Zpět na informační servis

Konference NIMBY efekt - investor, město, občané a návazný seminář Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi

24. května 2018
Text redakce

Konference NIMBY efekt - investor, město, občané se uskuteční 29. 5. 2018 a doprovodný seminář Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi 30. 5. 2018. Obě akce proběhnou v prostorách Nadace ABF na Václavském náměstí V Praze.

3. ročník konference otevře řadu zajímavých otázek souvisejících s prevencí NIMBY efektu při dialogu mezi městem, občany a investorem, například míru participace jednotlivých aktérů v komunikačním procesu. Prezentovány budou konkrétní případové studie, kdy došlo ke střetu jednotlivých zájmových skupin a jak byly tyto konfliktní situace řešeny.
Následný seminář se zaměří na vysvětlení a návod k praktickému využití institutů plánovací smlouvy a smluv s developery. Poukáže na novinky plynoucí z novely stavebního zákona a zaměří se na rizika spojená s uzavíráním a neplněním těchto smluv.

Pro koho je konference i seminář určený?
  • zástupci veřejné správy a samosprávy
  • veřejní i soukromí investoři
  • občanská hnutí či spolky

Další podrobnosti naleznete na webových stránkách akce:

konference: NIMBY efekt - investor, město, občané

seminář: Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi