Zpět na informační servis

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON konference 22. 6. 2023

6. června 2023
Text redakce

Nepropásněte jedinečnou příležitost slyšet NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON v podání těch nejpovolanějších!

Termín konání: 22. 6. 2023, 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání:   Kongresový sál Knihovny České zemědělské univerzity, Praha

Hlavním cílem konference je seznámit účastníky s novým stavebním zákonem (zákon č. 283/2021 Sb.) ve znění jeho tzv. věcné novely, která přinesla zásadní změny zejména v institucionální oblasti. Na tyto změny navázaly další změny v částech zákona, které jsou způsobeny přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

První část konference se proto bude věnovat základním principům a cílům nového stavebního zákona, institucionální struktuře stavebních úřadů a novým pojmům, které nový stavební zákon přináší.

Druhá část konference bude věnována změnám v územním plánování a třetí část konference se zaměří na změnyv oblasti povolování, kolaudace a odstraňování staveb. Opomenuta nebudou ani přechodná ustanovení novéhostavebního zákona.

Přednášejí ředitelé odborů MMR a spoluautoři nového stavebního zákona a jeho dílčích novel:
Ing. Roman Vodný, Ph.D.
Ing. Žanet Hadžić, CSc.
JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Pozvánku a více informací naleznete zde.