Zpět na informační servis

FOTOVOLTAIKA 2022

23. listopadu 2022
Text redakce

Oblastní kancelář ČKAIT ­Praha pořádá 29. listopadu 2022 v budově ČKAIT na Sokolské ulici 15 konferenci ­Fotovoltaika, jež bude zároveň on-line. Konference bude probíhat jako moderovaná diskuse na tato témata: Co je to FTV systém a proč se instaluje, Podmínky pro instalaci FTV systému z hlediska stavby nebo její konstrukce, Podmínky instalace FTV systému z hlediska elektrické bezpečnosti, FTV a hromosvody, Požadavky požární bezpečnosti na FTV systémy, Požadavky předpisů na FTV systémy a jejich projektování.

Konference má za cíl seznámit odbornou veřejnost s aktuálním stavem navrhovaných předpisů a požadavků při instalaci FTV na objektech a nutnými hledisky při projektování či instalaci. Jde o multidisciplinární oblast, FTV systémy se instalují na různých objektech, zařízeních a prostranstvích. Více viz www.ckait.cz

Zdroj: ČKAIT