Zpět na stavby

Hotel Augustine Prague v areálu sv. Tomáše

28. června 2010
Martin Kotík

V roce 2002 jsem byl požádán panem Tomem Smitem z SC Master a panem Erikem Juelem ze společnosti Consensus, abych se pokusil vypracovat návrh luxusního hotelu v rámci obnovy areálu sv. Tomáše v Praze. Projekt zahrnoval především obnovu historických domů v areálu řádu sv. Augustina a několika dalších historických budov.

Autor:Zadání návrhu
Celý komplex byl již na první pohled ve velmi špatném stavu, ne-li havarijním. Přitahoval také jako magnet pohledy turistů ze zahrad Pražského hradu, protože byl již posledním ?skansenem? - neopraveným celkem v blízkém okolí. Neutěšený stav byl zapříčiněn také velmi složitými vlastnickými vztahy, ať již šlo o řád Augustiniánů, soukromé osoby, nebo státní instituce. Zadání bylo velmi jednoduché: navrhnout v této prestižní lokalitě luxusní pětihvězdičkový hotel, který bude provozovat hotelová společnost Sir Rocco Forte and Family Hotels z Londýna - pro mne i celý ateliér tehdy zcela neznámá hotelová společnost. Rocco Forte zásadně nestavějí nové hotely, ale specializují se pouze na obnovy nebo dostavby stávajících reprezentativních budov, většinou v centrech hlavních měst Evropy.
Abychom tedy ?nasáli? atmosféru, byli jsme na zevrubných prohlídkách některých těchto hotelů v Římě a Frankfurtu. Každá z těchto staveb byla navrhována velmi individuálně, ve velkém souladu s okolní zástavbou, a tak jsem začal věřit, že když při prvních konzultacích budoucí provozovatel zdůrazňoval, že chce zachovat jedinečného genia loci areálu sv. Tomáše, nebyly to pouhé fráze.
Celý návrh - jeho vývoj, vztahy s úřady, všechna povolení - byl velmi komplikovaný, největší problémy se řešily s Národním památkovým ústavem a s Klubem za starou Prahu. Implementovat luxusní hotel do nesourodých pěti budov, z nichž nejstarší je ze 13. století, kdy celý areál prošel v průběhu sedmi staletí několika přestavbami, úpravami a požáry, nebylo jednoduché. Přesto musím konstatovat, že všechna jednání byla velmi korektní a také doporučení, jež nám byla dána a která jsme zapracovali do návrhu, se stala přínosem pro celý projekt. Především se snížila kapacita hotelu. Obnovu krovů historických budov navrhl Ing. Mlázovský ve shodě s původními technologiemi.

Situace
¤ Situace

Pohled na dvorní trakt
¤ Pohled na dvorní trakt

Rozvinutý pohled - Letenská ulice
¤ Rozvinutý pohled - Letenská ulice

Podélný řez domy při Letenské ulici
¤ Podélný řez domy při Letenské ulici

Návrh stavby
Základem celého návrhu byly požadavky společnosti Rocco Forte - cca pětisetstránkový manuál o vybavení hotelu, doporučených technologiích a požadavcích na celkový charakter stavby. K naší smůle musím konstatovat, že ne vždy jsme na každou část stavby měly tento manuál podrobně nastudovaný. Společnost Rocco Forte měla zvláště na kontrolu tohoto manuálu najaté pracovníky a my jsme museli na začátku často opravovat již skoro hotovou projektovou dokumentaci. Každý sebemenší detail byl kontrolován. Například pokud bylo v manuálu uvedeno, že elektrická zásuvka musí být instalována v ose stěny a výsledná odchylka byla dva až tři centimetry na stěně dlouhé cca čtyři metry, tedy pouhým okem neznatelná, musela se celá instalace předělat. Tyto opravy zvláště citelně zasáhly generálního dodavatele. U tohoto projektu jsme se naučili více než u ostatních projektů, že u profesionálně odvedené práce nestačí říci ani u maličkosti větu ?ono to stačí?, ale že perfektní celek je složen právě z perfektně zvládnutých maličkostí. V žádném případě však nebyl požadován nadměrně okázalý luxus, ať již ve výběru materálů nebo tvarosloví. Zásadní důraz byl kladen na eleganci, výběr vysoce kvalitních materiálů, jednotu designu včetně barevnosti a výborné funkčnosti celého hotelu. Splnit poslední požadavek nebylo jednoduché, protože často nešlo reálně skloubit požadavky Rocco Forte - pokoje cca 35 m2, prostorné koupelny apod. podmínky památkářů - co nejméně stavebních zásahů do stávajících konstrukcí, zabudovat veškerou technologii a respektovat výsledky archeologického průzkumu. Některé části návrhu se zpracovávaly za pochodu, a kdybych známkoval jednotlivé části, tak jedničku s několika hvězdičkami i přesto, že jsem architekt, by dostala strojovna technologického vybavení, kde je na ploše cca 150 m2 umístěna strojovna vzduchotechniky, ústředního vytápění, chlazení a mnoho dalšího technologického vybavení luxusního hotelu se 101 pokoji. Pro mne to znamená, že jsem měl pravdu, když jsem mnohokrát u jiných projektů přesvědčoval specialisty, že některé jimi požadované prostory pro strojovny by mohly být spíše tanečním sálem než strojovnou a že rozumná redukce ploch strojoven je reálná - strojovna hotelu je umělecké dílo.
Pět let jsme s různými přestávkami pracovali na návrhu a hlídali realizaci díla, pět let bylo pro náš ateliér velkým přínosem spolupracovat na tomto projektu včetně interiéru a všech dokončovacích prací - a jsem přesvědčen, že již nikdy neuslyším v ateliéru větu ?ono to stačí?.

Základní údaje o stavbě
Název:
Hotel Augustine Prague, Praha 1, Letenská ulice
Provozovatel: Sir Rocco Forte and Family Hotels Limited
Investor: SC - Master s.r.o Praha
Projektant: Architektonický atelier Omicron-K Praha Ing. arch. Martin Kotík
Autoři návrhu: Ing. arch. Martin Kotík Ing. arch. Tereza Mosbauerová
Koordinace: Ing. Kamila Novotná Ing. Petr Macháček
Autoři interieru: RDD architektonické studio Londýn architektonický atelier Omicron-K Praha akad. arch. Dan Bradáč
Generální dodavatel: Skanska a.s.
Kapacity: 101 luxusních pokojů vč. prezidentského apartmá, restaurace, lobby, konferenční prostory, stylová pivnice, wellness, beauty centrum, sala terena, zahradní restaurace, společenská zahrada
Zahájení stavby: září 2007
Dokončení stavby: březen 2009
Otevření hotelu: duben 2009

Hlavní vstup před rekonstrukcí
¤ Hlavní vstup před rekonstrukcí

Hlavní vstup po rekonstrukci
¤ Havní vstup po rekonstrukci

Společenská zahrada - návrh
¤ Společenská zahrada - návrh

Společenská zahrada - realizace
¤ Společenská zahrada - realizace

Grotta během archeologického průzkumu
¤ Grotta během archeologického průzkumu

Grotta - realizace
¤ Grotta - realizace

Barokní sál
¤ Barokní sál

Hotelový pokoj
¤ Hotelový pokoj

Restaurace - dvorní přístavba
¤ Restaurace - dvorní přístavba

Lobby
¤ Lobby

Prezidentské apartmá
¤ Prezidentské apartmá

Strojovna
¤ Strojovna