Zpět na stavby

IQlandia: exponáty v exponátu

30. července 2014
EUROVIA CS a.s.

Na konci března 2014 se v Liberci pro veřejnost otevřel nový zábavně-vědecký park IQlandia. Stavba je plná ojedinělých exponátů a sama je navíc velmi zajímavým exponátem. Nová budova vznikla kombinací konverze staré tovární haly a vybudování zcela nové stavby. Stavební práce trvaly necelé dva roky.


Science Learning Center IQlandia se nachází v Liberci v Nitranské ulici naproti zábavnímu parku Babylon. Původní budova cihelné továrny, která za svou historii prošla řadou přeměn, byla zachována a rekonstruována. Ze stávající továrny z roku 1880, jež v posledních letech svého užívání sloužila jako textilka, zůstaly jen obvodové zdi.

Architektonické a urbanistické řešení

Na začátku bylo zásadní se vypořádat se stavem původní budovy. V průběhu realizace se objevovaly nečekané podzemní prostory či nezmapovaná sklepení. Pro zajištění bezpečných podmínek pro založení celého areálu byla novostavba postavena na vrtaných železobetonových pilotách.

 Plastika molekuly, typický znak spojovacího objektu

Architektonické a urbanistické řešení

Na začátku bylo zásadní se vypořádat se stavem původní budovy. V průběhu realizace se objevovaly nečekané podzemní prostory či nezmapovaná sklepení. Pro zajištění bezpečných podmínek pro založení celého areálu byla novostavba postavena na vrtaných železobetonových pilotách.

Areál IQlandia, celkový pohled od hlavního vstupu

Nová část areálu je navržena jako monolitický železobetonový skelet. Stropy stavby jsou monolitické, s plochou stropní deskou zesílenou čtvercovými hlavicemi v místech sloupů. Zastřešení unikátního tubusu tvoří příhradová konstrukce z ocelových trubek kotvených k obvodovým sloupům. Novostavba není podsklepená, v rekonstruované části se nachází jedno podzemní podlaží.

Unikátní šroubovice

Nejzajímavější částí stavby je prosklený tubus, propojující starou a novou část areálu. Prosklený tubus připomíná tvar chladicí věže jaderné elektrárny. Lze jej popsat také jako rotační hyperboloid. Vnitřní spirálovitě stoupající rampu doplňují nosné lomené sloupy z pohledového betonu. Člověk stoupá po plošině připomínající šroubovici DNA, schody nahrazují šikmé plochy, a odbočuje do jednotlivých pater parku. Jde o symbol spojující starou a novou část, vynášející světlo do jinak uzavřených prostor. Ty jsou přístupné i pro handicapované návštěvníky. Kolem tubusu jsou soustředěny sloupy, které se ve spodní části zužují a v horní rozevírají jako kalich květiny.

Tubus s plošinou propojující původní a novou část areálu

Vnitřní technologie

Nová budova je exponátem sama o sobě. Je plná netradičních a moderních prvků, technologií. Spotřebovává jen minimum energie. Na střeše se nachází solární elektrárna, o topení se starají tepelná čerpadla. Návštěvníci se mohou podívat do prosklené šachty s technologií jímání tepla z energetických pilot. Novostavbu také vytápějí i chladí betonové stropy, což je efektivní a energeticky úsporné. Při budování podlah byla využita technologie broušených asfaltových podlah, v ČR ne příliš používaná. Část těchto asfaltových podlah je opatřena podlahovým vytápěním s topným potrubím zalitým v asfaltové vrstvě. Některé technologické strojovny mají skleněné průhledy na zařízení využívaná pro větrání nebo vytápění, stávají se tedy samy zajímavým exponátem.

Kromě samotné stavby zahrnoval návrh rovněž vybudování přeložek a přípojek inženýrských sítí, venkovního osvětlení, terénní úpravy a úpravy přilehlých komunikací. Pro jednotlivé subdodavatelské práce najímal zhotovitel a generální dodavatel výhradně české firmy, řadu z nich přímo z libereckého regionu. Šlo o desítky společností. Stavební práce lze vyčíslit na 260 mil. Kč, rozpočet celého parku s exponáty se však vyšplhal k částce 400 mil. Kč. Nejdražší položkou je 2D a 3D vybavení planetária. Na financování stavby se podílely rovněž evropské dotace, konkrétně Operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Přiznané technologie v interiéru

Expozice

Vnitřní expozice je pojatá v moderním stylu, je interaktivní, tudíž je dotýkání nejen povoleno, ale přímo vyžadováno. Cílem je, aby si návštěvník odnesl co nejvíce osobních zážitků a tím i znalostí o vystavených technologiích. Část expozic se věnuje nanotechnologiím, upoutá rovněž výstava Věda v domě, kde mohou návštěvníci zjistit, co se skrývá pod obaly domácích spotřebičů apod.

Jedna z atrakcí vnitřní expozice

Základní informace o stavbě

Název: Science Learning Center v Liberci
Investor: IQlandia, o.p.s.
Projektant: AGP - PJ, Ing. Jiří Palas, Ing. arch. Miluše Suchardová
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., závod Liberec
Hlavní stavbyvedoucí: Tomáš Balla
Stavbyvedoucí: Roman Svatoš
Doba výstavby: 08/2012-02/2014