Zpět na stavby

Ekodukt z obloukových dřevěných nosníků

17. května 2011
Ing. Vladimír Brejcha, FEng.

Pilotní návrh ekoduktu s aplikací obloukových lepených dřevěných nosníků byl realizován na stavbě slovenské dálnice D1 Mengusovce-Jánovce, III. etapa, objekt C 231, v roce 2008.

Autor:


Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Padesát roků pracoval u SSaŽ a Staveb mostů. Je čestným členem Betonářské společnosti a viceprezidentem IAČR. Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce. Pracuje ve firmě IPSUM na rozšíření D1 Mirošovice – Hvězdonice.

Projekt vznikl ve spolupráci s projektovou kanceláří Valbek. Snahou autorů návrhu bylo snížit náklady oproti železobetonové variantě. Dalším přínosem daného řešení je rychlost výstavby a minimalizace doby záboru staveniště. Ten se omezuje na dny, kdy je hlavní nosná konstrukce montována mobilními jeřáby. Stavba se nachází v extravilánu, v zářezu hlubokém přes 8 m, a umožňuje pohyb zvěře mezi přilehlými zemědělskými oblastmi. Pro případný přejezd zemědělské techniky zde zároveň vede polní cesta.

Montáž vnitřního trojkloubového nosníku
¤ Montáž vnitřního trojkloubového nosníku

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 05/2011)