Zpět na osobnosti, rozhovory

Klíčové slovo: integrace

4. června 2008
Jan Táborský

Společnost Autodesk je největším producentem projektového softwaru na světě a z této pozice by nejen měla, ale přímo musí určovat nové trendy v navrhování staveb. V představení portfolia produktů pro rok 2008 marketingové oddělení Autodesku dodává: „Autodesk opět po pětadvaceti letech mění svět navrhování.“

Autor:


Spoluautoři:
Ing. Hana Dušková

Pokud to nemá být jen reklamní provolání, je na místě otázka, jaký vývojový skok prodělal projektový software, že lze hovořit o zlomovém roku. „Především díky technologii informačního modelu budovy (anglická zkratka BIM, pozn. redakce) se podařilo posunout úroveň komunikace mezi všemi zúčastněnými na procesu vytváření návrhu na diametrálně odlišnou úroveň,“ míní Patrik Minks, manažer řešení pro stavební průmysl pražské pobočky Autodesku, která je centrálou společnosti pro střední a východní Evropu.

Ve své poslední zprávě o produktovém portfoliu společnost Autodesk píše: Nasazením řešení BIM mohou architekti, inženýři, stavební dodavatelé a investoři vytvářet koordinované digitální návrhové informace… ...používat tyto informace k přesné predikci výkonu, vzhledu a nákladů…
Vloni se poprvé podíl lidí bydlících ve městech přehoupl oproti lidem bydlícím mimo města přes padesát procent. Také víme, že polovina budov, které budeme v roce 2030 potřebovat, ještě nestojí - to je informace ze Spojených států. Zbytek světa ale není odlišný a v případě východní Evropy a hlavně Asie je potřeba výstavby nejen budov, ale hlavně infrastruktury ještě mnohonásobně naléhavější. To znamená obrovský potenciál pro celou oblast stavebnictví, a pokud nebudou projektanti a architekti na tuto situaci připraveni, tak vypadnou ze hry o potenciální zakázky.

To znamená, že zmíněný informační model budovy BIM je krokem ke zvýšení produktivity práce.
Produktivita práce je jedním z hlavních trendů, které zazněly na letošní konferenci společnosti v Las Vegas. Zvýšení produktivity lze docílit například tím, že z modelů budov dokážeme generovat řezy, v jejichž rámci se provedou úpravy a ty se automaticky přenesou do celého návrhu. To ale zdaleka není jen naše specialita. Poměrně unikátním řešením designu softwaru z naší strany je naopak integrace procesů, což byl další z hlavních pojmů na konferenci v Las Vegas a zároveň taky směr, v němž je podle mého názoru budoucnost vytváření projektového softwaru. Doposud jsme vždy v rámci produktivity práce mluvili o komunikaci mezi architektem či projektantem a dílčími profesemi, ale vždy na úrodni dwg, tedy plošných výkresů. Komunikace na úrovni BIM znamená okamžité sdílení 3D modelů objektů mezi všemi účastníky vytváření návrhu. Softwarové produkty Revit postavené na bázi BIM jsou k dispozici v patřičných modifikacích nejen pro projektanty a architekty. Do návrhu může prostřednictvím úpravy informačních modelů budovy nebo jejich částí vstoupit třeba statik, autor TZB, projektant staveb na budovu navazujících a další. Celý proces výměny informací se tak dostává na jinou úroveň, než jsme byli doposud zvyklí. Eliminace kolizí činnosti jednotlivých profesí je daleko rychlejší a efektivnější.

Jak rychle se taková komplexní platforma může dostat do praxe tak, aby skutečně vznikl efekt z propojení na základě platformy BIM napříč všemi zúčastněnými autory návrhu?
Naše řešení jsou připravena.

A zákazníci jsou připraveni? Mám samozřejmě na mysli především ty specialisty, pro něž není používání softwaru každodenní záležitostí.
Souhlasím, že například TZB projektanti jsou v České republice v trochu nevýhodném postavení, protože vůči hlavnímu dodavateli návrhu jsou obvykle ti druzí v řadě. Ale dlouhodobé trendy ve výstavbě, jako jsou udržitelná výstavba, globalizace, produktivita práce apod., nejsou jen reklamními proklamacemi. Jsou to reálné trendy, které dříve nebo později donutí všechny účastníky procesu vytváření návrhu i procesu samotné výstavby takto koncipovaná softwarová řešení využívat.

Autodesk používá v návaznosti na pojem udržitelná výstavba sousloví udržitelný návrh/sustainable design. Pokud to opravdu nemá být jen módní heslo, jak konkrétně může ovlivnit design projektového softwaru?
Nechtěl bych se pouštět přímo do definování pojmu sustainable design, protože terminologie spojená s oblastí udržitelné výstavby není vždy zcela transparentní. Nicméně faktem je, že jde o zásadní celosvětový trend ve výstavbě, a musí se tím pádem adekvátně promítnout i při vývoji softwarových produktů. Konkrétní využití může mít mnoho podob. Proces výstavby a následné fungování stavby se zásadně podílí na celkové spotřebě energie. Pomocí moderních technologií lze tuto spotřebu energie redukovat. Platforma BIM například umožňuje simulaci reálné spotřeby energie budovy v konkrétních klimatických podmínkách. Ale požadovaný efekt úspory může vyplynout i ze zcela jednoduchého faktu - z vytvoření přehledného 3D modelu budovy. Investor, většinou laik, je v takovém případě daleko lépe obeznámen s konečnou podobou stavby a na minimum se sníží změny p rojektové dokumentace v průběhu výstavby, které vyplývají z investorovy nedostatečné schopnosti představit si budovu na základě papírových výkresů. Všichni víme, že změny návrhu v průběhu jeho realizace jsou v drtivé většině příčinou plýtvání ať už financemi, materiálem, prací nebo energií. Každopádně myšlenka udržitelného návrhu zdaleka nespočívá jen ve vytvoření budovy s nízkou spotřebou energie. Také nelze podléhat černobílému myšlení, zda budova je, nebo není zelená. Stavba je vždy nějakým způsobem energeticky a materiálově náročná a jde o to, snižovat tuto náročnost, nejlépe už ve fázi návrhu. A právě tady stavařská řešení Autodesku výrazně pomáhají.

Dalším ze základních pojmů marketingové politiky Autodesku jsou klimatické změny. Samozřejmě pomineme diskuzi o globálním oteplování a modrých planetách. Ale znovu, co to znamená pro projektanta a jeho práci se softwarem?
Zase jeden příklad za všechny. Autor návrhu stavby generuje s pomocí softwaru studii oslunění a v posledních letech se intenzita slunečního svitu mění a asi měnit bude. Software by pak s pomocí informací o klimatických podmínkách a predikci pro danou lokalitu měl autorovi návrhu pomoci optimalizovat ať už míru přehřívání interiéru nebo naopak vytápění budovy pomocí slunečního svitu.

Poměrně intenzivně spolupracujete se studenty vysokých i středních škol. Můžete porovnat úroveň jejich schopností práce s projektovým softwarem v mezinárodním měřítku?
Čeští studenti jsou bez diskuze špičkoví. Naše strojařská divize pořádala vloni celosvětovou soutěž a na prvních třech místech byli dva Poláci a jeden Čech.

Jakou zpětnou vazbu vám studenti poskytují?
Zpětná vazba od studentů je pro nás přinejmenším stejně zajímavá jako od zákazníků. Studenti jsou často otevřenější a kritičtější, mají také čas si s jednotlivými produkty ?hrát? a tím je lépe poznat. Samozřejmě intenzivní spolupráce se studenty nám také generuje budoucí zákazníky.