Ing. Vladimír Brejcha, FEng.

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Padesát roků pracoval u SSaŽ a Staveb mostů. Je čestným členem Betonářské společnosti a viceprezidentem IAČR. Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce. Pracuje ve firmě IPSUM na rozšíření D1 Mirošovice – Hvězdonice.


Nejnovější články autora