realizaci.

Základní témata:
• Stav navrhování a zatížení konstrukcí v kontextu současných norem
a připravovaných změn eurokódů po roce 2020
• Posuzování existujících zděných a betonových konstrukcí
• Statický návrh, úpravy a průzkumy betonových konstrukcí
• Prefabrikované železobetonové konstrukce
• Navrhování a stavební úpravy zděných konstrukcí a staveb

Organizační údaje:
Místem konání konference bude Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 301 00 Plzeň.
Termín konání je čtvrtek 10. září 2020 od 9 hodin do 17 hodin.
Jednacími jazyky bude čeština a slovenština.
Přihlášky na konferenci přijímá Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň, Hřímalého 37, Plzeň, tel: 377 423 826, Hana Hričinová (plzen@ckait.cz), tajemnice oblasti.
Pozvanka Statika staveb 2020 predni