Zpět na stavby

Karlínská flotila roste

8. dubna 2008
Petr Zázvorka

Podle návrhu dánských architektů z ateliéru SHL (Schmidt, Hammer, Lassen) vzniká na pražském Karlínském nábřeží již třetí budova developerského projektu společnosti Europolis Real Estate Asset Management, který má název River City Prague. Po Danube House a Nile House bude v roce 2009 dokončena polyfunkční budova, tentokrát nazvaná Amazon Court. Uvedenému projektu byla 12. března udělena prestižní cena MIPIM Architectural Review 2008 Budova budoucnosti v kategorii kancelářské budovy.

Autor:


Pracoval téměř třicet let jako redaktor a posléze vedoucí tiskového odboru firem Vodní stavby Praha a Zakládání staveb. Od vzniku časopisu Stavebnictví je členem jeho redakce, kde mimo jiné vede rubriku Osobnosti stavitelství. Svůj dlouhodobý zájem o historii stavebního odvětví promítl do stejnojmenné knihy vydané v roce 2016.

Soutěž organizuje časopis Architectural Review ve spolupráci s největším evropským trhem nemovitostí MIPIM ve francouzském Cannes.
?Udělení ceny MIPIM Architectural Review potvrzuje obecná východiska, která jsme považovali při zadávání podmínek pro realizaci za prioritní. Cílem je především nabídka vysoce kvalitního prostředí pro uživatele budovy při zachování nadstandardní úrovně energetické úspornosti,? říká Petr Urbánek, ředitel společnosti Europolis Real Estate Asset Management. ?O prestižní cenu se tradičně ucházejí nejlepší projekty z celého světa. Porota posuzuje přínos pro okolí, a to v rámci urbanistického designu a jeho humanistického pojetí a také z hlediska vlastností stavby zejména v kontextu zvýšení produktivity práce jako důsledku přívětivého pracovního prostředí. V minulých letech získaly ve stejné kategorii toto ocenění například Al Sharq Office Complex v Bahrajnu či Saving Bank Middelfart v Dánsku. Praha přitom získala ocenění již podruhé. Poprvé to bylo v roce 2003, kdy byla cena v téže kategorii udělena budově Danube House.?
Koncepce řešení budov vychází z požadavků investora, který vlastně není developerem ve smyslu chápaném u většiny realizací v České republice. Cílem společnosti je dlouhodobě spravovat investiční aktivity významných bankovních skupin v regionu střední a východní Evropy s předpokládanou dobou ?životnosti? stavby nejméně pětadvacet let. V současné době představuje portfolio nemovitostí spravovaných společností Europolis Real Estate Asset Management (většinou jde o kancelářské budovy, nákupní centra a logistické parky v Rakousku, České republice, Maďarsku, Polsku, Chorvatsku, Rumunsku, Rusku a na Ukrajině) přibližně dvě miliardy eur. Uvedená východiska předpokládají důraz na profesionalitu, špičkovou úroveň budovaných staveb a transparentnost podnikání.
?Rozpoznávacím znakem našich realizací je v případě developerských aktivit v centrech měst nejvyšší důraz na kvalitní architekturu, trvale udržitelný rozvoj a technologie šetrné k životnímu prostředí. Tyto přístupy se v plné míře týkají rovněž stavby Amazon Court, kterou realizuje jako generální dodavatel Metrostav a.s.,? dodal Petr Urbánek.


¤ Pohled do interiéru budovy Amazon Court, vizualizace

Amazon Court

Výběr architektonického studia
Výběr projektového studia probíhal standardně, podobně jako u jiných významných staveb. V roce 2004 oslovila developerská společnost na základě referencí a předchozích zkušeností přibližně třicet architektonických studií s dotazem, zda by se předpokládané soutěže na novou budovu projektu River City Prague chtěla zúčastnit. Dotazníkem zjišťujícím možnosti jednotlivých studií (personální, časové, kapacitní, finanční) bylo vybráno postupně patnáct, ve finálním kole pak čtyři studia, která seznámila investora se svým pojetím řešení budovy. Zástupci těchto studií byli pozváni do Prahy, kde jim byl umožněno seznámení se s prostředím i konkrétní lokalitou stavby a byly dále specifikovány podmínky zadání. Užšího výběru se účastnili rovněž autoři předchozích návrhů. Koncem srpna a září 2004 pak proběhly schůzky v kancelářích vybraných studií (Road show), s dále se upřesňujícími detaily zadání, s akceptováním různých návrhů, technologií a materiálů. Závěrem bylo vyhodnoceno finální řešení, které nejvíce odpovídalo představám investora z dánského ateliéru SHL (Schmidt, Hammer, Lassen). Byl určen projekční tým, který podle názoru investora poměrně přesně rozpracoval a kreativně rozvinul jeho původní představy. Koncem roku 2004 byla podepsána smlouva o realizaci projektu.

běr generálního dodavatele stavby
Systém jediného generálního dodavatele stavby je jedním ze základních principů investorské firmy. Výběr probíhal rovněž v několika kolech a zvolená firma Metrostav a.s. nabídla nejlepší poměr kvality a ceny. Pro její výběr svědčily rovněž výrobní kapacity a zkušenosti z realizací předchozích projektů. Kromě generálního dodavatele stavby se na realizaci stavby v subdodávkách podílí řada firem, z velké většiny působících především v České republice.

