Zpět na informační servis

Pozvánka na Inženýrský den 2021 v Brně

17. září 2021
Text redakce

Odborná konference Inženýrský den 2021 se koná 22. září v Historické aule Fakulty stavební VUT v Brně. Letošním tématem je digitalizace ve stavebnictví z pohledu právních předpisů a praxe - portál stavebníka, elektronické razítko AO, technická digitální mapa, realizace pilotních projektů u dopravních staveb, digitalizace v projektování a provádění staveb (BIM).

Program konference a přednášející:

Konference bude zahájena slavnostním předáním čestných uznání předsedy ČKAIT autorizovaným osobám, které pomáhaly v první linii při řešení následků živelní pohromy v červnu 2021 na jižní Moravě a Lounsku.

Odbornou část moderuje: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT

  • Digitální Česko ve vazbě na stavebnictví - Ing. Vladimír Dzurilla, Dip Mgmt., ředitel Státní pokladny Centrum sdílených služeb a Národní agentury pro komunikační a informační technologie
  • Digitalizace v právních předpisech - Ing. Žanet Hadžić, ředitelka odboru stavebního řádu MMR
  • Digitalizace stavebního řízení - Mgr. Martin Kupka, poslanec Parlamentu ČR
  • Naplňování vládní koncepce zavádění BIM v ČR - Ing. Eduard Muřický, náměstek Sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví MPO
  • Digitální technická mapa - doc. Ing. Václav Čada, CSc., Katedra geomatiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU Plzeň
  • Elektronické autorizační razítko AO - Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel kanceláře ČKAIT
  • Metodika BIM pro dopravní stavby - Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
  • Digitalizace ve fázi navrhování staveb - Ing. Tomáš Minka, di5 architekti inženýři s.r.o.
  • Digitalizace ve fázi provádění staveb - Ing. Filip Kalina, Útvar technologií a materiálů, Metrostav
Výstřižek
Více o konferenci naleznete zde.