Zpět na osobnosti, rozhovory

K 150. výročí založení SIA

19. května 2016
Ing. Pavel Štěpán

?Stavebnictví je náročný, ale krásný obor, který vytváří trvalé hodnoty. Buďme na tuto profesi hrdí,? vzkazuje odborné a především laické veřejnosti Ing. Pavel Štěpán, prezident Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI), v následujícím rozhovoru u příležitosti blížícího se 150. výročí založení prvního stavovského inženýrského spolku na území současné ČR.


Sto padesát let je významné jubileum, kterým se v České republice může pochlubit jen málo profesních spolků.
Po nezbytném jednání s rakouskou administrativou schválilo c. k. státní zastupitelství 31. října 1865 stanovy prvního Spolku architektů a inženýrů v Království českém (v průběhu času mimo jiné také nesl název Spolek inženýrů a architektů v Československu). K prvnímu setkání došlo na ustavující valné hromadě 20. až 22. února 1866. Nutno ale připomenout, že původní spolek SIA měl zpočátku čtyři následující skupiny: architektura a pozemní stavitelství; stavitelství silniční, vodní a železniční, zeměměřictví; mechanika, strojnictví a mechanická technologie; lučební technologie, lučba, silozpyt, telegrafie, hornictví a hutnictví. A z toho samozřejmě plyne, že architektura a stavitelství nejsou jediným oborem, který letos slaví toto úctyhodné výročí.

Jaký cíl si v této souvislosti Český svaz stavebních inženýrů, jako přímý pokračovatel SIA, předsevzal?
Pro Český svaz stavebních inženýrů znamená příprava a organizace nadcházejících podzimních oslav věc prvořadého významu. Spolu s komorami ČKAIT a ČKA i dalšími spolky sdruženými v rámci dnešní SIA ČR - Radě výstavby chceme tuto příležitost využít především k prezentaci stavebnictví, představit tuto profesi v pozitivním světle jako perspektivní a zajímavý obor. Uvědomujeme si totiž, že dlouhodobá negativní reklama, kterou nám dílem vytvářejí média, ale kterou si bohužel částečně vytváříme i sami, může mít pro celý obor nešťastné důsledky.

Součástí programu oslav jsou také některé zajímavé akce prezentující stavebnictví zejména mládeži…
Představit perspektivy stavebního oboru dětem a mládeži je velmi potřebné. V současné době toto odvětví mladé lidi nijak extrémně neláká a jeho hodnoty zatím v potřebné míře nevnímá - a nedivme se - jaká je motivace k tomu, aby se hrnuli do oboru, který má dnes spíše nepříznivou publicitu? Výsledkem je, že mládež dává přednost studiu jiných, sice ne tolik náročných, ale do budoucna méně perspektivních oborů. Tito absolventi se pak často velmi těžko uplatňují na pracovním trhu a jsou nuceni se přeškolovat. Stavebnictví přitom umožňuje vytvářet velké množství pracovních míst - jak na úřadech, tak ve školství, mezi investory, na stavbách, nebo mezi projektanty i správci staveb. Hlavním cílem podzimních oslav proto je, aby ?stavařina? byla opět veřejnosti představena jako obor, který je historicky vysoce ceněn a má významnou tradici, ale i velkou budoucnost.

