Zpět na stavby

Komfortní bydlení "v podzemí"

V Horních Počernicích (městská část v obvodu Prahy 9) byly díky intenzivní spolupráci developerské firmy a architektonického a projekčního ateliéru od roku 2008 vybudovány desítky bytů ve vícepodlažních bytových domech a řada solitérních nebo řadových domů, z nichž nejvýraznějšími jsou domy budované ?podzemním? způsobem. V soutěži Stavba roku 2010 postoupila realizace nízkoenergetických domů z této lokality do II. kola.


Navrhované i realizované stavby v Horních Počernicích jsou zaměřeny na kvalitní současnou architekturu, dispoziční řešení, která odpovídají modernímu životnímu stylu, maximálně využívají přírodní kontext; investiční a provozní náklady jsou nízké a preferují bezúdržbovost a kvalitní materiálové a technické řešení. Logickým důsledkem této snahy je odklon od využívání klasických energetických zdrojů, tj. plynu a elektřiny, a zaměření se na obnovitelné nebo netradiční zdroje, tedy především různé typy tepelných čerpadel, případně rozličné druhy využívání solární energie. Nejvýraznějšími typovými představiteli těchto tendencí a snah jsou různé druhy a velikosti takzvaných ?podzemních domů?.

 

Typická řadová jednotka - legenda místnosti


¤ Typická řadová jednotka - legenda místnosti 1.NP (01 - obývací pokoj, 02 - kuchyňský kout, 03 - koridor, 04 - pokoj, 05 - ložnice, 06 - koupelna, 07 - koupelna, 08 - šatna, 09 - komora, 10 - zádveří

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Podzemní nízkoenergetické domy, Horní Počernice II, skupina F
Investor: Konhefr HP, s.r.o.
Architektonický návrh: Hlaváček & partner, s.r.o. doc. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ing. arch. Václav Kruliš
Projektant: Iv plan, s.r.o.
Statika: STACON s.r.o, Ing. Tomáš Penk
Zhotovitel: Konhefr, stavby a interiéry, s.r.o.
Stavbyvedoucí: Ing. Miloslav Málek
Doba výstavby: 09/2008-11/2009
Stavba splňuje podmínky zařazení do kategorie nízkoenergetických staveb. Energetický štítek k těmto domům nebyl vystaven, neboť stavební povolení bylo vydáno v roce 2008.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 05/2011).