Zpět na informační servis

Konference Dřevostavby v praxi 10

11. listopadu 2016
Text redakce

Desátý ročník stále populárnější odborné konference Dřevostavby v praxi hostil ve čtvrtek a pátek, 3. a 4. listopadu 2016, již tradičně hotel Skalský dvůr na Vysočině.

Den předem organizátory postrašila sněhová nadílka, která do rána svoji výhružku naštěstí stáhla zpět a všichni přihlášení účastníci dorazili bez větších obtíží na místo registrace. Díky perfektně připravenému registračnímu systému dokázaly, bez většího zdržení, zaregistrovat dvě půvabné dámy téměř 350 účastníků.

Úvodní slovo patřilo obchodnímu řediteli divize Rigips, Radku Šafářovi a Jirkovi Provázkovi, který stál u zrodu této konference společně s Ivou Duchoňovou. Program byl velmi nabitý. První přednáškou otevřel konferenci předseda Asociace dodavatelů montovaných domů, Ing. Vratislav Blaha, CSc.

Po celé dva dny prováděla účastníky svým milým úsměvem i hlasem Petra Pacáková, která má lví podíl na tom, že se celá akce nesla v pohodovém duchu a přátelské, víceméně neformální, atmosféře. Tato mladá dáma není pouze půvabnou moderátorkou, ale je také jednou z nás, z rodiny dřevařů a stavařů. Patří jí velké díky za její nasazení, stejně jako dalším dvěma technikům u moderátorského stolku.

V režii třiceti přednášejících proběhlo celkem 28 přednášek, jejichž videozáznam bude průběžně publikován na unikátní vzdělávací videodatabázi www.DrevoPortal.cz a na ProfisPortálu. Souběžně s hlavním programem se uskutečnilo sedm tematicky zaměřených workshopů.

Dominantními tématy prvního dne byly akustika a vzduchotěsnost. Technika konferenčního sálu, díky svým protestům, zdůraznila potřebu věnovat se požadavkům akustiky, a na druhou stranu, díky některým řečníkům si účastníci uvědomili, že byrokratické a rádoby morální požadavky akustiky mají také své hranice.
Podobně na tom bylo druhé téma, vzduchotěsnost, které potvrdilo kvalitní neprůvzdušnost přednáškového sálu a zdůraznilo tím související téma nezbytnosti řízeného větrání.

První pracovní a náročný den skončil až po šesté hodině večerní a po spěšném ubytování všech účastníků, následoval jejich opětovný návrat do hotelu Skalský dvůr, kde organizátoři připravili pestrý večerní program. Společenský večer zahájil krátkým proslovem představitel Generálního partnera konference a ředitel divize Rigips, Nikola Hoffmann. Společným přípitkem s organizátorem konference Stanislavem Müllerem oslavili desátý ročník této akce a současně třetí ročník pod taktovkou DřevoPortálu. Slavnostní večer mohl začít, a kromě skvělého jídla a pití, čekala na účastníky zábava ve formě vyprávění Rudolfa Krautschneidera, písniček Lovců Nedvědů, stolního fotbálku pro osm hráčů nebo malé diskotéky končící brzy ráno.

Druhý den pokračoval nabitým programem a sál byl opět z větší části obsazen s výjimkou těch, kteří byli příliš společensky unaveni. První blok byl zaměřený na podporu prodeje dřevostaveb, a to z několika různých pohledů, přes práci s komplikovanými klienty, přes online marketing až po vymoženosti vizualizačního programu a vychytávky různých softwarových aplikací.

Závěrečný blok otevřel Martin Jirků s velmi aktuálním tématem ?Čištění fasád od řas a plísní a následná prevence?, následoval jej Tomáš Heřman s praktickými informacemi týkajícími se návrhu a pokládky keramických obkladů. Finále tří závěrečných přednášejících odstartoval Zbyněk Šrůtek, který účastníkům představil vznik a vývoj unikátní dřevěné vzducholodi umístěné na střechách pražské galerie DOX. Předposlední slovo získal Patrik Zamazal a zaměřil se kritickým pohledem do svých vlastních řad, na práci architektů. Závěrečná prezentace patřila Jaroslavu Tachecímu, který na konferenci absolvoval nejen přednášku o svém vlastním domě z pohledu akustiky, ale i nad kapacitu přeplněný workshop.

?Chtěl bych osobně poděkovat všem lidem, kteří se na organizaci podíleli a současně vzkázat velké díky všem účastníkům a partnerům konference za jejich důvěru, spolupráci a skvělou atmosféru, kterou pomohli vytvořit?, vzkázal všem organizátor a odborný garant, Standa Müller z DřevoPortálu.
FAKTICKÉ ÚDAJE O KONFERENCI DŘEVOSTAVBY V PRAXI 10 (2016)

Účast:
349 registrovaných osob ubytovaných v celkem osmi hotelích na Vysočině
24 partnerských společností, bez jejichž podpory by konference neproběhla:

Organizátor: DřevoPortál.cz a divize Rigips, SGCP CZ a.s.
Generální partner: divize RIGIPS, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Hlavní partneři: Divize ISOVER, SGCP CZ a.s., DÖRKEN s.r.o. a Divize WEBER, SGCP CZ a.s.
Partneři: "J. A. P." s.r.o., CIKO s.r.o., CIUR a.s., IZOTEM s.r.o., LASSELSBERGER, s.r.o., LUMIARTSOFT s.r.o., SAPELI, a.s., SEMACZ s. r. o., STACHEMA CZ s.r.o., VVÚD, Praha, s.p., Window Holding a.s.
Vystavovalé: BeA CS, s.r.o., CALLIDA, s.r.o., CIKO s.r.o., ITW Construction Products CZ, s.r.o., JH SOLAR s.r.o., MAFELL A.G., Diagnostika PALEČEK, PALCO s.r.o., SFS intec s.r.o., TESTO, s.r.o.

Záštitu převzali:
Asociace dodavatelů montovaných domů
Asociace akustiky českého stavebnictví
Asociace Blower Door CZ
Profesní komora požární ochrany

Celoživotní vzdělávání:
ČKAIT přidělil účastníkům 2 body, ČKA ohodnotila konferenci 3 body!

Mediální partneři:

Časopis STAVEBNICTVÍ
Magazín ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ BUDOVY
Magazín homoPROFIS.cz

Program konference:
35 přednášejících, 6 bloků, 28 přednášek, 7 workshopů