Když v současnosti Českou republiku navštíví zahraniční turisté, tak se většinou zajímají především o významná stavební díla
Jistě, většina z nich zavítá na Karlův most, do chrámu sv. Mikuláše, navštíví Pražský hrad, Karlštejn, zámek Hluboká, jedou si prohlédnout jihočeské rybníky nebo velké přehrady a mosty, populární je opravená vila Tugendhat. Za uplynulých 150 let fungování SIA se podoba této země významně proměnila a zásadní podíl na těchto pozitivních změnách mají právě stavební profese - architekti, inženýři, stavitelé. Je potřeba to veřejnosti připomenout. Stavitelé vždy bývali elitou národa a technická inteligence uznávaným pojmem. Stavebnictví má za sebou bohatou tradici a je potřeba na ni navázat a opět ji budovat - včetně těch elit, které jsme si sami zlikvidovali. Mělo by přibývat více nových staveb, na které by se domácí a zahraniční turisté jezdili se zájmem podívat. Co lákavého lze v tomto směru z poslední doby nabídnout? Tančící dům v Praze je již poněkud stará historka. Z významných současných pozemních staveb si uvědomuji jen projekt konverze v Dolní oblasti Vítkovic, kde se dlouhodobě daří spolupráce osvíceného investora a mimořádného architekta, stejně jako tomu bylo u Tančícího domu.

Ano, ale i dnes se přece navrhují a realizují velmi pozoruhodné stavby. Budou podzimní oslavy zaměřeny také na prezentaci současného stavitelství a architektury?
Je třeba, aby mezi veřejnost pronikly informace nejen o tom, že v této zemi byli v minulosti lidé, kteří dokázali postavit významná architektonická a inženýrská díla, že stavebnictví má svou historii, ale že má samozřejmě i velkou perspektivu. Mění se názory na způsoby realizace a provozování staveb, vyvíjejí se nové technologie, proběhla změna ve způsobu projektování. Jistě, i v současnosti vznikají velmi zajímavé a především technicky velice náročné stavby. Jako Pražák musím jmenovat například Silniční okruh kolem Prahy či nový úsek trasy metra A nebo i přes všechny problémy tunel Blanka - určitě pražské dopravě velmi pomohou. Tak jako v jiných oborech je ale potřebné vědět, kdo tyto špičkové stavby navrhoval a realizoval. Nezávidíme publicitu filmovým a televizním hvězdám, ale i tito stavební odborníci věnovali své profesi velký kus života a také oni potřebují určitou reklamu. A nejen oni. Chci věřit tomu, že se podaří obrátit nešťastný trend současných výběrových řízení, kdy vyhrávají ta nejlacinější řešení, a bude se vybírat podle kvality návrhů a kvality jejich autorů.

V článku uveřejněném v minulém čísle o historii SIA a připravovaném Almanachu ČSSI ke 150. výročí SIA
a 25. výročí obnovení činnosti ČSSI jste zmínil několik otázek, které ještě čekaly na zodpovězení. Podařilo se již některou z nich objasnit?

Rád bych řekl, že ano. Ale k otázce, kde byla pražská restaurace U Modré hvězdy, ve které se
15. března 1865 uskutečnila první přípravná schůzka k založení spolku, se dokonce nabízejí hned dvě možnosti. Pravděpodobně se jedná o hotel Modrá hvězda, dům č. p. 864 na nároží ulic Na Příkopě a Hybernské, tehdy jeden z nejkomfortnějších pražských hotelů, který byl spojen s řadou osobností a historických událostí. Pobývali v něm např. Frédéric Chopin, francouzská císařovna Eugenie a v souvislosti s uzavřením tzv. Pražského míru v roce 1866 také pruský král Vilém I. a kancléř Bismarck. Po zboření tohoto hotelu vznikl na jeho místě v letech 1928 až 1938 nový palác Živnostenské banky od Františka Roitha, současné sídlo České národní banky. Nebo se možná naši předchůdci v Almanachu v roce 1905 zmýlili a měli na mysli tehdy známou a populární restauraci, nebo i luxusní kavárnu v domě U Modrého hroznu na rohu ulic Rytířské a Havířské, kde se okolo roku 1865 scházeli čeští národovci, například František Palacký a František Ladislav Rieger. Jeho nynější adresa je Praha 1, Ovocný trh 2, a nahoře na nároží tohoto domu je vidět krásný štít s velkým modrým hroznem a zlatým nápisem. Nejedná se ale už o původní budovu - ta byla na přelomu 19. a 20. století zbourána a nahrazena větší, neobarokní stavbou. Vše je možné posoudit na webových stránkách www.starapraha.cz.

