Zpět na osobnosti, rozhovory

Firmy musejí být připravené na nečekané změny stavebního trhu

13. prosince 2010
Jan Táborský

Společnost Baumit, spol. s r.o., je jednou z těch mála „šťastnějších“ firem na českém trhu, která přítomnost hospodářské krize ve stavebnictví vnímá jen okrajově. Pomáhá jí k tomu i fakt, že jde o předního výrobce zateplovacích systémů, což je komodita, která v roce 2010 zaznamenala rekordní spotřebu.


Je tak trochu paradoxem „krizové“ doby, že díky nečetným dotačním programům může jedna komodita být na trhu tak úspěšná, zatímco ostatní stavební výrobky vykazují tragické prodeje. Nicméně dotační programy nejsou (zvláště v současnosti) „tutovou sázkou na budoucnost“ a i výrobci zateplovacích systémů musí ve svém sortimentu hledat další možnosti pro udržení ekonomických výsledků společnosti v dlouhodobém horizontu. Jak se na tento problém dívají ve firmě Baumit, spol. s r.o., odpověděl Ing. Jan Dvořáček, marketingový ředitel.

Jak byste popsal ekonomickou pozici vašeho podniku v kontextu stále trvající „krize“ stavebního průmyslu?
Společnost Baumit, spol. s r.o., dlouhodobě ekonomicky roste, a to i v nelehkých dobách hospodářského vývoje v naší zemi. Stále se zvyšuje poptávka po širokém portfoliu našich výrobků. Potvrzením této skutečnosti je rozšiřování našich výrobních kapacit. V letošním roce Baumit slavnostně otevřel nový závod na výrobu suchých maltových směsí v severomoravských Dětmarovicích. Jedním z důkazů vnímání Baumitu jako zdravé prosperující firmy je například umístění Baumitu v soutěži Štiky českého byznysu 2010, jehož slavnostního vyhlášení a převzetí ocenění jsem měl tu čest se osobně na konci listopadu v Praze zúčastnit. Baumit se stal Štikou českého byznysu za rok 2010 ve středočeském kraji, v celorepublikovém pořadí jsme se umístili na šesté pozici, čímž Baumit potvrdil dominantní postavení dlouhodobě nejstabilnější štiky ve vodách českého byznysu v posledních třech letech, kdy jako jediná firma neopustil pořadí v top 10. Žebříček Štiky českého byznysu hodnotí společnosti nejen podle obratu či zisku, ale posuzuje je také podle jejich platební morálky či perspektivy v regionu. Podle organizátorů je tak nejkomplexnějším měřítkem dynamičnosti jednotlivých podniků a investorům může sloužit jako ukazatel perspektivních firem.

Revitalizace bytového domu Trávník 2013-2015, realizace s použitím produktů Baumit, spol. s r.o.
Revitalizace bytového domu Trávník 2013-2015, realizace s použitím produktů Baumit, spol. s r.o. (ilustrační foto)

Nakolik vám v současné ekonomické situaci napomáhá existence dotačních programů Zelená úsporám a NOVÝ PANEL?
Oba dotační programy jsou citelnou podporou pro všechny společnosti, které se zabývají zateplováním budov či regenerací panelových domů, mezi kterými je Baumit určitě jedním z hlavních hráčů. I přes pokračující celkový propad stavební výroby v ČR v roce 2010 ve stavebnictví paradoxně najdeme segmenty či výrobky, které v letošním roce zaznamenaly prudký růst. Rok 2010 se stane např. rekordním rokem ve spotřebě EPS. Ve srovnání s rokem 2009 se letos očekává nárůst spotřeby o 20 % a překonání absolutního rekordu ve spotřebě EPS z roku 2008 ve výši pětapadesáti tisíc tun. Zákazníci Baumitu dlouhodobě sází na kvalitu a spolehlivost, kterou jim naše společnost přináší v podobě pestré nabídky certifikovaných zateplovacích systémů. Naše systémy zahrnují některá unikátní řešení třeba v podobě fasádní povrchové úpravy Nanopor, omítky se samočisticí schopností. Revoluční je kotvení izolantu pomocí lepicích kotev Klebeanker či již dobře známé izolační desky Baumit open, které vyhledávají zákazníci preferující zdravé a moderní bydlení. Poptávka zákazníků, kteří letos využili programy Zelená úsporám a NOVÝ PANEL, měla jednoznačně kladný dopad při hodnocení naší obchodní úspěšnosti.

Tyto programy jsou v současnosti ovšem přerušené. Jak se díváte na jejich současnou situaci - tedy pozastavení Zelené úsporám (u Nového panelu možná zrušení)?
Pozastavení či výrazné utlumení obou dotačních programů vnímáme jako minimálně sporné rozhodnutí. Program Zelená úsporám se po velkých porodních bolestech konečně naplno rozběhl a jeho dočasné pozastavení není šťastným řešením. Tento krok ministerstva životního prostředí zkomplikoval život tisícům obyvatel panelových domů, kteří již investovali nemalé prostředky do všech potřebných podkladů pro získání dotací, a pro mnohá malá bytová družstva či společenství vlastníků může být krokem likvidačním. Jedna a půl miliardy korun určených na program NOVÝ PANEL se bohužel nevešel do rozpočtu SFRB na rok 2011, což znamená krok zpátky v otázkách prodlužování životnosti panelových domů. Pokud nedojde v krátké době k restartování obou dotačních programů, tato skutečnost může značně posílit pokračování propadu stavební výroby v následujících letech.

Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ stavební Volyně, realizace s použitím produktů Baumit, spol. s r.o.
Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ stavební Volyně, realizace s použitím produktů Baumit, spol. s r.o. (ilustrační foto)

Lze vůbec na takové rychlé a nepředvídatelné změny ze strany státní správy nějak marketingově reagovat?
Trh je neustále ovlivňován náhlými neočekávanými vlivy, firmy musejí být na tyto nastalé situace připraveny a preventivně s nimi počítat. Baumit není v tomto směru výjimkou. Naše široké portfolio výrobků do značné míry eliminuje možné riziko z titulu poklesu poptávky po vybrané skupině produktů. Baumit se navíc dlouhodobě zaměřuje na hledání a uvádění na trh nových výrobků a technologií, čímž si v povědomí zákazníků vybudoval pověst firmy, která je v segmentech fasády, omítky, potěry vyhledávaným dodavatelem. Pozastavení dotačních programů Zelená úsporám a NOVÝ PANEL je pro Baumit špatnou zprávou, která však na fungování naší společnosti nemá větší vliv.

Jaký vývoj v oblasti stavebních materiálů očekáváte v roce 2011 a jakou marketingovou strategii v tomto smyslu volíte (myslím středně a dlouhodobě)?
Rok 2011 bude rokem, kdy lze očekávat pokračování poklesu stavební výroby, rok 2012 pak v optimistické variantě může přinést počátek stabilizace tohoto sektoru. Propad bude v příštím roce opět znatelný zejména v pozemním stavebnictví, chybí větší poptávka ze strany veřejného sektoru. Celkově odhadujeme meziroční pokles stavební výroby v ČR v roce 2011 mezi pěti až sedmi procenty. Těmto negativním prognózám přizpůsobujeme i strategii naší společnosti, naše firma i přes tyto skutečnosti plánuje další růst. Tvrdý konkurenční boj nám bohužel neumožňuje dát blíže nahlédnout pod pokličku našich marketingových cílů pro následující období. Mohu snad prozradit, že chceme jít cestou zaměření se na užší cílové skupiny zákazníků a dále podporovat prosazování značky Baumit na trhu v České republice.