Zpět na stavby

Dřevostavby a marketing

24. února 2009
Ing. Rudolf Böhm

Ohlédneme-li se za posledním desetiletím, na první pohled nepozorujeme u staveb na bázi dřeva žádný velký posun ve způsobech prezentace. Opak je ale pravdou. Zejména v posledních letech výrazně přibylo erudovaných, informovaných zájemců, kteří se přestali domnívat, že dřevostavba je chata, v níž nelze trvale bydlet.


Zásluhu na tom má mnoho faktorů, ať už je to působení populárních i odborných časopisů, marketingové postupy samotných výrobců, stále se zvyšující množství internetových portálů i rapidně se zvyšující hlad zájemců samotných, kteří nečekají na pasivně nabízenou informaci, ale pod tlakem zvyšujících se cen energií sami hledají. Dřevostavby se objevují jako zvláštní kategorie na veletrzích a třetím rokem je na oblast staveb na bázi dřeva také zaměřen samostatný veletrh.
Třebaže počty nově postavených domů na bázi dřeva jsou v ČR ve srovnání se světem stále velmi nízké, vzestupný trend je patrný a kopíruje nárůst popularity těchto staveb známý ze zemí západní Evropy zhruba před patnácti lety.

Vzorové domy
Jednou z cest k jistému oslovení zájemce a jeho získání k tomu, aby si pořídil pro své bydlení dřevostavbu, je jeho návštěva ve vzorovém domě. I tento nástroj si získává místo na slunci jen velmi zvolna, i zde má veřejnost výrazně bohatší možnosti než před pár lety. Věnujme se ukázkovým či vzorovým domům poněkud podrobněji.
I když se to na první pohled nezdá, lze vnímat mírné významové rozdíly mezi pojmy dům vzorový, ukázkový či předváděcí.
Vzorový dům slouží jako vzorek. Tedy příklad produktu, jenž je zpravidla reprezentantem výrobní řady. Bývá trochu uměle zařízen nábytkem a dalšími interiérovými doplňky, neslouží k trvalému bydlení a jedna z místností předstírá svým zařízením pracovnu a slouží jako kancelář prodejce, který je přítomen v pracovní době, někdy i o víkendech. Vzorové domy stávají buď poblíž výrobního závodu, nebo někde osamoceně či ve specializovaných výstavách vzorových domů. Pozice u továrny je výhodná pro rychlý přenos poznatků od zákazníků k uplatnění ve výrobě nebo, což je také důležité, k tomu, aby si zákazník zároveň udělal dojem o serióznosti výrobce. Samostatně stojící vzorové domy stávají, obdobně jako domy poblíž továren, na pozemku, který zpravidla patří výrobci. Kromě pořizovacích nákladů na pozemek, jeho zasíťování, komunikace atd. stojí nemalé prostředky propagace, která na mnohdy odlehlá místa pozve odpovídající počet zájemců. Rovněž pro zákazníky není příliš pohodlné cestovat křížem krážem za jednotlivými, po celé zemi rozestřenými vzorovými domy.

Předváděcí domy
Předváděcí domy slouží k předvádění. To však znamená, že ještě slouží k jinému účelu, buď jako kanceláře, nebo v nich někdo bydlí. Snad nejhorší varianta je, když v předváděcím domě přímo bydlí prodejce. Pořízení domu i pozemku přijde na stejné peníze jako u domu vzorového, souběžným užíváním pro jiný účel se jeho další provoz jeví alespoň opticky jako stravitelnější. V každém případě však návštěva zájemců nevyvolává ty nejlepší pocity?

Ukázkové domy
Ukázkové domy slouží (obdobně jako domy vzorové) k inspiraci budoucích vlastníků. Staví se ale jako součást developersky budovaného sídliště rodinných domů, ukazují se zájemcům o dům přímo v lokalitě a nakonec jsou prodány jako poslední v řadě. ?Ukázková životnost? těchto staveb je tedy velmi omezená. Jejich ekonomická efektivita je však největší. Ukázkové domy v ČR jsou však doménou developerů, budujících domy klasickými technologiemi. Podobná situace je pak u ukázkových bytů.

Centra vzorových domů
Jen v blízkosti našich hranic mohou zájemci navštívit jedenáct zaběhnutých stálých výstav vzorových domů. To největší je nedaleko Vídně, Fertighauspark Blaue Lagune předvádí devadesát (!) vzorových domů prakticky všech evropských firem, které v oboru něco znamenají. Další, menší výstavy jsou ve Vídni-Oberlaa, v Linci, St. Pöltenu, v Salzburku, v Německu pak v Mnichově, Norimberku, Drážďanech, Lipsku, Erfurtu a jižně od Berlína. Vzdálenější jsou další centra, například ve Frankfurtu, Wuppertalu, Stuttgartu, u Hannoveru a v rakouském Klagenfurtu. To svědčí o skutečnosti, že montované domy se skutečně nejlépe prodávají přímým kontaktem se zákazníkem.
Českým zájemcům slouží již deset let Centrum vzorových domů jako součást Stavebního centra EDEN 3000 na brněnském Výstavišti. Dnes předvádí deset domů, další je ve výstavbě a firma Haas Fertigbau jej jako svůj druhý dům v centru otevře k letošním Stavebním veletrhům. Dřevostavby jsou reprezentovány dále vzorovými domy firem Elk (2 domy), RD Rýmařov a Atrium. Roční návštěvnost přesahuje 130 000 zájemců, což je mimo jiné jedním z důvodů, proč nyní projevují zájem i další výrobci z řad zahraničních firem, hledajících uplatnění na českém trhu. EDEN 3000 je i domovskou adresou sekretariátu Asociace dodavatelů montovaných domů, což snad může být do budoucna i impulzem k tomu, aby i další její členové překonali váhání a přiblížili se svým budoucím zákazníkům způsobem, který je efektivní a ve světě vyzkoušený.

Ing. Rudolf Böhm
ředitel Národního stavebního centra

orologi replica