Více než roční pečlivá příprava oslav v současné době finišuje. Konkrétní obsah chystaného programu už byl v minulých číslech časopisu stručně prezentován. Představme teď jednotlivé akce podrobněji.
Jednou z hlavních aktivit je internetová anketa TOP TEN osobností stavitelství a architektury 1865-2015, určená pro širokou veřejnost. Ideou této ankety je především zpopularizovat stavebnictví a architekturu. Životy a díla osobností zařazených do ankety jsou pozoruhodným příkladem toho nejlepšího, co se v oboru za uplynulých sto padesát let v naší zemi událo. Pravidla i soupis osobností, o kterých lze v průběhu září a října 2015 hlasovat, jsou uvedena na stránkách www.150letSIA.cz.

Vybízím všechny, vyberte si na webu architekty, inženýry nebo stavitele, kteří jsou vám nejbližší, a dejte jim svůj hlas. Přečtěte si tam o jejich dílech i osudech - jednotlivé osobnosti byly vybrány ze všech koutů naší země tak, aby si pokud možno každý mezi nimi mohl najít někoho, ke komu má určitý specifický vztah - ať osobní, protože snad každý z nás má mezi svými předky nějakého stavitele, nebo v rámci bydliště, kde daná osobnost žila, případně se významně zapsala do dějin svým dílem.

Namátkou a nenávodně uvedu jen některé z nich - Antonína Balšánka, Stanislava Bechyně a Bohumíra Kozáka, Jaroslava Frágnera, Josefa Hlávku, Karla Hubáčka, Štěpána Ješe, Theodora Ježdíka, Samo Jurkoviče, Václava Karfíka, Adolfa Loose, Vojtěcha rytíře Lannu, Jana Kotěru, Václava a Otakara Nekvasila, Elly Oehlerovou, Kristiána Petrlíka, Josefa Schulze, anebo Josefa Zítka.

Neváhejte proto, zahrajte si tuto hru a hlasujte v anketě o TOP TEN osobnosti, přestože v ní Járu Cimrmana nenajdete. Připadalo by mi to dost nešťastné, kdyby se tam objevil, protože nevím o žádné významné stavbě, kterou by realizoval, snad kromě jevištního výtahu a návrhu vylehčeného mostu. Ale ani tato díla nezapadají do pravidel, neboť podmínkou je, aby dílo bylo realizováno na území českých zemí, a pokud vím, klavírní výtah měl být ve Vídni a most v Haliči.

Hlasování se také netýká žijících autorů, abychom se ?nepoprali?, kdo je z nás nejlepší. Chceme připomenout díla našich otců a dědů, která stále vídáme a používáme, a nemělo by se zapomenout, kdo je jejich architektem a stavitelem. Do 30. října 2015 proto mají všichni šanci hlasovat až pro deset ze sto padesáti osobností, nebo třeba dát jedné všech deset hlasů.

Výsledky ankety budou poprvé zveřejněny na slavnostním shromáždění v Betlémské kapli 31. října 2015, přesně v den 150. výročí založení spolku.

Pro širokou veřejnost jsou také určeny výstavy: putovní výstava o významných osobnostech a stavbách a výstava stavební techniky v prostorách Národního technického muzea v Praze.
Součástí připravovaných akcí je i související putovní výstava s názvem 150 let SIA s podtitulem Výstava k 150. výročí založení Spolku inženýrů a architektů o významných osobnostech a jejich stavbách, které představují špičku v českém stavitelství. Výstava bude mít vernisáž v sobotu 31. října 2015 v Betlémské kapli a během následujícího období by měla putovat z Prahy do Ostravy, Brna a dalších míst ČR.
Bude ukazovat to nejlepší a nejkvalitnější z českého stavitelství a architektury včetně současných autorů a staveb, z nichž některé téměř nejsou mediálně známé.