Konstrukce stavby
Stavební jáma budovy byla zajištěna podzemními těsnicími stěnami proti průsakům z nedaleké řeky. Budova na půdorysu přibližně 70x80 m má dvě severojižně orientovaná křídla, která bude možné po modulech flexibilně rozdělit podle požadavků klientů. V sedmi nadzemních podlažích budova nabídne plochu celkem 22 100 m² převážně kancelářských prostor, doplněných nabídkou různých druhů služeb umístěných především do prostoru velkorysého atria s vodními plochami a bohatou zelení. Ve dvou podzemních podlažích bude umístěno technické zázemí budovy a parkovací místa pro 254 aut.
V nejnižším, třetím podzemním podlaží povedou přívodní kanály, které budou nasávat čerstvý vzduch u hladiny Vltavy pro jeho výměnu v budově. Tento systém byl již prověřený v předchozích stavbách Danube House a Nil House a jeho užití vytváří předpoklady pro kvalitní pracovní prostředí i v budově Amazon Court. Konstrukci stavby tvoří nosný krabicový systém ze železobetonových sloupů, stěn a desek, doplněný ocelovými mosty. Mosty, procházející atriem v různých výškách, budou vytvářet další komunikace v budově. Jejich střechy budou většinou pochozí a budou moci být využívány jako terasy. Vnitřní část mostů bude využita jako kancelářský prostor. Na všech vnějších průčelích budovy se budou střídat lichoběžníkové výplně ze žulového obkladu s prosklenými částmi, vnitřní fasády do atria budou celoskleněné. Technickou zajímavostí, v České republice poprvé použitou, bude střecha atria, kterou po ?nafouknutí? vytvoří speciální průhledná, nehořlavá a neodkapávající třívrstvá fólie ETFE (ethyltetra-fluoro-etylen) napnutá na ocelovou konstrukci.


¤ Budova Amazon Court, pohled od Vltavy, vizualizace

Dostavba Rohanského ostrova

Lokalita Rohanského ostrova a Manin je v územním plánu Prahy zanesena jako rozvojové území o celkové ploše přibližně 200 000 m² pozemků. Předpokládá se zde bytová i kancelářská zástavba, obchody, kavárny, restaurace, náměstí, velkorysé plochy zeleně i plavecký bazén. V září 2007 odevzdaly, developerské firmy své investiční záměry pro první kolo výběrového řízení na pronájem a prodej pozemků Rohanského ostrova, který vyhlásil Magistrát hlavního města Prahy. Značný zájem developerů o toto území, které navazuje na realizaci lokality River City Prague, souvisí se strategickou polohou v blízkosti městského centra, kontaktu s břehem Vltavy i velikostí území, představujícího příležitost, která se již nemusí opakovat.
?Přirozeně bychom si přáli pokračovat ve stavbách podle našich standardů i nadále, jedná se v podstatě o regeneraci území typu brownfields,? říká k možnosti dalších staveb v daném území Petr Urbánek. Předložený návrh nové zástavby navazuje na stávající síť ulic a respektuje křivku toku Vltavy, jeho součástí jsou kromě ústředního prostoru náměstí i četné vodní plochy. Na přípravě konceptu urbanistického rozvoje území se Europolis rozhodl spolupracovat s firmami, které mají nejvyšší mezinárodní renomé.
Takovou společností je architektonická kancelář Kohn Pedersen Fox Associates (KPF), která disponuje více než třicetiletou zkušeností v poskytování komplexních služeb od architektonického návrhu přes koncepční studie, urbanizmus a územní plánování, až po grafický a produktový design. KPF má své kanceláře v Londýně, New Yorku a v Šanghaji. Mezi nejvýznamnější realizované projekty KPF patří například sídlo energetické společnosti Endessa v Madridu, či budova britské London School of Economics. Velkou stavbou byl terminál letiště ve Filadelfii (USA), Park City v Moskvě, regenerace rozsáhlých průmyslových území ve Flandrech atd. Mezi úspěšné návrhy patří i oceněný Danube House v Praze. Koncept nové pražské čtvrti dává záruku, že genius loci místa zůstane zachován. Vltavská flotila ?pražského Docklandu?, kotvící v místech, kde byl vyroben a v roce 1841 i poprvé vyplul na hladinu Vltavy první český parník Bohemia, se tedy možná dále rozšíří, přesto, že se území kvůli neočekávané povodni v roce 2002 podobalo spíše Titaniku.


¤ Dostavba Rohanského ostrova - návrh regenerace lokality