Zpět na předpisy

Ke zvukové pohltivosti zařízení pro snižování hluku silničního provozu

15. prosince 2011
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

Příspěvek podrobněji seznamuje odbornou veřejnost s problematikou absorpce zvuku a se souvislostmi v rámci hodnocení zařízení pro snížení hluku silničního provozu.


Harmonizovaná norma ČSN EN 14388 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - zahrnuje všechny výrobky používané k snížení hluku silničního provozu, vyrobené z jakýchkoliv materiálů, přičemž stanovuje funkční požadavky a metody pro hodnocení zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Norma zahrnuje akustické a neakustické vlastnosti, definuje akustické vlastnosti, jako jsou zvuková neprůzvučnost a zvuková pohltivost, které souvisejí s primární funkcí zařízení - snižovat hluk silničního provozu. Zvuková pohltivost je vlastností často ne zcela pochopenou, a tak se ve výběrových řízeních objevují požadavky na nesmyslně vysoké hodnoty jednočíselné veličiny zvukové pohltivosti těchto zařízení, nebo je pro železniční aplikace využíváno normalizované spektrum silničního hluku.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 11-12/2011).