A zejména pro mládež bude ve dnech 31. října až 10. listopadu 2015 ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze v jeho prostorách připravena výstava současných stavebních strojů, na které se budou významní dodavatelé staveb prezentovat stavební mechanizací. Doufám, že umožní dětem stroje pořádně ohmatat a prolézt.

Pro sběratele bude k výročí vydán pamětní list a ti nejpilnější návštěvníci jednotlivých připravených akcí budou mít šanci postupně získat pětibarevnou kolekci ?placek? s logem
150 let SIA.

Rád bych se zmínil také o našem záměru pomoci doplnit Národnímu technickému muzeu velmi malou sbírku historických stavebních strojů. Věřím, že se ve stavebních dvorech ještě pořád najdou funkční stroje, které jsou již v dnešní praxi nepotřebné.

V programu oslav jsou zařazeny také konkrétní akce pro odbornou veřejnost.
Ve dnech 15. až 16. října 2015 je opět ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze připravena mezinárodní odborná konference na téma: Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochraně před povodněmi. Tato velmi aktuální akce, která se stane i významnou součástí projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015, bude rovněž oficiálním zahájením odborné kongresové činnosti Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea v klášteře Plasy. Pozvánka na konferenci byla zveřejněna v minulém čísle vašeho časopisu.

Přesně v den 150. výročí založení SIA - Spolku inženýrů a architektů, tedy v sobotu
31. října 2015, se bude u této příležitosti konat v Betlémské kapli slavnostní setkání, na kterém se vyhlásí výsledky ankety TOP TEN
osobností stavitelství a architektury 1865-2015. Bude také předveden Strom života spolků činných v oboru stavebnictví a architektury, které působily v období 1865 až 2015 na našem území.
Slavnostní setkání se pořádá ve spolupráci s vedením ČVUT. K účasti budou pozváni přední představitelé státní správy, samosprávy, odborných spolků a odborných škol, architektů, inženýrů, projektantů a dodavatelů staveb i výrobců stavebních hmot.

Jak se vašemu spolku daří dokumentování historie stavebních a projektových firem, zmiňované v minulém čísle časopisu?
Jde o průběžný a dlouhodobě chystaný projekt, jehož cílem je především zdokumentování historické paměti stavebních, architektonických a projektových firem působících na území České republiky, formou shromáždění popisu jejich historie, významných děl a osobností. Tyto informace je stále třeba oživovat, aby se na ně nezapomínalo. Kdo z odborníků je schopen například popsat historii vzniku firmy Skanska v ČR? Na webových stránkách ČSSI www.cssi-cr.cz
již vznikla Kartotéka firem, kde je pro zájemce o doplnění příslušných dat o dané firmě připraven ke stažení a k vyplnění formulář. Bohužel se nám zatím nedaří tuto iniciativu ve větším měřítku zpopularizovat, přestože se domníváme, že je v zájmu každé solidní firmy, aby se o ní vědělo. A tím se dostáváme zase na začátek - k tomu, že si naše profese neumí vytvořit pozitivní publicitu a je ?hříčkou? v rukou médií. Tak se to pokusme zlomit!

Oslavou 150. výročí ale směřování a stavovské tradice spolku jistě nekončí.
Myslím, že by si stavebnictví zasloužilo, aby 31. října 2015, v den 150. výročí založení SIA - Spolku inženýrů a architektů, vjely na Betlémské náměstí alegorické vozy s cihlami, vápnem a stavebním dřívím a aby Pražané mávali vlajkami a radostně křičeli: ?Hurá!?. To se bohužel asi nepodaří. Ale buďme hrdí na svou profesi a jednejme a chovejme se podle toho. Jako přímí pokračovatelé SIA - Spolku inženýrů a architektů neseme odpovědnost jak vůči svým předkům, tak vůči svým dětem a této zemi